Blogi - 2015 https://www.suomentilintarkastajat.fi Talouden ammattilainen, yritysjohdon edustaja tai tilintarkastaja, tutustu ajankohtaisiin bloggauksiin ja artikkeleihin! fiMon, 30 Nov 2015 11:59:00 +0200Wed, 28 Feb 2018 09:48:19 +0200eZ Publish - Avenis eZ Start http://www.rssboard.org/rss-specification Säätiöiden merkitys kasvussa ­− uusi säätiölaki selkiyttää toimintamahdollisuuksia Mon, 30 Nov 2015 11:59:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/saatioiden-merkitys-kasvussa-uusi-saatiolaki-selkiyttaa-toimintamahdollisuuksia https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/saatioiden-merkitys-kasvussa-uusi-saatiolaki-selkiyttaa-toimintamahdollisuuksia Johanna Perälä: Uudessa laissa on onnistuttu erityisesti siinä, että säätiön johto on määritelty selkeästi ja säätiöllä on mahdollisuus valita sen toimintaa johtamaan toimitusjohtaja, jonka tehtävät määritellään laissa. Patentti- ja rekisterihallituksen valvontaa on tehostettu mm. siten, että sillä on oikeus saada tietoja säätiön lisäksi muilta henkilöiltä, säätiön tilintarkastajalta ja muilta viranomaisilta. Laissa on myös aikaisempaa selkeämmät määräykset mm. säätiön purkamisesta ja fuusiosta.

]]>
Talouden ammattilaisille
Konsernin emoyhtiöt piilevän arvonlisäverorasituksen kohteena Wed, 25 Nov 2015 14:00:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/konsernin-emoyhtiot-piilevan-arvonlisaverorasituksen-kohteena https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/konsernin-emoyhtiot-piilevan-arvonlisaverorasituksen-kohteena Juha Laitinen: Kuka maksaa liki 19 miljardia arvonlisäveroa? Helppo vastaus olisi vanhan arvonlisäveron vyöryttämismantran mukaisesti kuluttajat. Näin yksinkertaista periaatteessa yksinkertainen arvonlisäverotus ei kuitenkaan ole. Ensinnäkin arvonlisäveron vyöryttäminen toimii vain joissain markkinatilanteissa. 

]]>
Talouden ammattilaisille
Uudistunut Säätiön hyvä hallinto helpottaa elämää Mon, 23 Nov 2015 08:40:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/uudistunut-saation-hyva-hallinto-helpottaa-elamaa https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/uudistunut-saation-hyva-hallinto-helpottaa-elamaa Liisa Suvikumpu: Kysyimme Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan toimitusjohtaja Liisa Suvikummulta uuden säätiölain myötä päivitetystä Säätiöiden hyvä hallinto -julkaisusta. Liisa kertoo, millaisiin säätiöille ja yhdistyksille tärkeisiin asioihin julkaisu ottaa kantaa.

]]>
Talouden ammattilaisille
Osakeyhtiön tilinpäätösmalli – vastauksia tilinpäättäjän haasteisiin ja varautumista uudistuvaan kirjanpitolakiin Fri, 20 Nov 2015 09:03:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/osakeyhtion-tilinpaatosmalli-vastauksia-tilinpaattajan-haasteisiin-ja-varautumista-uudistuvaan-kirjanpitolakiin https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/osakeyhtion-tilinpaatosmalli-vastauksia-tilinpaattajan-haasteisiin-ja-varautumista-uudistuvaan-kirjanpitolakiin Jukka Torkkeli: Apua tilinpäätösten laadintaan voi hakea erilaisista tilinpäätösmallikirjoista, mallipohjista ja tarkastuslistoista. Nämä auttavat palauttamaan mieleen tilinpäätösnormistojen vaatimukset ja siten tehostavat tilinpäätösurakkaa. Tilinpäätösmalleja hyödyntäessä tilinpäättäjän on myös hyvä muistaa, että nykyinenkin voimassa oleva kirjanpitolaki sisältää useita helpotuksia pienille yrityksille tilinpäätöksen kattavuuden osalta.

]]>
Talouden ammattilaisille
Liiketoimien tunnistaminen siirtohinnoittelussa - enemmän kysymyksiä kuin vastauksia Thu, 12 Nov 2015 16:00:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/liiketoimien-tunnistaminen-siirtohinnoittelussa-enemman-kysymyksia-kuin-vastauksia https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/liiketoimien-tunnistaminen-siirtohinnoittelussa-enemman-kysymyksia-kuin-vastauksia VT Merja Raunio: OECD julkaisi 5. päivänä lokakuuta yli 1600-sivuisen BEPS-pakettinsa. Suurimmat välittömästi voimaan tulleet muutokset ovat siirtohinnoittelussa. OECD:n uudistetun siirtohinnoitteluohjeistuksen mukaan todellisten liiketoimien tunnistaminen on perusta markkinaehtoisen siirtohinnan määrittämisessä.

]]>
Talouden ammattilaisille
KIRJANPITOLAIN MUUTOS: TYÖRYHMÄMIETINNÖSTÄ HALLITUKSEN ESITYKSEKSI Wed, 11 Nov 2015 13:12:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/kirjanpitolain-muutos-tyoryhmamietinnosta-hallituksen-esitykseksi https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/kirjanpitolain-muutos-tyoryhmamietinnosta-hallituksen-esitykseksi Jarkko Raitio: Kirjanpitolain muutosta koskeva hallituksen esitys (HE 89/2015) on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä. Lakihankkeessa on pääosin kyse tilinpäätösdirektiivin implementoimisesta Suomen lainsäädäntöön. Vuoden 2014 lokakuussa valmistunut Kirjanpitolainsäädännön muutokset työryhmän raportti (TEM 48/2014) jaksoi odotusten mukaisesti kantaa varsin pitkälle hallituksen esityksen perustana, vaikka joitain periaatteellisiakin muutoksia mukaan vielä mahtui.

]]>
Talouden ammattilaisille
Tilinpäätöksen tyypilliset haasteet – valokeilassa KHT Minna Riihimäki Mon, 09 Nov 2015 10:56:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/tilinpaatoksen-tyypilliset-haasteet-valokeilassa-kht-minna-riihimaki https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/tilinpaatoksen-tyypilliset-haasteet-valokeilassa-kht-minna-riihimaki Minna Riihimäki:Kuten nykyisin niin monessa muussakin asiassa, myös tilinpäätöksen osalta suurin haaste on sekä ajan että resurssien rajallisuus. Ajan rajallisuus tulee esiin siinä, että esimerkiksi listayhtiöillä on usein erittäin tiukka julkaisutahti osavuosikatsausten ja tilinpäätöstietojen julkaisulle. Tämä jättää vain muutaman päivän aikaa tilinpäätöksen laatimiseen ja kriittisten kannanottojen tekemiseen. Pienemmissä yhtiöissä aikataulu ei ole näin tiukka. Toisaalta pienimmät yhtiöt ovat usein ulkoistaneet kirjanpitonsa tilitoimistoille, joilla on siten samanaikaisesti useita tilinpäätöksiä laadittavinaan. Tämä taas heijastuu kiireenä myös pienten yhtiöiden suuntaan.

]]>
Talouden ammattilaisille
Kirjanpitolaki 2016 – analysoi ja dokumentoi muutokset hyvissä ajoin Fri, 06 Nov 2015 10:10:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/kirjanpitolaki-2016-analysoi-ja-dokumentoi-muutokset-hyvissa-ajoin https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/kirjanpitolaki-2016-analysoi-ja-dokumentoi-muutokset-hyvissa-ajoin KHT Miika Karkulahti: Hallituksen esitys kirjanpitolain uudistuksesta on annettu lokakuussa 2015. Kokonaisuudistuksen kohteena ollut ja osittain merkittäviäkin uudistuksia kokenut kirjanpitolaki tuo mukanaan rakenteellisten uudistusten lisäksi helpotuksia niin pienten yhtiöiden raportointivelvoitteisiin kuin mahdollisuuksiin noudattaa aikaisempaa enemmän IAS- ja IFRS-standardien mukaisia laskentaperusteita ja periaatteita Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti laadituissa tilinpäätöksissä.

]]>
Talouden ammattilaisille
Laadukas taloudellinen raportointi – sydämen asia Thu, 05 Nov 2015 09:24:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/laadukas-taloudellinen-raportointi-sydamen-asia https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/laadukas-taloudellinen-raportointi-sydamen-asia Taloudelliselle informaatiolle on aina vain enemmän kysyntää. Tietoa yritysten taloudellisesta tilanteesta kaipaavat yhä useammat tahot ja yhä nopeammin. Lisäksi tiedon on oltava aiempaa monipuolisempaa ja avoimempaa. Entistä tärkeämpää on myös se, että taloudellinen informaatio on laadukasta ja luotettavaa. Merkittävä rooli tässä on luonnollisesti tilintarkastuksella.

]]>
Talouden ammattilaisille
Myös pienempi organisaatio on otollinen kohde tietoturvaloukkaukselle Wed, 04 Nov 2015 10:10:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/myos-pienempi-organisaatio-on-otollinen-kohde-tietoturvaloukkaukselle https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/myos-pienempi-organisaatio-on-otollinen-kohde-tietoturvaloukkaukselle Tietoturva-asiantuntija Mikko Toivonen: Tietoverkkorikollisuus ja kyberuhat koskettavat tänä päivänä kaikkia eikä valitettavasti kukaan meistä voi enää tuudittautua ajatukseen, ettei voisi joutua hyökkäyksen kohteeksi. Esimerkiksi PwC:n Yhdysvalloissa tekemän tutkimuksen mukaan PK-yrityksissä tunnistettiin vuonna 2014 lähes tuplamäärä hyökkäyksiä edelliseen vuoteen verrattuna.

]]>
Talouden ammattilaisille
Muutoksessa: Sosiaalinen aikakausi ja uudenlainen palveluasenne Mon, 02 Nov 2015 08:37:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/muutoksessa-sosiaalinen-aikakausi-ja-uudenlainen-palveluasenne https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/muutoksessa-sosiaalinen-aikakausi-ja-uudenlainen-palveluasenne Meillä eletään muutosten syksyä. Olemme avanneet uudet verkkosivut, haastaneet itsemme somen ja videoiden maailmaan sekä ponnistaneet digikehityksessä ison askeleen uudella online-palvelullamme. Lisäksi käynnissä on meidän mittakaavallamme suuri järjestelmäuudistus. Punaisena lankana kaikkien uudistustemme taustalla on yksi valtava muutos. Se on tapahtunut ajattelutavassamme. Olemme ymmärtäneet, että sosiaalisella aikakaudella tehtävänämme on palvella. Somessa, verkossa, puhelimessa ja koulutuksissa.

]]>
Talouden ammattilaisille
UUSI TILINTARKASTUSLAKI VOIMAAN 1.1.2016 Fri, 30 Oct 2015 10:45:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/uusi-tilintarkastuslaki-voimaan-1.1.2016 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/uusi-tilintarkastuslaki-voimaan-1.1.2016 Uuden tilintarkastuslain myötä ensi vuoden alusta lähtien siirrytään uuteen tilintarkastajatutkintojärjestelmään ja tilintarkastajien valvonta siirtyy Patentti- ja rekisterihallitukseen. Jo edellisen tilintarkastuslain hyväksymisen yhteydessä aloitettu tilintarkastajajärjestelmän yhtenäistämishanke saatiin päätökseen kun presidentti vahvisti 18.9.2015 uuden tilintarkastuslain sekä lain julkishallinnon- ja talouden tilintarkastuksesta. Tilintarkastuslaissa (1141/2015) säädetään kaikkien tilintarkastajien, myös julkisen sektorin tilintarkastajien, hyväksymisestä ja valvonnasta. Lakia julkishallinnon- ja talouden tilintarkastuksesta (1142/2015) sovelletaan julkishallinnon ja -talouden tilintarkastukseen, kun taas tilintarkastuslaissa säädetään yksityisen sektorin tilintarkastuksen sisällöstä.

Tilintarkastajatutkinnot uudistuvat

Tilintarkastajien tutkintojärjestelmä uudistuu siten, että kaikilla tilintarkastajilla on jatkossa yhteinen perustutkinto (HT-tilintarkastaja), joka vastaa suunnilleen nykyistä HTM-tutkintoa. Perustutkinnon lisäksi on mahdollista suorittaa yleisen edun kannalta merkittävän yhteisön tilintarkastajan erikoistumistutkinto (KHT-tilintarkastaja) ja/tai julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan erikoistumistutkinto (JHT-tilintarkastaja). Tilintarkastajien hyväksymisedellytykset, kuten tilintarkastajatutkintoihin pääsyn opinto- ja työkokemusvaatimukset, eivät muuttune merkittävästi nykyisestä. Tilintarkastajan hyväksymisedellytyksiä koskevan työ- ja elinkeinoministeriön asetusluonnoksen lausuntoaika päättyi syyskuussa. Asetus tulee voimaan samaan aikaan kuin uudet lait.

Nykyiset HTM- ja KHT-tilintarkastajat rekisteröityvät uudelle tilintarkastusvalvonnalle ja näin heistä tulee uuden järjestelmän mukaisia HT- ja KHT-tilintarkastajia. Nykyisten JHTT-tilintarkastajien tulee suorittaa siirtymäkoe, jotta heistä tulisi uuden järjestelmän JHT-tilintarkastajia. Siirtymäkoe sisältää yksityisen sektorin tilintarkastusta koskevia aiheita ja se on tarpeen sen vuoksi, että JHT-tilintarkastaja saa suorittaa myös yksityisen sektorin yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastuksia toisin kuin nykyiset JHTT-tilintarkastajat. JHTT-tilintarkastajat voivat myös halutessaan olla siirtymättä uuteen järjestelmään.

Järjestelmäuudistuksen myötä erilliset tilintarkastusyhteisökategoriat (HTM- ja, KHT-yhteisöt) poistuvat ja jatkossa on vain yksi tilintarkastusyhteisökategoria. JHTT-yhteisöt voivat jatkaa toimintaansa kuitenkin vielä viisi vuotta. Julkishallinnon- ja talouden tilintarkastuslain (1142/2015) siirtymäsäännöksen 12 §:n 6 momentin mukaan JHTT-yhteisön hyväksyminen lakkaa vuoden 2020 lopussa.”   

Lähtökohtaisesti uusi HT-tilintarkastaja voidaan valita niihin toimeksiantoihin, joihin HTM-tilintarkastaja on voitu valita vielä voimassa olevan tilintarkastuslain mukaan ja vastaavasti KHT-tilintarkastaja tulee valita niihin toimeksiantoihin, joihin se on tullut valita voimassa olevankin tilintarkastuslain mukaan. Tutkintojärjestelmän uudistaminen ei vaikuta tilintarkastusvelvollisuuden rajoihin.

Lue lisää

Tilintarkastajien valvonnassa siirrytään uuteen aikakauteen

Vuoden 2016 alusta lähtien tilintarkastajien valvonnasta vastaa patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH) perustettava tilintarkastusvalvonta. Nykyiset kauppakamarien alaiset 14 tilintarkastusvaliokuntaa (TIVA), keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) ja julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta (JHTT-lautakunta) sekä valtion tilintarkastuslautakunta (VALA) lakkaavat. Keskeneräisten valvonta-asioiden käsittelystä säädetään tilintarkastuslain siirtymäsäännöksissä.  

Patentti- ja rekisterihallituksessa Tilintarkastusvalvonta tulee olemaan oma yksikkönsä ja sijoittumaan suoraan pääjohtajan alaisuuteen. Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastusvalvonta vastaa tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta sekä tilintarkastuksen yleisestä ohjauksesta ja kehittämisestä.

Tilintarkastusvalvontaan sijoittuva ratkaisutoiminnassaan itsenäinen tilintarkastuslautakunta on tilintarkastajien seuraamusten näkökulmasta merkittävässä roolissa. Luottamushenkilöistä koostuvan tilintarkastuslautakunnan tehtävänä on ratkaista mm. tilintarkastajiin kohdistuvien hallinnollisten seuraamusten määräämisestä tai määräämättä jättämisestä.

Tilintarkastusvalvonnan verkkosivuille

Valtioneuvosto asettaa tilintarkastuslautakunnan

Uusi tilintarkastuslautakunta poikkeaa edeltäjistään. Keskeinen muutos koskee ensinnäkin lautakunnan jäsenmäärän supistamista ja toiseksi tilintarkastajien roolia lautakunnassa.

Valtioneuvoston kolmeksi vuodeksi kerrallaan asettamassa tilintarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 5–8 jäsentä sekä 2 pysyvää asiantuntijaa, joiden tulee olla tilintarkastajia. Näistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja nimetään työ- ja elinkeinoministeriön esityksestä. Lautakunnalla kokonaisuutena tulee olla sen tehtävien edellyttämä asiantuntemus.

Lautakunnan jäseneksi tai varajäseneksi ei voida valita tilintarkastajaa, tilintarkastusyhteisön osakasta tai vastaavassa asemassa olevaa, tilintarkastusyhteisön hallituksen tai vastaavan toimielimen jäsentä taikka tilintarkastusyhteisöön työ- tai toimeksiantosuhteessa olevaa. Enemmistön jäsenistä ja varajäsenistä tulee olla henkilöitä, joiden toimimisesta edellä mainituissa tehtävissä on kulunut enemmän kuin kolme vuotta.

Jatkossa tilintarkastajat osallistuvat lautakunnan työskentelyyn pysyvinä asiantuntijoina, joilla ei ole oikeutta osallistua lautakunnan päätöksentekoon. Vasta kokemukset lautakuntatyöskentelystä tulevat osoittamaan, minkälaiseksi tilintarkastajien rooli tilintarkastuslautakunnassa käytännössä muotoutuu. 

Katso kokoonpano

Lisää uudistuksia tulossa tilintarkastuslakiin

Uudet lait tulevat voimaan 1.1.2016, mutta uudistuksia tilintarkastuslakiin on odotettavissa jo ensi kesänä, sillä Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä on parhaillaan valmistelemassa uudistetun tilintarkastusdirektiivin sekä uuden EU:n tilintarkastusasetuksen kansallista täytäntöönpanoa. EU-sääntelystä tulee muutoksia tilintarkastuksen sisältöön ja mm. tilintarkastajan riippumattomuutta koskeviin säännöksiin. Nämä muutokset tilintarkastuslakiin tulevat voimaan aikaisintaan kesällä 2016.

Tilintarkastuslain uudistuminen on meille tärkeä asia. Jaa halutessasi tätä artikkelia eteenpäin verkostoissasi.

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
IFRS-raportoinnin nykytila ja tulevat haasteet – valokeilassa IFRS-asiantuntija Margit Tuomala Tue, 13 Oct 2015 16:49:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/ifrs-raportoinnin-nykytila-ja-tulevat-haasteet-valokeilassa-ifrs-asiantuntija-margit-tuomala https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/ifrs-raportoinnin-nykytila-ja-tulevat-haasteet-valokeilassa-ifrs-asiantuntija-margit-tuomala Miten IFRS-raportointi on kehittynyt Suomessa ja minkälaisia haasteita IFRS-raportoijilla on?
Yleisesti ottaen IFRS-raportoinnin taso Suomessa on noussut, koska listayhtiöt ovat raportoineet IFRS:n mukaan jo kymmenen vuotta. Isoilla pörssiyhtiöillä on yleensä riittävästi IFRS-osaamista ja resursseja käytössään, mutta pienemmissä yhtiöissä voi olla pulaa resursseista ja näin ollen myös osaamisen taso voi vaihdella.  Sinänsä IFRS-raportointi ei välttämättä ole paljon FAS-raportointia vaikeampaa, kun raportointiprosessit on saatu kuntoon IFRS:n näkökulmasta.

]]>
Talouden ammattilaisille
Merta edemmäs kalaan? Fri, 09 Oct 2015 15:05:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/merta-edemmas-kalaan https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/merta-edemmas-kalaan Toiminnanjohtaja Sanna Alakare: Digidigi. Digitalisoituminen ja siihen valmistautuminen on päivän sana, eikä ainakaan vähiten talouden ja taloudellisen raportoinnin kanssa työskentelevien keskuudessa. Maamme hallituskin on nimennyt digitalisaation yhdeksi painopistealueekseen. Nopeammin, täsmällisemmin, avoimemmin – kohti reaaliaikaista tietojen välittämistä. 

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Verotuksessa pysyvää on muutos Thu, 08 Oct 2015 08:37:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/verotuksessa-pysyvaa-on-muutos https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/verotuksessa-pysyvaa-on-muutos Executive Director Business Tax Services, Markku Järvenoja: Verosyksy on alkanut. Jälleen on se ajankohta, jolloin verolainsäädännön muutoksista on kerrottu ja hallituksen esityksiä odotellaan kiihkeästi. Myös yllätyksiä on silloin tällöin tarjoiltu, kun lain valmistelija ei ole halunnut etukäteen kertoa tulevasta muutoksesta verovelvollisten vastatoimenpiteiden pelossa. Lainsäätäjän aktiivisuus vaihteleekin vuosittain, mutta verotuksessa pysyvää on muutos.

]]>
Talouden ammattilaisille
Yritysjohdon rooli yritysjärjestelyissä – millaisia asioita on syytä pohtia? Fri, 02 Oct 2015 10:10:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/yritysjohdon-rooli-yritysjarjestelyissa-millaisia-asioita-on-syyta-pohtia https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/yritysjohdon-rooli-yritysjarjestelyissa-millaisia-asioita-on-syyta-pohtia KHT Jaakko Luumi ja yhtiöikeuden asiantuntija Kai Soini: Mielikuvat yritysjärjestelyistä liittyvät yleisimmin yritysten tai liiketoimintojen ostamiseen ja myymiseen. Yrityskauppojen lisäksi suuri osa yritysjärjestelyistä keskittyy nykyisen yrityskokonaisuuden muuntamiseen liiketoiminnan kannalta tarkoituksenmukaisempaan muotoon. Syitä tällaisiin sisäisiin yritysjärjestelyihin voivat olla esimerkiksi konsernirakenteen yksinkertaistaminen ja päällekkäisten toimintojen karsiminen, erilaisten liiketoimintojen sijoittaminen eri yhtiöihin, yritysmyyntiin valmistautuminen tai sukupolvenvaihdos. Yritysjärjestelyitä voidaan tarvita yrityskokonaisuuden elinkaaren monissa eri vaiheissa ja ne ovat hyviä työkaluja suunniteltaessa toimintaa pitkäjänteisesti jatkuvasti muuttuvassa maailmassa.

]]>
Talouden ammattilaisille
Kansainvälinen verotus on suurten muutosten edessä Tue, 29 Sep 2015 17:53:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/kansainvalinen-verotus-on-suurten-muutosten-edessa https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/kansainvalinen-verotus-on-suurten-muutosten-edessa KTM Eric Sandelin: Suuret budjettivajeet ja verokilpailu pakottavat valtioita tehostamaan verojen keruuta samalla kun kansalaisjärjestöt suuntaavat julkista huomiota suuryritysten verosuunnitteluun. Muun muassa näistä syistä OECD ja G20 ovat ryhtyneet toimiin aggressiivisen verosuunnittelun rajoittamiseksi. Seurauksena on BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) -hanke, joka on eräs nykyhistorian merkittävimpiä aloitteita kansainvälisen verotuksen pelisääntöjen uudistamiseksi. Kohteena ovat muun muassa digitaalinen talous, rahoitusjärjestelyt ja siirtohinnoittelu. Vaikka BEPS-hanke on tarkoitettu estämään niin sanottua verokikkailua, se tulee vaikuttamaan myös tavallisten, aggressiivista verosuunnittelua välttävien yritysten toimintaan. Hankkeen seurauksena muun muassa yrityksen toiminta ulkomailla voi entistä herkemmin aiheuttaa verovelvollisuuden kohdemaassa. Lisäksi yritysten aineettomiin omaisuuseriin kohdistetaan aiempaa suurempaa huomiota ja yritysten raportointivelvollisuudet lisääntyvät.

]]>
Talouden ammattilaisille
ST-Akatemia hyppäsi digiaikaan Fri, 25 Sep 2015 14:38:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/st-akatemia-hyppasi-digiaikaan https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/st-akatemia-hyppasi-digiaikaan Julkaisupäällikkö Minttu Sallinen: Lanseerasimme eilen uudet  www-sivumme ja siinä samalla avasimme  ST-Akatemian online-palvelun. Siirtämällä tilinpäätösmallimme sekä muun ammattikirjallisuutemme digiaikaan vastasimme kustannusalan murrokseen ja nykypäivän vaatimuksiin: nopeammin, tehokkaammin ja ajantasaisesti.

]]>
Talouden ammattilaisille
Tilintarkastajat valmiina menestystalkoisiin Thu, 24 Sep 2015 07:33:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastajat-valmiina-menestystalkoisiin https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastajat-valmiina-menestystalkoisiin Eija Niemi-Nikkola: Elämme taloudessa haastavia aikoja ja suomalaisen yhteiskunnan on tarpeen uudistua. Tämä koskee myös tilintarkastusalaa.

Sääntelyn purkamistalkoot on noussut hallituksen agendalle Suomen kilpailukyvyn edistämisessä. Olemme olleetkin pitkään huolissamme kehityksestä, jossa ratkaisuja haetaan ensisijaisesti sääntelyä ja valvontaa kiristämällä.

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
EU:n tullilainsäädännön uudistus - pitkä odotus on päättymässä Wed, 23 Sep 2015 16:11:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/eu-n-tullilainsaadannon-uudistus-pitka-odotus-on-paattymassa https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/eu-n-tullilainsaadannon-uudistus-pitka-odotus-on-paattymassa Tulli- ja valmisteveroasiantuntija Matti Alpua: Pitkä odotus päättyy 1.5.2016, kun EU:ssa ryhdytään soveltamaan uudistettua tullilainsäädäntöä. Vuosikausia kestänyt valmistelu on viivästynyt runsaasti alkuperäisestä aikataulusta, koska kansainvälisessä toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista johtuvat kiireelliset osittaisuudistukset ovat ajaneet kokonaisuudistuksen ohi. 
Johtoajatuksena tullikoodeksin kokonaisuudistuksen valmistelussa on ollut lainsäädännön yksinkertaistaminen. Se onkin perusteltua, koska nykyinen tullilainsäädäntö on useista eri osittaisuudistuksista kokoonpantu tilkkutäkki. Valitettavasti näyttää siltä, ettei yksinkertaistamisessa tulla täysin onnistumaan, sillä toimintaympäristön uudet haasteet edellyttävät yhä yksityiskohtaisempaa sääntelyä, mitä ei osattu aavistaa valmistelua aloittaessa.

]]>
Talouden ammattilaisille
Uudet siirtohinnoitteluohjeet - mikä on kohtuullinen aika muutosten tekemiseen? Thu, 10 Sep 2015 12:58:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/uudet-siirtohinnoitteluohjeet-mika-on-kohtuullinen-aika-muutosten-tekemiseen2 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/uudet-siirtohinnoitteluohjeet-mika-on-kohtuullinen-aika-muutosten-tekemiseen2 VT Merja Raunio: Me siirtohinnoittelijat elämme jännittäviä aikoja: BEPS-projektin myötä OECD:n siirtohinnoitteluohjeisiin on tulossa suuria muutoksia.

Aineettoman omaisuuden siirtohinnoittelua ja siirtohinnoittelun dokumentointia koskevat säännökset julkaistiin jo viime syksynä, joten niihin ovat monet jo ehtineet tutustua ainakin päällisin puolin. Loput muutoksista julkaistaan muutaman viikon kuluttua lokakuun alussa.

]]>
Talouden ammattilaisille
Nothing but the truth Wed, 19 Aug 2015 11:47:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/nothing-but-the-truth https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/nothing-but-the-truth Jouko Kuisma: ”Ellet mittaa tekemisiäsi, et tiedä, missä olet nyt etkä voi asettaa tavoitteita, siis et voi johtaa.” Yritysvastuun pitkän linjan asiantuntija Jouko Kuisma kirjoittaa...

]]>
Talouden ammattilaisille
Säätiölaki tuo uusia vaatimuksia tilinpäätöksen laadintaan ja toimintakertomukseen Wed, 19 Aug 2015 10:17:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/saatiolaki-tuo-uusia-vaatimuksia-tilinpaatoksen-laadintaan-ja-toimintakertomukseen https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/saatiolaki-tuo-uusia-vaatimuksia-tilinpaatoksen-laadintaan-ja-toimintakertomukseen KHT Samuli Perälä: Joulukuun alusta voimaan tuleva uusi säätiölaki aiheuttaa muutoksia säätiöiden tilinpäätöksiin ja toimintakertomuksiin jo kuluvana vuotena. Uuden lain määräykset konsernitilinpäätöksen laatimisesta sekä toimintakertomuksessa annettavista tiedoista tulevat voimaan jo 1.1.2015 tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta. Kaikkien emosäätiöiden on laadittava konsernitilinpäätös ja toimintakertomuksessa on kerrottava lähipiiritapahtumista.

]]>
Talouden ammattilaisille