Blogi https://www.suomentilintarkastajat.fi Talouden ammattilainen, yritysjohdon edustaja tai tilintarkastaja, tutustu ajankohtaisiin bloggauksiin ja artikkeleihin! fiThu, 10 Sep 2020 13:29:00 +0300Thu, 10 Sep 2020 13:28:47 +0300eZ Publish - Avenis eZ Start http://www.rssboard.org/rss-specification Hiilineutraaliksi vuoteen X mennessä – tulisiko tästä kertoa IFRS-tilinpäätöksessäkin? Thu, 10 Sep 2020 13:29:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/hiilineutraaliksi-vuoteen-x-mennessa-tulisiko-tasta-kertoa-ifrs-tilinpaatoksessakin https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/hiilineutraaliksi-vuoteen-x-mennessa-tulisiko-tasta-kertoa-ifrs-tilinpaatoksessakin Elina Peill: Ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii konkreettisia toimenpiteitä. Nämä voivat johtaa IFRS-tilinpäätöksessä raportoimista edellyttäviin velvoitteisiin. 

]]>
Talouden ammattilaisille
Arvonmääritys ei ole enää mutua Tue, 08 Sep 2020 08:33:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/arvonmaaritys-ei-ole-enaa-mutua https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/arvonmaaritys-ei-ole-enaa-mutua Esko Saura: Oletuksia ja käytettyjä menetelmiä pitää pystyä perustelemaan selvästi aiempaa paremmin. Verotuksen ja tilinpäätösasioiden lisäksi myös esimerkiksi sijoitustoimintaan liittyvä raportointi edellyttää aiempaa luotettavampia arvonmäärityksiä ja eri tahot tottuvat koko ajan haastamaan huonosti tehtyjä arvonmäärityksiä.

]]>
Talouden ammattilaisille
Mikroyrityksille vapaus valita yleisluonteinen tarkastus Tue, 23 Jun 2020 12:00:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/mikroyrityksille-vapaus-valita-yleisluonteinen-tarkastus https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/mikroyrityksille-vapaus-valita-yleisluonteinen-tarkastus Sanna Alakare: Yleisluonteista tarkastusta koskevaan mietintöön jäi vielä epävarmuuksia ratkaistavaksi. Jatkovalmisteluissa haemme yhteistä tahtotilaa. Tavoitteemme on, että mikroyrityksillä on jatkossa mahdollisuus valita myös yleisluonteinen tarkastus.

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Yleisluonteinen tarkastus on kevyempi mutta vaatii analyyttista otetta Tue, 16 Jun 2020 10:00:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/yleisluonteinen-tarkastus-on-kevyempi-mutta-vaatii-analyyttista-otetta https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/yleisluonteinen-tarkastus-on-kevyempi-mutta-vaatii-analyyttista-otetta Riitta Laine: Yleisluonteinen tarkastus muistuttaa tilintarkastusta hyvin paljon. Se on kuitenkin osin kevyempi, ja parhaimmillaan se vähentää myös hallinnollista taakkaa.

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Tilintarkastajan analyyttiset toimenpiteet Mon, 15 Jun 2020 10:00:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastajan-analyyttiset-toimenpiteet https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastajan-analyyttiset-toimenpiteet Riitta Laine: Tilintarkastaja tekee analyyttisia toimenpiteitä sekä tilintarkastuksessa että yleisluonteisessa tarkastuksessa. Miten ne eroavat toisistaan?

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Kysely tilintarkastajille vol. 2: Yritysten toiminnan jatkuvuuteen riittää uskoa Fri, 12 Jun 2020 06:00:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/kysely-tilintarkastajille-vol.-2-yritysten-toiminnan-jatkuvuuteen-riittaa-uskoa https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/kysely-tilintarkastajille-vol.-2-yritysten-toiminnan-jatkuvuuteen-riittaa-uskoa Suomen Tilintarkastajat ry toteutti jäsenilleen kesäkuussa kyselyn koronapandemian vaikutuksista tilikauden 2019 tilinpäätöksiin ja niistä annettaviin tilintarkastuskertomuksiin. Kysely toteutettiin ensimmäisen kerran huhtikuussa.

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Kysely tilintarkastajille: Miten korona näkyy tilintarkastetuissa tilinpäätöksissä? Tue, 19 May 2020 06:00:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/kysely-tilintarkastajille-miten-korona-nakyy-tilintarkastetuissa-tilinpaatoksissa https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/kysely-tilintarkastajille-miten-korona-nakyy-tilintarkastetuissa-tilinpaatoksissa Riitta Laine: Suomen Tilintarkastajat ry toteutti jäsenilleen huhtikuussa kyselyn. Miten koronaepidemia on vaikuttanut tilikauden 2019 tilinpäätöksiin ja niistä annettaviin tilintarkastuskertomuksiin?

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Tilintarkastajan työ - näköalapaikka talouselämään, jatkuvaa oppimista ja kehittymismahdollisuuksia Tue, 12 May 2020 09:00:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastajan-tyo-nakoalapaikka-talouselamaan-jatkuvaa-oppimista-ja-kehittymismahdollisuuksia https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastajan-tyo-nakoalapaikka-talouselamaan-jatkuvaa-oppimista-ja-kehittymismahdollisuuksia Yksinäistä puurtamista vai ei? KHT-tilintarkastaja Jari Nurmi kertoo, millaista tilintarkastajan työ on ja millainen on hänen työpäivänsä.

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Tilinpäätöksen sähköinen allekirjoittaminen on tätä päivää Thu, 30 Apr 2020 10:00:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilinpaatoksen-sahkoinen-allekirjoittaminen-on-tata-paivaa https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilinpaatoksen-sahkoinen-allekirjoittaminen-on-tata-paivaa Riitta Laine: Moni yritys ja tilintarkastaja on viimeistään tänä keväänä ottanut käyttöön jonkin sähköisen allekirjoittamisen palvelun.

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Tilintarkastaja luo luottamusta - luottamuksen tarve on nyt suurempi kuin aikoihin Fri, 24 Apr 2020 08:00:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastaja-luo-luottamusta-luottamuksen-tarve-on-nyt-suurempi-kuin-aikoihin https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastaja-luo-luottamusta-luottamuksen-tarve-on-nyt-suurempi-kuin-aikoihin Taneli Mustonen: Tilintarkastusalan kulmakivi on luottamus. Nyt korona-aikana, jos koskaan, tätä luottamusta mitataan ja kaivataan enemmän kuin aikoihin.

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Tesi haluaa pelastaa kannattavat yhtiöt - miten tilintarkastaja voi edistää tavoitetta? Tue, 21 Apr 2020 12:00:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tesi-haluaa-pelastaa-kannattavat-yhtiot-miten-tilintarkastaja-voi-edistaa-tavoitetta https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tesi-haluaa-pelastaa-kannattavat-yhtiot-miten-tilintarkastaja-voi-edistaa-tavoitetta Riitta Laine: Yksi valtionhallinnon rahoitusmuodoista yrityksille koronan vuoksi on Tesin (Suomen Teollisuussijoitus Oy) kautta annettavat pääomasijoitukset. Mikä on tilintarkastajan rooli Tesin rahoituksessa?

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Onko yrityksesi valmis ilmoittamaan yritysjärjestelyt veroviranomaisille? Wed, 15 Apr 2020 12:32:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/onko-yrityksesi-valmis-ilmoittamaan-yritysjarjestelyt-veroviranomaisille https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/onko-yrityksesi-valmis-ilmoittamaan-yritysjarjestelyt-veroviranomaisille Saku-Matti Koponen: Muutokset lisäävät suomalaisten yhtiöiden velvollisuuksia – onko yrityksesi valmis ilmoittamaan yritysjärjestelyt veroviranomaisille? 

]]>
Talouden ammattilaisille
Covid 19 -kriisi: Osakemarkkinoiden odotuksista sekä hieman tilinpäätösten arvonalentumisriskistä Wed, 15 Apr 2020 10:00:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/covid-19-kriisi-osakemarkkinoiden-odotuksista-seka-hieman-tilinpaatosten-arvonalentumisriskista https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/covid-19-kriisi-osakemarkkinoiden-odotuksista-seka-hieman-tilinpaatosten-arvonalentumisriskista Harri Seppänen: Osakekurssit ja markkinat maailmanlaajuisesti laskivat pahimmillaan 35 % vuoden 2020 alun huipputasosta ja ovat tätä blogia kirjoitettaessa ”tasaantuneet” noin miinus 20 %:n tasolle. Kuinka voitaisiin päästä markkinoiden pään sisään ja lukea sen ajatuksia? Mitä markkinoiden romahdus kertoo markkinoiden tulevaisuuden odotuksista? Onko markkinahintojen muutoksella myös heijastumia yritysten taseiden arvonalentumisriskiin? Vastauksia näihin kysymyksiin voidaan lähteä hakemaan soveltamalla yksinkertaisia arvonmäärityksen perusperiaatteita ja menetelmiä. 

]]>
Talouden ammattilaisille
Yritystukien käyttöä pitää valvoa Thu, 09 Apr 2020 08:00:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/yritystukien-kayttoa-pitaa-valvoa https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/yritystukien-kayttoa-pitaa-valvoa Riitta Laine: Yrityksien pelastamiseksi käytetään valtavia summia rahaa. Kun rahaa on paljon liikkeellä ja asialla on kiire, on olemassa riski, että suora tuki ei kohdistu oikein.

]]>
Talouden ammattilaisille
Mistä rahoitus yritykselle ja miten tilintarkastaja auttaa? Tue, 07 Apr 2020 09:00:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/mista-rahoitus-yritykselle-ja-miten-tilintarkastaja-auttaa https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/mista-rahoitus-yritykselle-ja-miten-tilintarkastaja-auttaa Jarkko Raitio: Vinkit yrittäjälle: 1) Hyödynnä tilintarkastajan talousosaamista. 2) Tunnista yrityksen rahoituskriisin syy – tilintarkastaja voi varmentaa tietoa rahoittajille. 3) Tutustu toimintaohjeisiin yrittäjälle korona-aikana.

]]>
Talouden ammattilaisille
Toiminnan jatkuvuuden arvioinnin haasteet koronatilanteessa Fri, 03 Apr 2020 09:30:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/toiminnan-jatkuvuuden-arvioinnin-haasteet-koronatilanteessa https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/toiminnan-jatkuvuuden-arvioinnin-haasteet-koronatilanteessa Riitta Laine: Koronavirusepidemian aiheuttama tilanne on haastava tilinpäätösten laatijoille ja tilintarkastajille erityisesti toiminnan jatkuvuuden arvioimisen näkökulmasta.

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Vaihto-omaisuuden olemassaolon tilintarkastus koronaepidemian aikana Wed, 01 Apr 2020 09:30:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/vaihto-omaisuuden-olemassaolon-tilintarkastus-koronaepidemian-aikana https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/vaihto-omaisuuden-olemassaolon-tilintarkastus-koronaepidemian-aikana Riitta Laine: Koronavirusepidemia tekee tilintarkastajan fyysisestä osallistumisesta inventaariin mahdotonta. Miten tilintarkastaja voi varmistua varaston olemassaolosta?

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Tilinpäätöksen laatimiseen KILAlta poikkeuslupa Tue, 31 Mar 2020 09:00:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilinpaatoksen-laatimiseen-kilalta-poikkeuslupa https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilinpaatoksen-laatimiseen-kilalta-poikkeuslupa Risto Ruuska: Kirjanpitolautakunta on julkaissut omaehtoisen poikkeusluvan tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi. Tutustu havainnollistavaan esimerkkiin ja relevantteihin lainkohtiin osakeyhtiölle!

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Yrityksen edustaja, eihän rahoitus kaadu puutteisiin kaupparekisteri-ilmoituksissa? Tue, 31 Mar 2020 08:00:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/yrityksen-edustaja-eihan-rahoitus-kaadu-puutteisiin-kaupparekisteri-ilmoituksissa https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/yrityksen-edustaja-eihan-rahoitus-kaadu-puutteisiin-kaupparekisteri-ilmoituksissa Jarkko Raitio: Monessa yrityksessä työskennellään nyt raivoisasti sen eteen, että yritykselle järjestyisi rahoitus koronakriisin akuutin vaiheen ylittämiseksi.

]]>
Talouden ammattilaisille Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Tilintarkastaja – korona lisää tarvetta mukauttaa tilintarkastuskertomuksia Fri, 27 Mar 2020 11:00:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastaja-korona-lisaa-tarvetta-mukauttaa-tilintarkastuskertomuksia https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastaja-korona-lisaa-tarvetta-mukauttaa-tilintarkastuskertomuksia Jarkko Raitio: Miten korona vaikuttaa tilintarkastajan työhön? Tilintarkastaja korostaa tilintarkastuksessaan tilikauden jälkeisiä tapahtumia ja toiminnan jatkuvuutta.

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Korona haastaa tilintarkastajat Fri, 20 Mar 2020 12:30:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/korona-haastaa-tilintarkastajat https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/korona-haastaa-tilintarkastajat Riitta Laine: Koronavirusepidemia aiheuttaa merkittäviä ongelmia monen asiakkaan toiminnalle, ja tulevaisuudennäkymät saattavat olla epävarmat tai jopa lohduttomat.

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Urapolku: Miten eksyin tilintarkastusalalle? Wed, 04 Mar 2020 08:00:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/urapolku-miten-eksyin-tilintarkastusalalle https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/urapolku-miten-eksyin-tilintarkastusalalle Miten KHT Eero Kotilainen eksyi tilintarkastusalalle? Eero kertoo, miten roudarista alkoi pikkuhiljaa kuoriutua tilintarkastaja. Lue!

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Tilintarkastaja–suomi-sanakirja Fri, 28 Feb 2020 12:30:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/tilintarkastaja-suomi-sanakirja https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/tilintarkastaja-suomi-sanakirja Tilintarkastaja–suomi-sanakirjan toinen painos on ilmestynyt! Ota tulkiksi tilinpäätössesonkiin asiakeskeisen kevään vastapainoksi.

]]>
Talouden ammattilaisille
IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi otettu käyttöön – vai onko? Mon, 24 Feb 2020 12:58:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/ifrs-16-vuokrasopimukset-standardi-otettu-kayttoon-vai-onko https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/ifrs-16-vuokrasopimukset-standardi-otettu-kayttoon-vai-onko Viime vuodet ovat olleet kiireisiä IFRS-raportoinnin parissa työskenteleville. Viimeisimpänä uutena standardina vuoden 2019 alusta tuli voimaan IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi, jota IASB valmisteli pitkään ja hartaasti. Tässä vaiheessa aletaan nähdä, miten käyttöönotto on sujunut.

]]>
Talouden ammattilaisille
Pienentääkö yleisluonteinen tarkastus tilintarkastajani palkkiota? Thu, 20 Feb 2020 13:00:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/pienentaako-yleisluonteinen-tarkastus-tilintarkastajani-palkkiota https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/pienentaako-yleisluonteinen-tarkastus-tilintarkastajani-palkkiota Riitta Laine: Suomen Tilintarkastajat on ehdottanut, että mikroyritykset voisivat jatkossa valita tilintarkastuksen tai yleisluonteisen tarkastuksen. Säästääkö yrittäjä, jos hän vaihtaa tilintarkastuksen yleisluonteiseen tarkastukseen?

]]>
Talouden ammattilaisille
Verotuksen ja kirjanpidon väliset erot haasteena veroilmoituksen laadinnassa Mon, 17 Feb 2020 15:42:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/verotuksen-ja-kirjanpidon-valiset-erot-haasteena-veroilmoituksen-laadinnassa https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/verotuksen-ja-kirjanpidon-valiset-erot-haasteena-veroilmoituksen-laadinnassa Vaikka osakeyhtiön veroilmoitus perustuukin pitkälti yhtiön tilinpäätökseen, on verotuksen ja kirjanpidon välillä lukuisia eroja, jotka on osattava huomioida veroilmoitusta laadittaessa. Veroilmoituksen laatiminen ei ole pelkkää tilinpäätöksen lukujen siirtämistä veroilmoitukselle, vaan veroilmoituksen laatijalla on oltava riittävä tuloverotuksen substanssiosaaminen. Lisäksi on osattava ilmoittaa oikeat luvut oikeissa veroilmoituksen kohdissa ja liitelomakkeilla.

]]>
Talouden ammattilaisille
Tilintarkastusala 110 vuotta – onnea! Tue, 11 Feb 2020 13:00:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastusala-110-vuotta-onnea https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastusala-110-vuotta-onnea Maria Grönroos: Tänä vuonna vietämme tilintarkastusalan juhlavuotta. 110 vuotta on pitkä pätkä historiaa, jonka aikana tilintarkastusala on juurtunut syvälle suomalaiseen yhteiskuntaan kantaen omalta osaltaan vastuuta taloudelliseen tietoon perustuvan päätöksenteon luotettavuudesta.

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Mikä siinä tilintarkastuksessa oikein maksaa? Fri, 31 Jan 2020 13:15:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/mika-siina-tilintarkastuksessa-oikein-maksaa https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/mika-siina-tilintarkastuksessa-oikein-maksaa Riitta Laine: Mitkä tekijät kasvattavat tilintarkastukseen kuluvaa aikaa? Tilintarkastukseen käytetty aika vaikuttaa hintaan.

]]>
Talouden ammattilaisille
Miksi tilintarkastuksen kestoa on vaikea arvioida etukäteen? Fri, 31 Jan 2020 13:00:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/miksi-tilintarkastuksen-kestoa-on-vaikea-arvioida-etukateen https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/miksi-tilintarkastuksen-kestoa-on-vaikea-arvioida-etukateen Riitta Laine: Miksi tilintarkastukseen menevää aikaa on hyvin vaikea, ellei jopa mahdotonta ennustaa? Jokainen tilintarkastus on erilainen, mutta tilintarkastuksen kestoa voi arvioida jossain määrin etukäteen.

]]>
Talouden ammattilaisille
Tilintarkastaja, varmista palkkatietoilmoitukset tulorekisteristä! Tue, 28 Jan 2020 08:00:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastaja-varmista-palkkatietoilmoitukset-tulorekisterista https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastaja-varmista-palkkatietoilmoitukset-tulorekisterista Miksi ja miten palkkatietoilmoitukset kannattaa varmistaa tulorekisteristä? KLT-kirjanpitäjä, HT-tilintarkastaja Sirpa Koponen kirjoittaa aiheesta - lue kollegan vinkit!

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille