Blogi - Tammikuu 2018 https://www.suomentilintarkastajat.fi Talouden ammattilainen, yritysjohdon edustaja tai tilintarkastaja, tutustu ajankohtaisiin bloggauksiin ja artikkeleihin! fiFri, 26 Jan 2018 07:56:00 +0200Mon, 24 Sep 2018 14:11:24 +0300eZ Publish - Avenis eZ Start http://www.rssboard.org/rss-specification Tilintarkastaja väärinkäytösten estäjänä asunto-osakeyhtiössä Fri, 26 Jan 2018 07:56:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastaja-vaarinkaytosten-estajana-asunto-osakeyhtiossa https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastaja-vaarinkaytosten-estajana-asunto-osakeyhtiossa Risto Ruuska: Väärinkäytöksen riskiä asunto-osakeyhtiöissä on mahdollisuus pienentää valitsemalla yhtiölle auktorisoitu tilintarkastaja. Hän huomioi väärinkäytöksen riskin. Ensisijainen vastuu isännöitsijän väärinkäytösten estämisessä on kuitenkin yhtiön hallituksella.

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Yhdistyksen ja säätiön sisäinen valvonta – onko sitä? Mon, 22 Jan 2018 11:00:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/yhdistyksen-ja-saation-sisainen-valvonta-onko-sita https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/yhdistyksen-ja-saation-sisainen-valvonta-onko-sita Johanna Hilden: Uutisista on silloin tällöin saanut lukea, kuinka yhdistysten ja säätiöiden sisäinen valvonta on pettänyt ja tuomioita on annettu muun muassa kavalluksista. Epärehellinen toiminta voi jatkua vuosien ajan. Tilintarkastajalla ja viime kädessä hallituksella on iso merkitys valvonnan onnistumisessa.

]]>
Talouden ammattilaisille
Mikro- ja pienyrityksen tilinpäätös – kokemuksia ja pohdintaa uusien säännösten soveltamisesta Mon, 22 Jan 2018 09:25:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/mikro-ja-pienyrityksen-tilinpaatos-kokemuksia-ja-pohdintaa-uusien-saannosten-soveltamisesta https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/mikro-ja-pienyrityksen-tilinpaatos-kokemuksia-ja-pohdintaa-uusien-saannosten-soveltamisesta Mikko Lilja ja Jaakko Rönkkö: Uudistuneita mikro- ja pienyritysten tilinpäätösvaatimuksia on sovellettu vuoden 2016 alusta, ja säännösten käytännön soveltaminen alkaa saavuttaa selkeät raamit. Mikrokokoisille ja pienille yrityksille säädetyt hallinnolliset helpotukset on otettu tilinpäätösten laatijoiden keskuudessa ilolla vastaan.

]]>
Talouden ammattilaisille
Tilintarkastus on osa suomalaisen yhteiskunnan kivijalkaa Fri, 19 Jan 2018 08:00:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastus-on-osa-suomalaisen-yhteiskunnan-kivijalkaa https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastus-on-osa-suomalaisen-yhteiskunnan-kivijalkaa Sanna Alakare: Tilintarkastusvelvollisuus on pidettävä nykyisenlaajuisena, sillä se takaa yritysten taloustietojen luotettavuuden. Voimme käydä kauppaa luottaen yrityskumppanien tietoihin. Lisäksi meillä maksetaan eläkemaksut ja verot lain mukaisesti. Haluamme kai säilyttää nämä olosuhteet?

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuskertomukset muuttuivat 2017 Thu, 18 Jan 2018 07:00:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/yleisen-edun-kannalta-merkittavien-yhteisojen-tilintarkastuskertomukset-muuttuivat-2017 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/yleisen-edun-kannalta-merkittavien-yhteisojen-tilintarkastuskertomukset-muuttuivat-2017 Riitta Laine: Kaikki tilintarkastuskertomukset uudistuivat vuonna 2016 EU-sääntelyn, tilintarkastuslain ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien (ISA-standardien) muutosten myötä. Vuonna 2017 muutoksia tuli yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen (PIE-yhteisöjen) tilintarkastuskertomuksiin.

]]>
Talouden ammattilaisille
Siirtohinta- ja tullisäännösten ristitulessa Tue, 16 Jan 2018 13:57:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/siirtohinta-ja-tullisaannosten-ristitulessa https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/siirtohinta-ja-tullisaannosten-ristitulessa Juha Laitinen: EUT:n tuore ratkaisu ei poista tullin ja siirtohinnoittelun välistä konfliktia. Siirtohintaoikaisujen käsittely eri EU-valtioissa säilyneekin harmonisoimattomana. 

]]>
Talouden ammattilaisille
Tilintarkastuskertomuksen laatiminen on osa ammattitaitoa – näin valitset oikean kertomusmallin Tue, 09 Jan 2018 13:00:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastuskertomuksen-laatiminen-on-osa-ammattitaitoa-nain-valitset-oikean-kertomusmallin https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastuskertomuksen-laatiminen-on-osa-ammattitaitoa-nain-valitset-oikean-kertomusmallin Riitta Laine: Suomen Tilintarkastajat ry laatii vuosittain kymmeniä tilintarkastuskertomusmalleja, joista tilintarkastajan tulee valita kuhunkin tilanteeseen ja toimeksiantoon sopiva. Mitkä tilintarkastuskertomukset ovat muuttuneet? Mitä tulee huomioida?

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Mitä kirjanpitäjä toivoo tilintarkastajalta? Tue, 09 Jan 2018 09:00:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/mita-kirjanpitaja-toivoo-tilintarkastajalta https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/mita-kirjanpitaja-toivoo-tilintarkastajalta Anne Mertaoja: Tilintarkastaja on kirjanpitäjän tärkeä kumppani. Sekä kirjanpitäjä että tilintarkastaja hyötyvät sujuvasta yhteistyöstä. Ennen kaikkea asiakas hyötyy siitä, kun hän saa yhteistyön tuloksena laadukkaan tilinpäätöksen.

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Tilintarkastusvalvonta: jatkossa kaikki laadunvarmistukset virkamiesvoimin Mon, 08 Jan 2018 10:00:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastusvalvonta-jatkossa-kaikki-laadunvarmistukset-virkamiesvoimin https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/tilintarkastusvalvonta-jatkossa-kaikki-laadunvarmistukset-virkamiesvoimin Jarkko Raitio: Tilintarkastusvalvonnan työsuunnitelman mukaan tilintarkastusvalvonnassa on selvitetty, että tilintarkastusvalvonnan virkamiehet tekisivät jatkossa tilintarkastuslain edellyttämät riippumattomat laaduntarkastukset kaikille tilintarkastajille. Olisiko laajempikin tilintarkastusvalvontajärjestelmän arviointi paikallaan?

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille