Blogi - Helmikuu 2018 https://www.suomentilintarkastajat.fi Talouden ammattilainen, yritysjohdon edustaja tai tilintarkastaja, tutustu ajankohtaisiin bloggauksiin ja artikkeleihin! fiFri, 02 Mar 2018 14:22:00 +0200Thu, 17 May 2018 10:24:33 +0300eZ Publish - Avenis eZ Start http://www.rssboard.org/rss-specification Omaan pääomaan merkityn pääomalainan tuoton käsittely Fri, 02 Mar 2018 14:22:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/omaan-paaomaan-merkityn-paaomalainan-tuoton-kasittely https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/omaan-paaomaan-merkityn-paaomalainan-tuoton-kasittely Tuomas Honkamäki: Kirjanpitolautakunta on antanut lausunnon (2018/1979) pääomalainan kirjanpidollisesta käsittelystä ja erityisesti instrumentille maksettavan kompensaation käsittelystä kirjanpidossa. Lausunnon mukaan pääomalainasta maksettava kompensaatio tulee kirjattavaksi sen perusteella, onko kyse omaan pääomaan kirjattavasta erästä vai vieraaseen pääomaan kirjattavasta erästä.

]]>
Talouden ammattilaisille
Moderneilla BI-välineillä tehoa taloushallintoon ja organisaatio valmiiksi koneälyyn Fri, 02 Mar 2018 08:30:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/moderneilla-bi-valineilla-tehoa-taloushallintoon-ja-organisaatio-valmiiksi-konealyyn https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/moderneilla-bi-valineilla-tehoa-taloushallintoon-ja-organisaatio-valmiiksi-konealyyn Ville Airo: Nykyaikaisilla BI-välineillä voidaan saavuttaa jokaisessa yrityksessä mittavia hyötyjä. Käsittelen tässä kirjoituksessa modernin BI-välineen tuomia hyötyjä ja sitä, miten sen käyttö on käytännössä vaatimus monimutkaisemmille analyyseille ja esimerkiksi tekoälyn käytölle.

]]>
Talouden ammattilaisille
Tilinpäätösraportointi siirtyy digiaikaan Wed, 28 Feb 2018 13:00:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/tilinpaatosraportointi-siirtyy-digiaikaan https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/tilinpaatosraportointi-siirtyy-digiaikaan Riitta Pelkonen: Maailma muuttuu vauhdikkaasti digitaaliseksi, minkä takia myös tilinpäätösraportointia kehitetään digitalisaation suuntaan. Esimerkkinä toimii ESEF eli European Single Electronic Format, joka edellyttää eurooppalaisia listayhtiöitä raportoimaan tilinpäätökset ja toimintakertomukset yhtenäisessä sähköisessä muodossa.

]]>
Talouden ammattilaisille
Digitalisoituva taloushallinto - toimintamallit muutoksessa Wed, 28 Feb 2018 10:30:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/digitalisoituva-taloushallinto-toimintamallit-muutoksessa https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/digitalisoituva-taloushallinto-toimintamallit-muutoksessa Olli Ainasvuori: Taloushallinnon toimintamallien muuttuminen ravistelee alan toimintamalleja ja toimijoita. Se tarjoaa toisille mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä, toiset taas häviävät muutoksen pyörteisiin. Suurimman hyödyn muutoksesta keräävät kuitenkin asiakkaat ja taloushallinnon tuotosten hyödyntäjät. 

]]>
Talouden ammattilaisille
Viisi faktaa ohjelmistorobotiikasta Fri, 16 Feb 2018 10:30:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/viisi-faktaa-ohjelmistorobotiikasta https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/viisi-faktaa-ohjelmistorobotiikasta Sanna Kaarlejärvi: RPA (Robotic Process Automation), suomalaisittain ohjelmistorobotiikka, on nostanut kovasti päätään liike-elämässä viime aikoina. Taloushallinnon ohjelmisto- ja konsulttitalot maalailevat toinen toistaan mahtavampia kuvia robotiikan mahdollisuuksista liiketoiminnan tehostamisessa.

]]>
Talouden ammattilaisille
Hyvin suunniteltu kirjanpito on puoliksi tehty veroilmoitus Wed, 14 Feb 2018 13:00:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/hyvin-suunniteltu-kirjanpito-on-puoliksi-tehty-veroilmoitus https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/hyvin-suunniteltu-kirjanpito-on-puoliksi-tehty-veroilmoitus Markus Joensuu: Verorobotit tekevät tuloaan. Verolaskelman laadintaa voi kuitenkin helpottaa myös ilman robotin apua, mikäli verotus otetaan huomioon jo kirjanpidon suunnittelussa ja kirjauksia tehtäessä.

]]>
Talouden ammattilaisille
Yritysten välisen tavarakaupan pelisäännöt EU:ssa muuttuvat 2022 - missä mennään? Wed, 14 Feb 2018 10:45:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/yritysten-valisen-tavarakaupan-pelisaannot-eu-ssa-muuttuvat-2022-missa-mennaan https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/yritysten-valisen-tavarakaupan-pelisaannot-eu-ssa-muuttuvat-2022-missa-mennaan Piia Ahonen: Uudistus liittyy komission huhtikuussa 2016 julkaisemaan toimintasuunnitelmaan, Action Plan on VAT. Komissio on edennyt suunnitelmissaan ja julkaissut 4.10.2017 direktiiviehdotuksen uusista pelisäännöistä.

]]>
Talouden ammattilaisille
Rakentamisen käännetty arvonlisäverovelvollisuus - tunnistatko soveltumisen ja vaikutukset? Wed, 14 Feb 2018 10:38:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/rakentamisen-kaannetty-arvonlisaverovelvollisuus-tunnistatko-soveltumisen-ja-vaikutukset https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/rakentamisen-kaannetty-arvonlisaverovelvollisuus-tunnistatko-soveltumisen-ja-vaikutukset Hanna Huhtala: Rakentamisen käännetty arvonlisäverovelvollisuus tuli voimaan 1.4.2011. Muutos aiheutti runsaasti kysymyksiä erityisesti rakennusalan yritysten keskuudessa. Aiheesta on saatu jonkin verran oikeuskäytäntöä, mutta muutoin muutoksen voimaantulon jälkeen on ollut varsin hiljaista.

]]>
Talouden ammattilaisille
Sähköinen veroilmoitus muuttaa myös veroilmoituslomakkeita Fri, 09 Feb 2018 10:00:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/sahkoinen-veroilmoitus-muuttaa-myos-veroilmoituslomakkeita https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/sahkoinen-veroilmoitus-muuttaa-myos-veroilmoituslomakkeita Timo Partanen: Osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen verotukseen tuli 1.11.2017 runsaasti muutoksia.

]]>
Talouden ammattilaisille
Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat sijoittajalle apuväline Mon, 05 Feb 2018 07:00:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/tilintarkastuksen-kannalta-keskeiset-seikat-ovat-sijoittajalle-apuvaline https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/tilintarkastuksen-kannalta-keskeiset-seikat-ovat-sijoittajalle-apuvaline Risto Ruuska: Listayhtiöiden tilinpäätösraportointikausi on taas meneillään. Tilintarkastuskertomuksiin sisältyvät tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat eli KAMit ohjaavat lukijan kiinnostavan tiedon lähteelle.

]]>
Talouden ammattilaisille Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Pohjoismaiset tilintarkastajat ovat edelläkävijöitä digitalisaatiossa Fri, 02 Feb 2018 09:00:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/pohjoismaiset-tilintarkastajat-ovat-edellakavijoita-digitalisaatiossa https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/pohjoismaiset-tilintarkastajat-ovat-edellakavijoita-digitalisaatiossa Maria Grönroos: Pohjoismaisilla tilintarkastajilla on hyvät valmiudet digitalisaation tuomiin muutoksiin. Teknologiakehitys lisää entisestään tilintarkastajien mahdollisuuksia huomioida asiakkaiden tarpeita.

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille