2015

Blogit ja artikkelit

Tutustu ajankohtaisiin blogeihin ja artikkeleihin! ST-konserni ja ajankohtaiset talousaiheet myös:
LinkedInissä Suomen Tilintarkastajat ry | ST-Akatemia Oy ja Twitterissä @STyhdistys

Seuraa myös Ajankohtaista-palstaamme >


Säätiöiden merkitys kasvussa ­− uusi säätiölaki selkiyttää toimintamahdollisuuksia

Johanna Perälä: Uudessa laissa on onnistuttu erityisesti siinä, että säätiön johto on määritelty selkeästi ja säätiöllä on mahdollisuus valita sen toimintaa johtamaan toimitusjohtaja, jonka tehtävät määritellään laissa. Patentti- ja rekisterihallituksen valvontaa on tehostettu mm. siten, että sil...

Lue lisää

Konsernin emoyhtiöt piilevän arvonlisäverorasituksen kohteena

Juha Laitinen: Kuka maksaa liki 19 miljardia arvonlisäveroa? Helppo vastaus olisi vanhan arvonlisäveron vyöryttämismantran mukaisesti kuluttajat. Näin yksinkertaista periaatteessa yksinkertainen arvonlisäverotus ei kuitenkaan ole. Ensinnäkin arvonlisäveron vyöryttäminen toimii vain joissain markk...

Lue lisää

Uudistunut Säätiön hyvä hallinto helpottaa elämää

Liisa Suvikumpu: Kysyimme Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan toimitusjohtaja Liisa Suvikummulta uuden säätiölain myötä päivitetystä Säätiöiden hyvä hallinto -julkaisusta. Liisa kertoo, millaisiin säätiöille ja yhdistyksille tärkeisiin asioihin julkaisu ottaa kantaa.

Lue lisää

Osakeyhtiön tilinpäätösmalli – vastauksia tilinpäättäjän haasteisiin ja varautumista uudistuvaan kirjanpitolakiin

Jukka Torkkeli: Apua tilinpäätösten laadintaan voi hakea erilaisista tilinpäätösmallikirjoista, mallipohjista ja tarkastuslistoista. Nämä auttavat palauttamaan mieleen tilinpäätösnormistojen vaatimukset ja siten tehostavat tilinpäätösurakkaa. Tilinpäätösmalleja hyödyntäessä tilinpäättäjän on myös...

Lue lisää

Liiketoimien tunnistaminen siirtohinnoittelussa - enemmän kysymyksiä kuin vastauksia

VT Merja Raunio: OECD julkaisi 5. päivänä lokakuuta yli 1600-sivuisen BEPS-pakettinsa. Suurimmat välittömästi voimaan tulleet muutokset ovat siirtohinnoittelussa. OECD:n uudistetun siirtohinnoitteluohjeistuksen mukaan todellisten liiketoimien tunnistaminen on perusta markkinaehtoisen siirtohinnan...

Lue lisää

KIRJANPITOLAIN MUUTOS: TYÖRYHMÄMIETINNÖSTÄ HALLITUKSEN ESITYKSEKSI

Jarkko Raitio: Kirjanpitolain muutosta koskeva hallituksen esitys (HE 89/2015) on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä. Lakihankkeessa on pääosin kyse tilinpäätösdirektiivin implementoimisesta Suomen lainsäädäntöön. Vuoden 2014 lokakuussa valmistunut Kirjanpitolainsäädännön muutokset työryhmän rapor...

Lue lisää

Tilinpäätöksen tyypilliset haasteet – valokeilassa KHT Minna Riihimäki

Minna Riihimäki:Kuten nykyisin niin monessa muussakin asiassa, myös tilinpäätöksen osalta suurin haaste on sekä ajan että resurssien rajallisuus. Ajan rajallisuus tulee esiin siinä, että esimerkiksi listayhtiöillä on usein erittäin tiukka julkaisutahti osavuosikatsausten ja tilinpäätöstietojen ju...

Lue lisää

Kirjanpitolaki 2016 – analysoi ja dokumentoi muutokset hyvissä ajoin

KHT Miika Karkulahti: Hallituksen esitys kirjanpitolain uudistuksesta on annettu lokakuussa 2015. Kokonaisuudistuksen kohteena ollut ja osittain merkittäviäkin uudistuksia kokenut kirjanpitolaki tuo mukanaan rakenteellisten uudistusten lisäksi helpotuksia niin pienten yhtiöiden raportointivelvoit...

Lue lisää

Laadukas taloudellinen raportointi – sydämen asia

Taloudelliselle informaatiolle on aina vain enemmän kysyntää. Tietoa yritysten taloudellisesta tilanteesta kaipaavat yhä useammat tahot ja yhä nopeammin. Lisäksi tiedon on oltava aiempaa monipuolisempaa ja avoimempaa. Entistä tärkeämpää on myös se, että taloudellinen informaatio on laadukasta ja...

Lue lisää

Myös pienempi organisaatio on otollinen kohde tietoturvaloukkaukselle

Tietoturva-asiantuntija Mikko Toivonen: Tietoverkkorikollisuus ja kyberuhat koskettavat tänä päivänä kaikkia eikä valitettavasti kukaan meistä voi enää tuudittautua ajatukseen, ettei voisi joutua hyökkäyksen kohteeksi. Esimerkiksi PwC:n Yhdysvalloissa tekemän tutkimuksen mukaan PK-yrityksissä tun...

Lue lisää

Muutoksessa: Sosiaalinen aikakausi ja uudenlainen palveluasenne

Meillä eletään muutosten syksyä. Olemme avanneet uudet verkkosivut, haastaneet itsemme somen ja videoiden maailmaan sekä ponnistaneet digikehityksessä ison askeleen uudella online-palvelullamme. Lisäksi käynnissä on meidän mittakaavallamme suuri järjestelmäuudistus. Punaisena lankana kaikkien uud...

Lue lisää

UUSI TILINTARKASTUSLAKI VOIMAAN 1.1.2016

Uuden tilintarkastuslain myötä ensi vuoden alusta lähtien siirrytään uuteen tilintarkastajatutkintojärjestelmään ja tilintarkastajien valvonta siirtyy Patentti- ja rekisterihallitukseen. Jo edellisen tilintarkastuslain hyväksymisen yhteydessä aloitettu tilintarkastajajärjestelmän yhtenäistämishan...

Lue lisää

IFRS-raportoinnin nykytila ja tulevat haasteet – valokeilassa IFRS-asiantuntija Margit Tuomala

Miten IFRS-raportointi on kehittynyt Suomessa ja minkälaisia haasteita IFRS-raportoijilla on?Yleisesti ottaen IFRS-raportoinnin taso Suomessa on noussut, koska listayhtiöt ovat raportoineet IFRS:n mukaan jo kymmenen vuotta. Isoilla pörssiyhtiöillä on yleensä riittävästi IFRS-osaamista ja resursse...

Lue lisää

Merta edemmäs kalaan?

Toiminnanjohtaja Sanna Alakare: Digidigi. Digitalisoituminen ja siihen valmistautuminen on päivän sana, eikä ainakaan vähiten talouden ja taloudellisen raportoinnin kanssa työskentelevien keskuudessa. Maamme hallituskin on nimennyt digitalisaation yhdeksi painopistealueekseen. Nopeammin, täsmälli...

Lue lisää

Verotuksessa pysyvää on muutos

Executive Director Business Tax Services, Markku Järvenoja: Verosyksy on alkanut. Jälleen on se ajankohta, jolloin verolainsäädännön muutoksista on kerrottu ja hallituksen esityksiä odotellaan kiihkeästi. Myös yllätyksiä on silloin tällöin tarjoiltu, kun lain valmistelija ei ole halunnut etukätee...

Lue lisää
1 2
+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti