Blogi - kommentit http://tilintarkastajat.st.asiakas.org Talouden ammattilainen, yritysjohdon edustaja tai tilintarkastaja, tutustu ajankohtaisiin bloggauksiin ja artikkeleihin! fiTue, 16 Jan 2018 16:46:48 +0200Tue, 16 Jan 2018 16:46:48 +0200eZ Publish - Avenis eZ Start http://www.rssboard.org/rss-specification Lasse Åkerblad HT Tue, 16 Jan 2018 16:46:48 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/mita-kirjanpitaja-toivoo-tilintarkastajalta#comment-10350 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/mita-kirjanpitaja-toivoo-tilintarkastajalta#comment-10350
Tämän teen siksi, että tilinpäätös on yhtä lailla minunkin ”käyntikorttini”. Tilinpäätöksen lukija ja käyttäjä – erityisesti valistunut sellainen - ottaa mittaa minunkin työstäni. Näkyvä virhe, puute tai tarpeeton tieto voidaan tulkita huonoksi tilintarkastustyöksi. Jos näkyvään osaan on jäänyt työni jäljiltä virheitä – miten on sitten näkymättömän kohdalla, ”samaa hutilointia sielläkin”? Tätä maineriskiä en ole valmis ottamaan!

Tästä seuraa toivomus tilinpitäjän ja tilitoimiston suuntaan: Helpottakaa työtämme oppimalla tekemään tilinpäätösasiakirja liitetietoineen viimeisen päälle oikein – ja uuden lainsäädännön mukaan. Malleja löytyy, tosin niissäkin esiintyy puutteita eivätkä kaikkien kirjanpiiohjelmienkaan pohjat ole oikeanlaisia. Tilintarkastajakin voi tarjota mallin.

Ja vielä yksi toivomus: Tehkää tilinpäätösasiakirjasta myös esteettisesti kaunis – päältä ja sisältä! Asiakkaalla voi olla viimeisen päälle nettisivut, tuotteet, logot, graafinen layout mutta hänen tilinpäätösasiakirja on amatöörimäinen mitä tulee kanteen, asetteluun, fonttivalintaan yms! - Ulottaisin itse yhteistyöhön kuuluvan opastuksen näin pitkällä – tästäkin hyötyy asiakas…
]]>
Lasse Åkerblad Sun, 14 Jan 2018 16:59:19 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/miten-mikroyritys-valttaa-suojasatamasaannoksen-karikot#comment-10337 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/miten-mikroyritys-valttaa-suojasatamasaannoksen-karikot#comment-10337
PMA:n mikroa koskeva on lainsäätäjän (ja EU:n) antama OIKEUS laatia tilinpäätös yksinkertaistetulla tavalla. Tämä oikeus poistaa harkitsemisvelvollisuutta oikean ja riittävän kuvan osalta - riittää kun liitetiedoissa antaa annettaviksi määrätyt tiedot. Tilinpäätös on ” säädösten ja määräysten noudattamiseen perustuva normiston” mukainen. (Vertaa ISA 700.7)

JOS mikron toimiva suhde tärkeisiin sidosryhmiinsä edellyttää tarkempia tietoja, jotka voivat liittyä oikeaan kuvaan siitä, on ne annettavissa parilla eri tavalla.

Yksi tapa on tehdä tilinpäätös PMA pienyrityssäännösten mukaisesti ilmoittaen tästä liitetiedoissa. Tällöin tilinpäätöksestä tulee myös ”oikean ja riittävän kuvan antamiseen perustuva normiston” mukainen. Tilinpäätös on tällöin ns. normaali – myös tilintarkastuksessa.

Toinen vaihtoehto on kyllä tehdä tilinpäätös PMA mikrosäännösten mukaisesti mutta antaa tietylle sidosryhmälle (esim. rahoittajalle) sen tarvitsemat lisätiedot vapaamuotoisesti tilinpäätöksen ulkopuolella.

Teoriassa kolmaskin on. Itse näen, ettei ”hybridi”, joillakin valinnaisilla tiedoilla täydennetty ja tavoilla esitetty mutta muuten PMA mikrosäännösten mukaan tehty, olisi mahdollinen tai suositeltava. Se on joko tai.

Tilintarkastuksessa pitää siis mielestäni kunnioittaa mikrokokoisen asiakkaan oikeuttaa tehdä tilinpäätöksensä ilman oikean kuvan pohdintaa. Tämä liittyy kiinteästi mikron oikeuteen käyttää lyhyitä ja ultralyhyitä tuloslaskelma- ja tasekaavoja; kaikkea ei tarvitse kuuluttaa maailmalle ellei halua, riittää kun sen tekee valituille.

PMA mikrosäännön mukainen tilinpäätös luo ISA 700 kautta myös haasteita tilintarkastukselle ja siitä raportoinnille. Siitä joskus erikseen...
]]>
Lasse Åkerblad Mon, 25 Sep 2017 00:13:12 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/mika-muuttui-vuoden-2016-tilinpaatoksissa#comment-9806 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/mika-muuttui-vuoden-2016-tilinpaatoksissa#comment-9806
Mikron kohdalla käytännössä valinnat tekee hänen tilitoimistonsa. Kokemukseni sanoo, että vasta nyt ollaan tilitoimistoalalla pohtimassa helpotusten etuja ja haittoja asiakaskohtaisesti.

Käytännössä voi parhas ratkaisu olla tilinpäätös kahdella eri kaavalla; virallinen ja rekisteröitävä tilinpäätös lyhyimmillä mahdollisilla tuloslaskelma- ja tasekaavoilla sekä toinen tarpeen mukaan esim. rahoittajapankkia varten normaalipitkillä kaavoilla.

Menettely asettaa haasteita tilintarkastajalle, myös rahoittajalle olisi yrityksen hyvä ilman erillistä pyynnöstä esittää varmennettu pitkä tilinpäätösversio. Tämä vähentäisi mahdollista epäluuloa, että yritys haluaa jotain salata.

Myös mikron suojasatamasäännöstö on tilintarkastajalle haaste. Esim. miten viestittää tilintarkastuskertomuksessa sen käyttäjälle, ettei tämä tilinpäätös olekaan laadittu normaalin - siis oikean ja riittävän kuvan antavan - säännöstön mukaisesti?]]>
Lasse Åkerblad Sun, 24 Sep 2017 14:04:40 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/isa-meidan-standardeista-rakkaudella#comment-9804 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/isa-meidan-standardeista-rakkaudella#comment-9804
Yksinomaan PRH:n Tilintarkastusvalvonta voi ottaa tähän ja muihin avoimiin kysymyksiin auktoratiivista kantaa. Tämä tehtävä sille myös TTL:n mukaan kuuluu.

Lisäksi, onko direktiivin käyttämä suhteutettu soveltaminen sittenkin eri asia kuin standardien oma sisäänrakennettu suhteellinen soveltaminen?


Vain löytyykö tähän vallan yksinkertainen selitys?
Että se kuuluu samaan sarjaan kuin TTL:ssa direktiivin ja standardin samasta asiasta käyttämien termien erilaisuuteen.

Tulihan ammattillisesta skeptisyydestä tilintarkastuslaissa "ammatillinen kriittisyys".

Tuliko siis vastaavasti direktiivin tarkoittamasta standardien suhteutetusta soveltamisesta TTL:ssä "tarkoituksenmukainen laajuus"?

]]>
Kari Lydman Fri, 22 Sep 2017 12:43:02 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/isa-meidan-standardeista-rakkaudella#comment-9795 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/isa-meidan-standardeista-rakkaudella#comment-9795 Nimenomaan ST ry voisi olla aktiivinen sen selittämisessä, mitä tarkoituksenmukainen laajuus tarkoittaa pienyrityksen tilintarkastuksessa. Ehkä sitä löytyy uudessa työkalussa?]]> Riitta Laine Tue, 19 Sep 2017 13:43:02 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/isa-meidan-standardeista-rakkaudella#comment-9775 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/isa-meidan-standardeista-rakkaudella#comment-9775 Kirjoitin toki, että "Tarkoituksenmukainen laajuus jää käsitteenä tarkemmin määrittelemättä kuin myös se, kuka sen määrittelee." Uskoisin kuitenkin, että tarkoituksen mukaisen laajuuden ajatellaan olevan nimenomaan tilintarkastajan ammatillisen harkinnan tulosta kuten Antti Riivarikin twitterissä kommentoi 13.9. Perustelut harkinnan pohjalta tehdyille olennaisille päätöksille pitää löytyä dokumentoinnista. Itsestäänselvyyksiä ei tietenkään tarvitse selittää, mutta mikä on toiselle itsestään selvää, ei toiselle välttämättä olekaan.
Laatujärjestelmäasiaan minun pitää vielä perehtyä paremmin. Otan sen työlistalleni STanssi-työkirjan kaikkien versioiden valmistuttua.]]>
Lasse Åkerblad Wed, 13 Sep 2017 23:18:07 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/isa-meidan-standardeista-rakkaudella#comment-9746 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/isa-meidan-standardeista-rakkaudella#comment-9746
a) yksin toimivalle tilintarkastajalle [apulaisella ja ilman] sekä b) pienelle tilintarkastustoimistolle apulaisineen. Isot hoitavat tämän itse eikä sellaista versiota tarvita.

Jo HTM-yhdistys aikoinaan teki pari mallia. ST-yhdistys voisi tehdä uudet näiden sekä maailmalta löytyvien hyvien mallien pohjalta, esim. AICPA yksin toimivalle tilintarkastajalle http://ow.ly/JTEV30f81lF on hyvä.

Samalla voisi laaduntarkastuksessa ruveta antamaan enemmän painoa hyvälle laatujärjestelmälle - nyt se saa suoraan ainoastaa kolme ja muutaman epäsuoran kysymyksen osakseen. Loput 70 koskevat sitä yhtä tarkastettavaa toimeksiantoa.

Yksi tarkastettu kohde ei takaa laatua kautta linjan. Hyvä laatujärjestelmä antaa siihen paremmat mahdollisuudet.


]]>
Kari Lydman Tue, 12 Sep 2017 22:34:22 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/isa-meidan-standardeista-rakkaudella#comment-9743 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/isa-meidan-standardeista-rakkaudella#comment-9743 Pauli Vahtera Sun, 10 Sep 2017 17:06:09 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/terveisia-pohjoismaisten-tilintarkastusjarjestojen-tapaamisesta#comment-9733 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/terveisia-pohjoismaisten-tilintarkastusjarjestojen-tapaamisesta#comment-9733
Suomeen saatiin kuitenkin kovan väännön jälkeen 1997 laki, joka mahdollisti kokonaan internetissä pidettävän paperittoman kirjanpidon.

Tilintarkastajien ISA-standardit perustuvat ideologiaan, joka perustuu vanhaan paperimaailmaan. Jos noissa kv. kokouksissa tehtäisiin jotain mullistavaa, kannattaisi keskustella ISA-sääntöjen modernisoinnista, ja uudistaa ne maailmaan, jota Suomessa on toteutettu jo 1992 käyttöön otetusta Tiliote tositteena-palvelusta alkaen. TITO vaikutti tilintarkastuksen tehokkuuteen ja luotettavuuteen enemmän kuin yksikään ISA-suositus.]]>
Seppo Penttinen Mon, 31 Jul 2017 15:28:39 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/saatiolaki-tuo-uusia-vaatimuksia-tilinpaatoksen-laadintaan-ja-toimintakertomukseen#comment-9584 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/saatiolaki-tuo-uusia-vaatimuksia-tilinpaatoksen-laadintaan-ja-toimintakertomukseen#comment-9584 Kysymys:
Voiko säätiö antaa suoraan pääomastaan, edellisten kausien ylijäämästä toiminta-avustusta?

]]>
Riitta Laine Fri, 05 May 2017 18:47:27 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/uusi-dokumentointityokalu-tyon-alla#comment-9204 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/uusi-dokumentointityokalu-tyon-alla#comment-9204 Olen täysin samaa mieltä siitä, että ”tarpeellinen määrä” ja ”tarkoitukseen soveltuva” jättävät tilaa ammatilliselle harkinnalle. Täsmällisempi määrittely on jo toimeksiantojen erilaisuudenkin vuoksi mahdotonta etukäteen. Asiaa voidaan arvioida toisten kokeneiden tilintarkastajien toimesta ja silloinkin joko olla samaa tai eri mieltä. Omien ratkaisujen perusteleminen dokumentaatiossa auttanee kuitenkin tulemaan samaan johtopäätökseen.
Skeptisyyden riittävä harjoittaminen on haastava tehtävä. Itsekin olen törmännyt siihen, että esim. suunnittelemiani yllätyksellisiä toimenpiteitä ei ole voinut järjestelmäteknisistä syistä toteuttaa tehokkaasti ja tarkastukseen varatussa ajassa, ainakaan täysin suunnittelemallani tavalla. Yhteistyö eri ohjelmistotalojen kanssa tilintarkastuksen näkökulman lisäämiseksi voisi olla mielenkiintoista, joskin ohjelmistojen moninaisuuden vuoksi melkoinen savotta. Uuden työn alla olevan dokumentointityökalun pohjalta tullaan laatimaan myös esimerkkimalli kuvitteellisesta osakeyhtiötoimeksiannosta. Sen avulla pyritään antamaan vinkkiä myös mm. pankkitapahtumien tarkastukseen.]]>
Elisa Fri, 24 Mar 2017 17:28:29 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/oma-asunto-varsinaisena-tyopaikkana#comment-8854 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/oma-asunto-varsinaisena-tyopaikkana#comment-8854 Ilkka OT Tähtinen Wed, 15 Mar 2017 07:04:32 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/uusi-dokumentointityokalu-tyon-alla#comment-8637 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/uusi-dokumentointityokalu-tyon-alla#comment-8637 Esimerkiksi alkaen siitä, miten suhtautua kirjanpidossa esitetyn maksuliikenteen ja todellisuuden (pankin tapahtumatietojen) suhdetta. Samalla saattaisi ilmetä tarvetta yhdistyksen ottaa kantaa siihen, mitä tarkastusnäkökohdat vaatisivat mahdollisesti kehitettäväksi eri tahojen järjestelmien kehitykseltä. Käsitykseni on, että ainakin pienissä tarkastuskohteissa varmistustyö on "ympäristösyistä" tehottomampaa kuin sen tarvitsisi olla. Siis, ettei kyse ole pelkästään ongelmista ja puutteista tilintarkastajien työkaluissa.]]> Kari Lydman Thu, 02 Mar 2017 17:59:05 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/uusi-dokumentointityokalu-tyon-alla#comment-8330 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/uusi-dokumentointityokalu-tyon-alla#comment-8330 Kari Lydman Fri, 23 Sep 2016 12:18:51 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/vuoropuhelu-tilintarkastajien-ja-valvojan-valilla#comment-6775 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/vuoropuhelu-tilintarkastajien-ja-valvojan-valilla#comment-6775 Sanna Alakare Mon, 27 Jun 2016 16:59:30 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/luottamusta-rakentamassa#comment-6237 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/luottamusta-rakentamassa#comment-6237
Olen täysin samaa mieltä, että ”luottamusta rakentamassa” liittyy myös toimintaan jäseniä kohtaan. Tämän olen itsekin monissa tilaisuuksissa tuonut esiin. Jäsenkyselyn toteutus osui valitettavasti hyvin kiireiseen ajankohtaan tilintarkastajien työn kannalta. Varmasti osittain tästä johtuen vastausprosentti jäi hyvin alhaiseksi ollen vain 13 %. Vastaavia kyselyitä tarvitaan varmasti säännöllisesti jatkossa, jotta voimme varmistua siitä, että toimintamme vastaa jäsenten tarpeita. Kaikki jäsenten toiveet ja kommentit ovat luonnollisesti tervetulleita myös muutoin!
]]>
Lasse Åkerblad Sun, 26 Jun 2016 13:45:29 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/luottamusta-rakentamassa#comment-6231 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/luottamusta-rakentamassa#comment-6231
”Luottamusta rakentamassa” - teema on voimassa myös järjestön sisällä. Tässä minusta yhdistyksen puheenjohtajalla on erityinen tehtävä ja työsarka: Kevään jäsenkysely osoitti nimittäin, että merkityksellisten väitteiden kohdalla jopa 40 % vastaajista oli ”jokseenkin” tai ”täysin eri mieltä”. ”Täysin samaa mieltä” oli vain joka kuudes vastannut. Näitä väitteitä olivat mm. saako riittävästi vastinetta jäsenmaksulle, ajaako yhdistys tasapuolisesti kaikkien jäsenten etuja, onko jäsenillä riittävästi sananvalta ja onko yhdistys "valpas edunvalvoja ja vaikuttaja".

Viimeistään JHTT-yhdistyksen mukaantulo tulee johtamaan siihen, että näin syntyneessä koko alaa kattavassa yhdistyksessä on erilaisia jäsenryhmiä joilla on toisistaan poikkeavia tarpeita. ”Autamme tilintarkastajien ammattikuntaa menestymään” – vision kattava toteuttaminen edellyttää tämän tosiasian huomioimista.

Sopii toivoa, että tämä jäsenkyselyssä esitetty kommentti, "että tarkastusala on vihoviimeisiä konservatiivisia ja 'arvokkaita' toimialoja", on vain kaiku menneisyydestä. Ei toimialamme, ei yhdistyksemme, ei sen luottamushenkilöiden arvostus tänä päivänä "säilyy parhaiten olemalla jatkossakin (kohtuudella)etäisiä", kuten kommentti jatkui. – Aavainsanana, kun nyt suunnataan tulevaisuuteen, on avoimuus.
]]>
Mirja Fraktman Fri, 27 May 2016 09:52:21 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastuslain-muutosten-jatkovalmistelu-etenee#comment-6062 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastuslain-muutosten-jatkovalmistelu-etenee#comment-6062 Rauno Satopää Fri, 27 May 2016 07:24:17 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastuslain-muutosten-jatkovalmistelu-etenee#comment-6060 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastuslain-muutosten-jatkovalmistelu-etenee#comment-6060 Samuli Perälä Wed, 20 Apr 2016 20:53:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/saatiolaki-tuo-uusia-vaatimuksia-tilinpaatoksen-laadintaan-ja-toimintakertomukseen#comment-5683 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/saatiolaki-tuo-uusia-vaatimuksia-tilinpaatoksen-laadintaan-ja-toimintakertomukseen#comment-5683 Ahti Veteläinen Wed, 20 Apr 2016 14:33:12 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/saatiolaki-tuo-uusia-vaatimuksia-tilinpaatoksen-laadintaan-ja-toimintakertomukseen#comment-5677 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/saatiolaki-tuo-uusia-vaatimuksia-tilinpaatoksen-laadintaan-ja-toimintakertomukseen#comment-5677 Olli Sirkkiä Fri, 13 Nov 2015 07:39:59 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/tilinpaatoksen-tyypilliset-haasteet-valokeilassa-kht-minna-riihimaki#comment-3266 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/tilinpaatoksen-tyypilliset-haasteet-valokeilassa-kht-minna-riihimaki#comment-3266
Tilinpäätös on helppoa ja kustannustehokasta, kun pitää mielessä, että kirjanpitolaki sallii vähäisten tulojen ja menojen kirjauksen maksuperusteisesti tilinpäätökseen. Kun tämän rajan asettaa riittävän korkeaksi ja hyväksyttää rajan vielä yhtiön toimielimillä (vastuunalaiset yhtiömiehet, osakeyhtiön hallitus jne.), kirjanpidosta saatavat hyödyt ovat paljon suuremmat kuin siitä aiheutuvat kustannukset. Tämä antaa myös kirjanpitäjälle oivan työkalun tilinpäätöksen laadintaan.

Vuosikymmenten ajan monet suuryritykset ovat katkaisseet tilikautensa keinotekoisesti viikkoja ennen virallisen tilikauden päättymistä. Jos tälläinen epätarkkuus on mahdollista suuryrityksille, miksi pienyritykset eivät saisi parantaa kirjanpidon kustannustehokkuutta? Millä perusteella voidaan vaatia, että pieni yritys tekee tarkempaa kirjanpitoa kuin suuri yritys?
Suuryrityksille sallittujen menettelyjen pitäisi olla sallittuja myös pienyrityksille.

Olli Sirkkiä
]]>