Blogi - Mikä muuttui vuoden 2016 tilinpäätöksissä? http://tilintarkastajat.st.asiakas.org Tuomas Honkamäki: Ensimmäinen kierros tilinpäätöksiä päivitetyn kirjanpitolain ja -asetuksen sekä uuden pien- ja mikroyritysasetuksen mukaisesti on takanapäin. Yleisesti voidaan todeta pienten ja mikroyritysten tilinpäätösten lyhentyneen sivumääräisesti. fiMon, 25 Sep 2017 00:13:12 +0300Mon, 25 Sep 2017 00:13:12 +0300eZ Publish - Avenis eZ Start http://www.rssboard.org/rss-specification Lasse Åkerblad Mon, 25 Sep 2017 00:13:12 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/mika-muuttui-vuoden-2016-tilinpaatoksissa#comment-9806 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/mika-muuttui-vuoden-2016-tilinpaatoksissa#comment-9806
Mikron kohdalla käytännössä valinnat tekee hänen tilitoimistonsa. Kokemukseni sanoo, että vasta nyt ollaan tilitoimistoalalla pohtimassa helpotusten etuja ja haittoja asiakaskohtaisesti.

Käytännössä voi parhas ratkaisu olla tilinpäätös kahdella eri kaavalla; virallinen ja rekisteröitävä tilinpäätös lyhyimmillä mahdollisilla tuloslaskelma- ja tasekaavoilla sekä toinen tarpeen mukaan esim. rahoittajapankkia varten normaalipitkillä kaavoilla.

Menettely asettaa haasteita tilintarkastajalle, myös rahoittajalle olisi yrityksen hyvä ilman erillistä pyynnöstä esittää varmennettu pitkä tilinpäätösversio. Tämä vähentäisi mahdollista epäluuloa, että yritys haluaa jotain salata.

Myös mikron suojasatamasäännöstö on tilintarkastajalle haaste. Esim. miten viestittää tilintarkastuskertomuksessa sen käyttäjälle, ettei tämä tilinpäätös olekaan laadittu normaalin - siis oikean ja riittävän kuvan antavan - säännöstön mukaisesti?]]>