Miten mikroyritys välttää suojasatamasäännöksen karikot?

18.01.2017, Aihe: Talouden ammattilaisille

Jaakko Rönkkö

 

Jaakko Rönkkö
Partner, KHT, JHT, CIA
Revisium Oy


Vuosi on vierähtänyt jo liikkeelle, ja taloushallinnon ammattilaiset ovat siirtäneet ajatuksensa kevään tilinpäätösten laatimisen ja tarkastamisen sävyttämään kiireaikaan. Kirjanpitolainsäädäntöön tehdyt muutokset tuovat oman mausteensa kevään kiireisiin, ja muun muassa mikrokokoisten yritysten tilinpäätösten sisältövaatimukset mietityttävät kokeneitakin alan ammattilaisia.

Kohdista energia oikeisiin asioihin

Monen mieltä askarruttaa, mitä liitetietoja mikroyrityksen tilinpäätöksessä tulee vähintään ilmoittaa, jotta se antaisi kirjanpitolain muuttuneiden vaatimusten mukaisesti oikean ja riittävän kuvan. Kirjanpitolainsäädäntöön tehdyissä viimeisimmissä muutoksissa mikroyrityksille säädettiin merkittäviä helpotuksia tilinpäätöksen kokonaisuuden suhteen. Tuloslaskelma- ja tasekaavojen laajuuden osalta tulkinnanvaraisuutta ei vaikuttaisi syntyvän, joten mahdolliset ongelmat kulminoituvat pitkälti liitetietojen laajuuteen. Niin sanottuun suojasatamaan purjehtiminen ei siis vaikuttaisi olevan täysin ongelmatonta, vaan monet karikot uhkaavat mikroyrityksen auvoisaa purjehdusta kohti oikean ja riittävän kuvan satamaa.

Saattaa kääntyä myös yrityksen ja sen omistajien eduksi, kun tilinpäätöksen lukija
kiittää saadessaan laajemman ja ymmärrettävämmän kuvan
mikroyrityksen taloudellisista toimintaedellytyksistä.

Asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista säätää, että mikroyritys antaa tilinpäätöksessään oikean ja riittävän kuvan ilmoittaessaan tilinpäätöksensä liitetietoina tietyt ennalta määritellyt seikat. Näiden minimivaatimusten rajojen koettelu ja sen vaatima pohdinta vie kuitenkin pahimmillaan tilinpäätöksen laatijoiden fokuksen vääriin asioihin. Oikean ja riittävän kuvan minimivaatimusten kanssa leikittely on omiaan viemään aikaa ja energiaa keskeisemmiltä huomiota ansaitsevilta seikoilta, kuten esimerkiksi taseen ulkopuolisilta vastuilta, lähipiiritapahtumilta tai tilikauden päättymisen jälkeisiltä olennaisilta tapahtumilta.

Tilinpäätösasiakirja on mikroyrityksen käyntikortti

Tilinpäätöksen laatimisen parissa työskentelevien ammattilaisten olisi tärkeää kiinnittää huomionsa minimivaatimuksista kertovien listausten sijaan tilinpäätöstä tulkitsevien sidosryhmien tarpeisiin. Tilinpäätösasiakirjaa voidaan hyvällä syyllä pitää mikroyrityksen käyntikorttina sen taloudellista asemaa arvioiville sidosryhmille, kuten rahoittajille, tavaran- ja palveluntoimittajille tai sijoittajille.

Minimivaatimukset ylittävälle tilinpäätösinformaatiolle esimerkiksi liitetietojen osalta ei suinkaan ole mitään estettä. Tilinpäätöksen laatija saattaa päästä jopa helpommalla ilmoittaessaan suoraselkäisesti minimivaatimuksia laajempia tietoja. Tämä saattaa kääntyä myös yrityksen ja sen omistajien eduksi, kun tilinpäätöksen lukija kiittää saadessaan laajemman ja ymmärrettävämmän kuvan mikroyrityksen taloudellisista toimintaedellytyksistä.

Rehellisen ja avoimen yhteistyökumppanin kanssahan on tunnetusti sujuvampaa toimia ja myös syventää yhteistyötä.


Jaakko Rönkkö on yksi kirjan Kirjanpitolaki – normeista käytäntöön kirjoittajista.

Oliko blogiteksti mielestäsi kiinnostava? Jaa tietoa myös verkostollesi.

Suositut tilinpäätösmallimme löydät täältä

Tutustu kirjaan: Kirjanpitolaki – normeista käytäntöön

Kommentit (1)

14.01.2018, 16:59 • Lasse Åkerblad HT

Ollemme nyt vuoden kokeneempia mikrojen osalta. Tässä muutama kommenttini aiheesta.

PMA:n mikroa koskeva on lainsäätäjän (ja EU:n) antama OIKEUS laatia tilinpäätös yksinkertaistetulla tavalla. Tämä oikeus poistaa harkitsemisvelvollisuutta oikean ja riittävän kuvan osalta - riittää kun liitetiedoissa antaa annettaviksi määrätyt tiedot. Tilinpäätös on ” säädösten ja määräysten noudattamiseen perustuva normiston” mukainen. (Vertaa ISA 700.7)

JOS mikron toimiva suhde tärkeisiin sidosryhmiinsä edellyttää tarkempia tietoja, jotka voivat liittyä oikeaan kuvaan siitä, on ne annettavissa parilla eri tavalla.

Yksi tapa on tehdä tilinpäätös PMA pienyrityssäännösten mukaisesti ilmoittaen tästä liitetiedoissa. Tällöin tilinpäätöksestä tulee myös ”oikean ja riittävän kuvan antamiseen perustuva normiston” mukainen. Tilinpäätös on tällöin ns. normaali – myös tilintarkastuksessa.

Toinen vaihtoehto on kyllä tehdä tilinpäätös PMA mikrosäännösten mukaisesti mutta antaa tietylle sidosryhmälle (esim. rahoittajalle) sen tarvitsemat lisätiedot vapaamuotoisesti tilinpäätöksen ulkopuolella.

Teoriassa kolmaskin on. Itse näen, ettei ”hybridi”, joillakin valinnaisilla tiedoilla täydennetty ja tavoilla esitetty mutta muuten PMA mikrosäännösten mukaan tehty, olisi mahdollinen tai suositeltava. Se on joko tai.

Tilintarkastuksessa pitää siis mielestäni kunnioittaa mikrokokoisen asiakkaan oikeuttaa tehdä tilinpäätöksensä ilman oikean kuvan pohdintaa. Tämä liittyy kiinteästi mikron oikeuteen käyttää lyhyitä ja ultralyhyitä tuloslaskelma- ja tasekaavoja; kaikkea ei tarvitse kuuluttaa maailmalle ellei halua, riittää kun sen tekee valituille.

PMA mikrosäännön mukainen tilinpäätös luo ISA 700 kautta myös haasteita tilintarkastukselle ja siitä raportoinnille. Siitä joskus erikseen...

Lomakkeen tiedoissa ilmeni virheitä. Tarkistathan virheelliset kentät.

Kirjoita kommentti

Roskakommenttien estämiseksi, syötä kirjaimet oheiseen kenttään.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti