Asiakaskyselyn satoa: ”Miten talouden ammattilainen kehittää osaamistaan?”

12.06.2019, Aihe: Talouden ammattilaisille

Tiina ja Tuija pysty 3

 

 

 

 

Tiina Välikangas ja Tuija Niemeläinen
osaamisen kehittämisen asiantuntijat
ST-Akatemia Oy
Suomen Tilintarkastajat ry 


ST-Akatemian osaamisen kehittämisen tiimi lähetti keväällä asiakaskyselyn*, jossa kartoitettiin talouden ammattilaisten osaamisen kehittämisen menetelmiä ja mieltymyksiä. Tiimiä kiinnosti erityisesti, kuinka usein ja millä tavoin talouden ammattilainen kehittää omaa osaamistaan sekä mitkä ovat hänelle mieluisimmat osaamisen kehittämisen menetelmät tulevaisuudessa.

Osaamisen kehittämisen asiantuntijamme Tuija Niemeläinen ja Tiina Välikangas kertovat kyselyn keskeisimmistä tuloksista.

1) Mitkä ovat talouden ammattilaisen kolme yleisintä tapaa kehittää omaa osaamistaan?

Paljon on puhuttu perinteisten lähikoulutusten kuolemasta, mutta kyselymme vastausten perusteella niillä on edelleen vahva jalansija erityisesti taloushallinnon asiantuntijoiden keskuudessa. Kolmen kärkeen ylsivät myös erityyppiset digikoulutukset, joihin mekin olemme ST-Akatemian tarjonnassa panostaneet viime vuosina, sekä luonnollisesti alan asiantuntijakirjallisuuden hyödyntäminen perinteisessä painetun kirjan muodossa ja sähköisenä julkaisuna”, kertoo osaamisen kehittämisen asiantuntija Tuija Niemeläinen.

”Ilahduttavaa oli huomata, että työpaikalla oppimisen ja kouluttautumisen merkitys oli myös hyvin suuri. Kaiken kaikkiaan talouden ammattilaiset ovat kovin aktiivisia sekä laatutietoisia kouluttautujia.”

2) Minkälaisia osaamisen kehittämisen tulevaisuuden trendejä kyselystä selvisi?

Erilaiset etäkoulutusmahdollisuudet, kuten livestriimit ja webinaarit, nousivat vahvimmin esille erityisesti päällikkö- ja johtotason henkilöiden keskuudessa. Toisaalta myös lähikoulutus näyttää pitävän asemansa suosittuna koulutusmuotona tulevaisuudessa. Kolmanneksi eniten vastaajat suosivat verkkokoulutuksia ja myös videokoulutusten suosio näyttää nousevan. Koulutuksen valintakriteereistä ylivoimaisesti eniten painavat ohjelma ja asiasisällöt – mikä ei oikeastaan yllätä. Seuraavaksi eniten arvostetaan sijaintia ja koulutuspaikkaa sekä koulutuksen ajankohtaa. Hinnalla ei näytä olevan yhtä suurta merkitystä ja vielä vähemmän järjestäjän maineella, mikä toisaalta on vähän yllättävää. Sijainnin merkitys näkyy selkeästi ST-Akatemian muissakin asiakaspalautteissa. Etä- ja videokoulutuksemme tarjoavat myös muualla kuin pääkaupunkiseudulla asuville erinomaisen mahdollisuuden osallistua koulutuksiimme”, toteaa osaamisen kehittämisen asiantuntija Tiina Välikangas.

3) Miten ST-Akatemiassa hyödynnetään kyselyn tuloksia?

Tavoitteenamme on entistäkin asiakaslähtöisempi tuotekehitys eli pyrimme kehittämään tuotteitamme ja palvelujamme paitsi asiakkaidemme toiveiden ja tarpeiden pohjalta, myös konkreettisesti yhteistyössä heidän kanssaan. Ajatuksena on osallistaa asiakkaita yhä enemmän tuotekehitykseen mm. kutsumalla heitä keskustelemaan kanssamme tai haastattelemalla heitä kyselyn tuloksista, jotta voimme jalostaa ja syventää asiakasymmärrystämme. Suunnitteilla on myös uudenlaisia ja monimuotoisempia koulutuksia asiakastoiveiden pohjalta mm. Tilinpäättäjä 2019 -tapahtuma, jonka tavoitteena on koota yhteen eri yhtiömuotojen tilinpäättäjiä verkostoitumaan ja oppimaan yhdessä tilinpäätökseen liittyvistä keskeisistä asioista, ja samalla voimme tarjota heille ajankohtaista tietoa ja työvälineitä tilinpäätöksen avuksi. Toki myös ns. täsmäkoulutuksia sekä julkaisuja on tarjolla vielä syvempään osaamisen kehittämiseen. Lisäksi käymme jatkuvaa dialogia asiakkaiden kanssa kuuntelemalla heitä herkällä korvalla”, summaavat Tuija Niemeläinen ja Tiina Välikangas.

 

*Asiakasymmärryksen syventäminen -kyselyyn vastasi noin 250 taloushallinnon ammattilaista aina pienistä alle 10 hengen yrityksistä suuriin yrityksiin saakka. Vastaajista puolet työskenteli taloushallinnon asiantuntijatehtävissä ja toinen puolisko päällikkö- ja johtotason tehtävissä.


Oliko blogiteksti mielestäsi kiinnostava? Jaa tietoa myös verkostollesi.
+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti