Blogi - Maaliskuu 2018 https://www.suomentilintarkastajat.fi Talouden ammattilainen, yritysjohdon edustaja tai tilintarkastaja, tutustu ajankohtaisiin bloggauksiin ja artikkeleihin! fiWed, 21 Mar 2018 10:00:00 +0200Thu, 17 May 2018 10:23:31 +0300eZ Publish - Avenis eZ Start http://www.rssboard.org/rss-specification Legal due diligence yrityskaupassa – oleellinen osa ostajan selonottovelvollisuutta Wed, 21 Mar 2018 10:00:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/legal-due-diligence-yrityskaupassa-oleellinen-osa-ostajan-selonottovelvollisuutta https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/legal-due-diligence-yrityskaupassa-oleellinen-osa-ostajan-selonottovelvollisuutta Kai Soini: Legal due diligence, eli kohdeyrityksen juridinen tarkastus, suoritetaan sen varmistamiseksi, että yrityskauppa ei johtaisi oikeudenmenetyksiin. Tarkastuksen kohteena ovat tyypillisesti kohdeyrityksen oikeudet, vastuut ja velvoitteet, sekä näiden siirtymiseen liittyvät rajoitteet – tavoitteena on selvittää, ”mitä kohdeyritys on syönyt”. 

]]>
Talouden ammattilaisille
Uusia asioita vai asioita uudella tavalla? Mon, 19 Mar 2018 10:00:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/uusia-asioita-vai-asioita-uudella-tavalla https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/uusia-asioita-vai-asioita-uudella-tavalla Sanna Alakare: Ympäri maailmaa eri teknologiat, toimintaympäristöt ja toimintatavat ovat muutoksen murroksessa. Tämä ajatus vain vahvistui mielessäni, kun osallistuin globaalin kattojärjestömme IFAC:n Chief Executive Forumiin New Yorkissa. Teemana oli #InspireConfidence in a World of Rapid Change.

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Säädösten ja määräysten noudattaminen – mitä tilintarkastajan velvollisuuksiin kuuluu? Fri, 16 Mar 2018 09:00:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/saadosten-ja-maaraysten-noudattaminen-mita-tilintarkastajan-velvollisuuksiin-kuuluu https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/saadosten-ja-maaraysten-noudattaminen-mita-tilintarkastajan-velvollisuuksiin-kuuluu Riitta Laine: Hallinnon tarkastus on puhuttanut tilintarkastusalaa vuosikausia sen sisältöön, raportointiin ja vastuisiin liittyvien epätäsmällisyyksien vuoksi. Käsittelen kirjoituksessani hallinnon tarkastukseen kiinteästi kuuluvaa säädösten ja määräysten noudattamisen tarkastusta.

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Käytännön vinkit siirtohinnoittelun dokumentointiprojektin läpiviemiseksi Thu, 15 Mar 2018 10:00:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/kaytannon-vinkit-siirtohinnoittelun-dokumentointiprojektin-lapiviemiseksi https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/kaytannon-vinkit-siirtohinnoittelun-dokumentointiprojektin-lapiviemiseksi Eric Sandelin: Viime vuonna tapahtui merkittävin muutos siirtohinnoitteludokumentointivaatimuksissa kymmeneen vuoteen niin Suomessa kuin monissa muissakin maissa. Vuotta 2017 ja sitä seuraavien vuosien dokumentointi tulee laatia koostumaan koko konsernia koskevasta, kaikille konserniyhtiöille yhteisestä Master filestä ja yhtiökohtaisesta Local filestä. 

]]>
Talouden ammattilaisille
Avoimuutta johdon palkitsemiseen Wed, 14 Mar 2018 14:00:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/avoimuutta-johdon-palkitsemiseen https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/avoimuutta-johdon-palkitsemiseen Sari Lounasmeri: Yhtiökokous päättää pian johdon palkitsemisesta – mutta mitä johdolla tarkoitetaan?

]]>
Talouden ammattilaisille
Tilinpäätöstiedolle on tilausta nyt ja tulevaisuudessa Wed, 14 Mar 2018 12:22:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/tilinpaatostiedolle-on-tilausta-nyt-ja-tulevaisuudessa https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/tilinpaatostiedolle-on-tilausta-nyt-ja-tulevaisuudessa Kirjanpitolautakunnan puheenjohtaja ja tuore tilinpäätösoikeuden työelämäprofessori Timo Kaisanlahti kertoo, että tilinpäätösinformaatiolle on edelleen tarvetta. Kirjanpitolain uudistumista hän pitää erittäin tervetulleena.

]]>
Talouden ammattilaisille
Varmista oikeutesi, tilintarkastaja! Mon, 12 Mar 2018 12:00:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/varmista-oikeutesi-tilintarkastaja https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/tilintarkastuksen-asiantuntijoille/varmista-oikeutesi-tilintarkastaja Risto Ruuska: Tilintarkastajan tulee aina ennen tilintarkastuksen suorittamista varmistua siitä, että hänellä on oikeus suorittaa tilintarkastus. Tilintarkastusta ei voi tehdä, ellei tarkastuskohde ole valinnut tilintarkastajaa tehtäväänsä lain edellyttämällä tavalla.

]]>
Tilintarkastuksen asiantuntijoille
Omaan pääomaan merkityn pääomalainan tuoton käsittely Fri, 02 Mar 2018 14:22:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/omaan-paaomaan-merkityn-paaomalainan-tuoton-kasittely https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/omaan-paaomaan-merkityn-paaomalainan-tuoton-kasittely Tuomas Honkamäki: Kirjanpitolautakunta on antanut lausunnon (2018/1979) pääomalainan kirjanpidollisesta käsittelystä ja erityisesti instrumentille maksettavan kompensaation käsittelystä kirjanpidossa. Lausunnon mukaan pääomalainasta maksettava kompensaatio tulee kirjattavaksi sen perusteella, onko kyse omaan pääomaan kirjattavasta erästä vai vieraaseen pääomaan kirjattavasta erästä.

]]>
Talouden ammattilaisille
Moderneilla BI-välineillä tehoa taloushallintoon ja organisaatio valmiiksi koneälyyn Fri, 02 Mar 2018 08:30:00 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/moderneilla-bi-valineilla-tehoa-taloushallintoon-ja-organisaatio-valmiiksi-konealyyn https://www.suomentilintarkastajat.fi/blogi/talouden-ammattilaisille/moderneilla-bi-valineilla-tehoa-taloushallintoon-ja-organisaatio-valmiiksi-konealyyn Ville Airo: Nykyaikaisilla BI-välineillä voidaan saavuttaa jokaisessa yrityksessä mittavia hyötyjä. Käsittelen tässä kirjoituksessa modernin BI-välineen tuomia hyötyjä ja sitä, miten sen käyttö on käytännössä vaatimus monimutkaisemmille analyyseille ja esimerkiksi tekoälyn käytölle.

]]>
Talouden ammattilaisille