Blogi - Tilintarkastuksen asiantuntijoille https://www.suomentilintarkastajat.fi Talouden ammattilainen, yritysjohdon edustaja tai tilintarkastaja, tutustu ajankohtaisiin bloggauksiin ja artikkeleihin! fiMon, 21 Jan 2019 15:00:00 +0200Mon, 21 Jan 2019 15:05:05 +0200eZ Publish - Avenis eZ Start http://www.rssboard.org/rss-specification Hallinnon tarkastus - täsmennystä kiitos! Mon, 21 Jan 2019 15:00:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/hallinnon-tarkastus-tasmennysta-kiitos https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/hallinnon-tarkastus-tasmennysta-kiitos Risto Ruuska: Hallinnon tarkastus on keskeinen osa tilintarkastusta. Tarkastuksen kohteiden, tarkastustoimenpiteiden ja raportoinnin pitäisi olla selkeää sekä tilintarkastajille että sidosryhmille. Siksi hallinnon tarkastuksen sisältöä onkin syytä täsmentää.

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Vaihtoehtona kevyempi tarkastus Mon, 21 Jan 2019 13:00:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/vaihtoehtona-kevyempi-tarkastus https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/vaihtoehtona-kevyempi-tarkastus Riitta Laine: Tilinpäätös voidaan varmentaa tilintarkastuksen sijaan esimerkiksi kevyemmällä yleisluonteisella tarkastuksella. Eri vaihtoehtojen soveltuvuutta pienimmille yrityksille pohditaan parhaillaan. Huomioon on otettava muun muassa suomalainen toimintaympäristö.

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
XBRL tulee, oletko valmis? Wed, 09 Jan 2019 11:25:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/xbrl-tulee-oletko-valmis https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/xbrl-tulee-oletko-valmis Riitta Laine ja Jarkko Raitio: Taloushallinnon tuottaman taloudellisen tiedon rakenteisuus etenee monella rintamalla. Muun muassa Patentti- ja rekisterihallituksella, Teknologiateollisuus ry:llä, valtiokonttorilla ja Suomen Standardisoimisliitolla on meneillään digitalisaatiohankkeita. Hankkeita yhdistää XBRL-muotoinen data ja sen käyttömahdollisuuksien lisääminen.

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Tilintarkastajan työn laadun merkitys korostuu Wed, 19 Dec 2018 12:00:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastajan-tyon-laadun-merkitys-korostuu https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastajan-tyon-laadun-merkitys-korostuu Sanna Alakare: PRH on julkaissut yhteenvedon vuoden 2018 laaduntarkastusten tuloksista. Käymme laadunvalvonnan tulokset huolellisesti läpi ja kehitämme toimintaamme niiden pohjalta. Toivomme myös lämpimästi, että yhteistyö ja vuorovaikutus valvojan kanssa tiivistyy.

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Tilintarkastaja, lähde mukaan muutosten tanssiin Thu, 13 Dec 2018 10:00:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastaja-lahde-mukaan-muutosten-tanssiin https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastaja-lahde-mukaan-muutosten-tanssiin Sanna Alakare: Aurinkoinen Sydney otti lämpimästi vastaan tilintarkastajien maailmankongressin (World Congress of Accountants) osallistujat. Nelipäiväisessä kongressissa käsiteltiin kaikille ajankohtaisia teemoja: tarkoitus, hyvät käytännöt ja tulevaisuus.

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Tilintarkastuksen vaikutus voitonsiirtoon verokannan laskemisen yhteydessä Wed, 07 Nov 2018 07:25:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastuksen-vaikutus-voitonsiirtoon-verokannan-laskemisen-yhteydessa https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastuksen-vaikutus-voitonsiirtoon-verokannan-laskemisen-yhteydessa Henrik Höglund ja Dennis Sundvik: Olemme tutkineet, mitä vaikutuksia tilintarkastajan valitsematta jättämisellä on verotuksen näkökulmasta. Kiinnijäämisriski vähentää sääntöjen vastaisten menetelmien käyttöä, ja tilintarkastus onkin yksi keino vähentää sääntöjen kiertämistä.

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Pk-yritysten tilintarkastaja – hyödynnä sähköistä taloushallintoa Fri, 26 Oct 2018 14:00:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/pk-yritysten-tilintarkastaja-hyodynna-sahkoista-taloushallintoa https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/pk-yritysten-tilintarkastaja-hyodynna-sahkoista-taloushallintoa Marja-Liisa Lohtander: Sähköinen taloushallinto tuo tilintarkastajalle monia mahdollisuuksia, mutta vaatii myös tilintarkastustyön kehittämistä. Mitä mahdollisuuksia kannattaa jo nyt hyödyntää ja mikä on mahdollista tulevaisuudessa?

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Mitä tilintarkastus on? Thu, 18 Oct 2018 15:00:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/mita-tilintarkastus-on https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/mita-tilintarkastus-on Harkitsetko tilintarkastusalan opintoja tai mietityttääkö, mitä kaikkea tilintarkastaja työssään tekee? Opiskele tilintarkastuksen lyhyt oppimäärä!

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Luotettava tieto – tärkeää vai ei? Mon, 15 Oct 2018 13:00:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/luotettava-tieto-tarkeaa-vai-ei https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/luotettava-tieto-tarkeaa-vai-ei Sanna Alakare: Taloudellisen informaation ja tilinpäätösten laadun jatkuva parantaminen on johtotähteni. Työskentelen sen eteen, että yrityksillä, organisaatioilla ja julkisella sektorilla on luotettavaa tietoa, kun päätetään investoinneista tai muista tärkeistä kehityshankkeista. Taloustiedon laatu ja luotettavuus on sydämen asia – ei vain itselleni, vaan tilintarkastajien ammattikunnalle.

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Kuultu on, mutta kuunnellaanko? Fri, 05 Oct 2018 13:30:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/kuultu-on-mutta-kuunnellaanko https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/kuultu-on-mutta-kuunnellaanko Jarkko Raitio: Tilintarkastuslain 2 luvun 2 §:ää ehdotetaan muutettavaksi. Onko kyse yhdestä mitättömän pikku pykälän pikku muutoksesta, joka voitaisiin tehdä suuremmitta mutinoitta vai onko kyse jostain merkityksellisemmästä, josta pitää nostaa haloo? Kallistuu vahvasti jälkimmäiseen.

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Unelma-ammatissa tilintarkastajana Tue, 11 Sep 2018 14:47:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/unelma-ammatissa-tilintarkastajana https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/unelma-ammatissa-tilintarkastajana Juha-Pekka Keimmo: Olen toiminut 25 vuotta päätoimisena tilintarkastajana. Ammatti on monin tavoin muuttunut kuluneiden vuosien aikana. Opiskeluaikana näin tilintarkastajan ammatin itsenäisenä työnä, jota ohjasivat korkea moraali ja alan vakiintuneet käytännöt. Substanssiosaamisen ohella ammatissa korostuivat sosiaalisuus ja asiakaspalvelutaidot.

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Tilintarkastaja on varmentamisen ammattilainen Mon, 10 Sep 2018 12:00:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastaja-on-varmentamisen-ammattilainen https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastaja-on-varmentamisen-ammattilainen Riitta Laine: Kerron tässä artikkelissa, millaisia varmennus- ja liitännäispalveluita tilintarkastaja voi tarjota, ja miten kansainväliset tilintarkastusstandardit niitä ohjaavat.

]]>
Talouden ammattilaisille Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Tilintarkastusrajat luupin alla Mon, 10 Sep 2018 09:00:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastusrajat-luupin-alla https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastusrajat-luupin-alla Tilintarkastuksen lakisääteisten rajojen nostamista pohditaan parhaillaan. Kuinka merkittävästä muutoksesta olisi kyse ja mitkä olisivat sen vaikutukset?

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Mistä tietää, että konkurssi on lähellä? Wed, 05 Sep 2018 14:35:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/mista-tietaa-etta-konkurssi-on-lahella https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/mista-tietaa-etta-konkurssi-on-lahella Paula Roima: Sain olla kuuntelemassa professori Teija Laitisen (Vaasan yliopisto) mielenkiintoista puheenvuoroa tilintarkastajien Kesäpäivillä konkurssien ennustamisen vaikeudesta. Parhaimmatkaan tilastolliset menetelmät eivät anna kuin reilun 80 prosentin ennustamistarkkuuden.

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Puheenjohtaja Maria Grönroos: Tilintarkastajista on moneksi Thu, 30 Aug 2018 09:35:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/puheenjohtaja-maria-gronroos-tilintarkastajista-on-moneksi https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/puheenjohtaja-maria-gronroos-tilintarkastajista-on-moneksi Maria Grönroos aloitti kaksivuotiskauden Suomen Tilintarkastajat ry:n puheenjohtajana kesäkuussa 2018. Maria piti Tilintarkastajien Kesäpäivillä 30.8.2018 puheen. Hän korosti digitalisaation, tilintarkastuksen ja vastuullisuuden merkitystä sekä sitä, kuinka olemme yhdessä enemmän.

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Sinustako tulevaisuuden tilintarkastaja? Thu, 23 Aug 2018 13:22:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/sinustako-tulevaisuuden-tilintarkastaja https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/sinustako-tulevaisuuden-tilintarkastaja Tilintarkastus tarjoaa laajat uramahdollisuudet yhteiskunnan eri osa-alueilla. Lue, miten tilintarkastajaksi pääsee - ja aloita valmistautuminen hyvissä ajoin!

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Tilintarkastajien Matkaseminaari Wieniin 16.-18.8.2018 Thu, 23 Aug 2018 11:00:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastajien-matkaseminaari-wieniin-16.-18.8.2018 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastajien-matkaseminaari-wieniin-16.-18.8.2018 Riitta Laine: Kourallinen Suomen Tilintarkastajien jäseniä ja muutama avec saivat jatkoajan kesälomalleen, kun kaunis ja helteinen Wien toivotti meidät tervetulleeksi. Mitä matkaseminaarista jäi mieleen? Lue!

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Ohjelmistorobotiikka tilintarkastuksessa Mon, 20 Aug 2018 11:47:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/ohjelmistorobotiikka-tilintarkastuksessa https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/ohjelmistorobotiikka-tilintarkastuksessa Laura Hanninen: Pro gradu -tutkimukseni aiheena on ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen tilintarkastuksessa. Tavoitteena oli selvittää, mitä hyötyjä ja haasteita robotiikan käyttämiseen liittyy, sekä tutkia mahdollisia kehitysideoita tilintarkastusprosesseista, joissa ohjelmistorobotiikkaa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää.

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Tutkintojen takana Wed, 15 Aug 2018 12:22:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tutkintojen-takana https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tutkintojen-takana Millaisia taitoja tulevilta tilintarkastajilta vaaditaan? Patentti- ja rekisterihallituksessa tutkinnoista vastaavana päällikkönä työskentelevä Hanna Kattainen painottaa vahvaa perusosaamista, teorian soveltamista ja ajankohtaisuutta.

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Tilintarkastussanktiot lähettävät signaalin – vai lähettävätkö? Mon, 25 Jun 2018 13:30:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastussanktiot-lahettavat-signaalin-vai-lahettavatko https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastussanktiot-lahettavat-signaalin-vai-lahettavatko Jenni Jääskö: Tilintarkastajien saamat sanktiot saattavat horjuttaa yleistä luottamusta tilintarkastajiin. Vaikka voidaankin kiistellä siitä, ovatko sanktiot aina osoitus heikosta laadusta, niin ainakin niiden lähettämä signaali on negatiivinen. Vaikuttaa kuitenkin siltä, etteivät ihmiset useinkaan tiedä tilintarkastajien saamista sanktioista. Mikäli näin on, ei pelkoa luottamuksen menettämisestä ole, mutta tällöin myös sanktioiden merkitys jää suurelta osin kyseenalaiseksi.

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Hyvä tilintarkastustapa ja tilintarkastuslautakuntien tutkinta-asioiden ratkaisukäytännöt Mon, 25 Jun 2018 12:00:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/hyva-tilintarkastustapa-ja-tilintarkastuslautakuntien-tutkinta-asioiden-ratkaisukaytannot https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/hyva-tilintarkastustapa-ja-tilintarkastuslautakuntien-tutkinta-asioiden-ratkaisukaytannot Heidi Hoppu-Vuorela: Kerron tässä artikkelissa pro gradu -tutkielmani keskeisimmistä seikoista. Tutkielmassani pyrin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 1) Miten määritellään hyvä tilintarkastustapa? 2) Mihin seikkoihin TILAn ja PRH:n tilintarkastuslautakunnat ovat ratkaisukäytännössään kiinnittäneet huomiota tarkastelujaksolla 2007–2016? 3) Miten tilintarkastuslautakuntien ratkaisut edesauttavat hyvän tilintarkastustavan tulkintaa?

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Edunvalvontatyö laadukkaan tilinpäätösinformaation puolesta jatkuu aktiivisena Tue, 19 Jun 2018 13:00:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/edunvalvontatyo-laadukkaan-tilinpaatosinformaation-puolesta-jatkuu-aktiivisena https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/edunvalvontatyo-laadukkaan-tilinpaatosinformaation-puolesta-jatkuu-aktiivisena Jarkko Raitio: Työ- ja elinkeinoministeriö jatkaa tilintarkastuksen rajojen korottamista koskevaa lainsäädäntöhanketta vastustavasta lausuntopalautteesta ja muun muassa Ruotsissa tehdyistä negatiivisista havainnoista huolimatta. Suomen Tilintarkastajat on huolissaan siitä, että tilintarkastusrajojen nostaminen nähdään vain yksittäisen tilintarkastuslain pykälän muuttamisena, jolla vähennettäisiin yritysten hallinnollista taakkaa.

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Sopivatko samat tilintarkastusstandardit kaikille toimeksiannoille? – tunnelmia Brysselistä Wed, 06 Jun 2018 13:00:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/sopivatko-samat-tilintarkastusstandardit-kaikille-toimeksiannoille-tunnelmia-brysselista https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/sopivatko-samat-tilintarkastusstandardit-kaikille-toimeksiannoille-tunnelmia-brysselista Riitta Laine: Eurooppalainen tilintarkastajaliitto Accounting Europe (AE) järjesti 30.5. tilaisuuden, johon osallistui noin 60 tilintarkastusalalla työskentelevää eri puolilta Eurooppaa. Tilaisuuden aiheena oli ISA-standardien soveltamisen haasteet pienissä ja yksinkertaisissa tilintarkastustoimeksiannoissa (Simplifying Auditing Standards for Small and Non-complex Entities).

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Mikä on tilintarkastuksen merkitys? Thu, 31 May 2018 08:00:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/mika-on-tilintarkastuksen-merkitys https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/mika-on-tilintarkastuksen-merkitys Entä miksi pientenkin yhteisöjen tilintarkastuksesta pitää säätää laissa? Sanna Alakare summaa mennyttä toimintakauttamme ja luotaa myös tulevaan. Tutustu toiminnanjohtajan katsaukseen!

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Tilintarkastusrajojen nostamista koskeva lainsäädäntöhanke on vielä kesken Tue, 29 May 2018 15:00:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastusrajojen-nostamista-koskeva-lainsaadantohanke-on-viela-kesken https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastusrajojen-nostamista-koskeva-lainsaadantohanke-on-viela-kesken Jarkko Raitio: Hallituksen keväisen kehysriihen yhteydessä tilintarkastusrajoista uutisoitiin sanavalinnoilla ”tilintarkastusrajoja nostetaan”. Tästä sai käsityksen, että näin tapahtuu ja asia on jo päätetty. Vääriä uutisia on liikkeellä.

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Mitä ISAt edellä, sitä pienet perässä? Wed, 18 Apr 2018 12:00:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/mita-isat-edella-sita-pienet-perassa https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/mita-isat-edella-sita-pienet-perassa Riitta Laine: Pienten ja keskisuurten (SME) tilintarkastustoimeksiantojen tilintarkastuksesta ja ISA-standardien soveltamiseen liittyvistä haasteista on keskusteltu viimeisen vuoden aikana paljon. Kerron, mitä tilintarkastusstandardeja laativassa IAASB:ssa ja eurooppalaisessa kattojärjestössämme Accountancy Europessa (AE) on keskusteltu ja miten asiaa on edistetty.

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Mihin tilintarkastaja kiinnittää huomiota säätiön tilintarkastuksessa? Wed, 04 Apr 2018 14:00:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/mihin-tilintarkastaja-kiinnittaa-huomiota-saation-tilintarkastuksessa https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/mihin-tilintarkastaja-kiinnittaa-huomiota-saation-tilintarkastuksessa Mihin tilintarkastaja kiinnittää huomiota, kun hän tarkastaa säätiön toiminnan tarkoituksen toteutumista? Säätiön lähipiiriä ja lähipiiritapahtumia? Entä säätiön maksamien palkkioiden tavanomaisuutta?

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Mitkä ovat säätiöiden vuosiselvitysten kipukohdat? Wed, 04 Apr 2018 11:00:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/mitka-ovat-saatioiden-vuosiselvitysten-kipukohdat https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/mitka-ovat-saatioiden-vuosiselvitysten-kipukohdat Pauliina Päivinen: Säätiöiden vuosiselvityksessä on kipukohtansa koskien lähipiiritoimien raportointia ja erillisraportointia. PRH:n säätiövalvonta on kiinnittänyt erityistä huomiota toimintakertomuksessa esitettävään tietoon siitä, millä tavoin säätiö on toiminut tarkoituksensa toteuttamiseksi.

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Tilintarkastuksen perustoimenpiteet Tue, 03 Apr 2018 09:00:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastuksen-perustoimenpiteet https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastuksen-perustoimenpiteet Kari W. Saari: Tilintarkastuksen perustoimenpiteet ovat toimenpiteitä, jotka ainakin tulisi olennaisuusrajoista riippumatta suorittaa jokaisessa tilintarkastuksessa siinä laajuudessa kuin ne ammatillisen harkinnan mukaan ovat relevantteja. Esitän näkemykseni siitä, mitkä ovat tilintarkastuksen perustoimenpiteet.

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Uusia asioita vai asioita uudella tavalla? Mon, 19 Mar 2018 10:00:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/uusia-asioita-vai-asioita-uudella-tavalla https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/uusia-asioita-vai-asioita-uudella-tavalla Sanna Alakare: Ympäri maailmaa eri teknologiat, toimintaympäristöt ja toimintatavat ovat muutoksen murroksessa. Tämä ajatus vain vahvistui mielessäni, kun osallistuin globaalin kattojärjestömme IFAC:n Chief Executive Forumiin New Yorkissa. Teemana oli #InspireConfidence in a World of Rapid Change.

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille