Vinkkejä osakeyhtiön tilinpäättäjälle

21.11.2017, Aihe: Talouden ammattilaisille

Katja Leppälahti

 
Katja Leppälahti 
KHT 
Deloitte Oy 


Osakeyhtiön tilinpäätösmalli -kirjan päivityksestä vastaava KHT Katja Leppälahti antaa omien kokemustensa ja havaintojensa pohjalta vinkkejä vuoden 2017 tilinpäätösten laatijoille. 

Perehdy jo ennakolta tilinpäätösvaatimuksissa tapahtuneisiin muutoksiin 

Yhtenä haasteena tilinpäättäjän kannalta näen lainsäädännössä ja muissa ohjeistuksissa tapahtuneiden muutosten seuraamisen ja ajan tasalla pysymisen. Tilinpäätöksen laadintaan kannattaakin valmistautua perehtymällä tilinpäätösvaatimuksissa tapahtuneisiin muutoksiin jo ennakolta. Osakeyhtiön tilinpäätösmalli -kirjan lisäksi esimerkiksi vastikään päivitetty Rahoituslaskelma-kirja sekä parhaillaan päivityksessä oleva Kirjanpitolaki – normeista käytäntöön -kirja tukevat tilinpäättäjää muutosten huomioimisessa. 

Toisena haasteena näkisin tilinpäätösten laadinnassa käytettävät aiempien tilikausien (vanhentuneet) pohjat. On nimittäin todennäköisesti helpompaa hyödyntää edellisen tilikauden tilinpäätöksen laadinnassa käytettyä pohjaa kuin hankkia uusi mallipohja ja syöttää siihen tarvittavat tiedot vertailutietoineen. Tällöin on kuitenkin muistettava ottaa huomioon myös mahdolliset yhtiötä koskettavat tilinpäätösvaatimuksissa tapahtuneet muutokset. Osakeyhtiön tilinpäätösmalli -kirjan Online-version yhteydestä löytyvät myös päivitetyt excel-mallipohjat. Tänä vuonna excel-versioina löytyvät omat tilinpäätösmallit erikseen mikro- ja pienyrityksille sekä yhteinen mallipohja keskikokoisille ja suuryrityksille. Mikäli tilinpäätös laaditaan suoraan taloushallinnon järjestelmän kautta, on käyttäjän silti hyvä varmistua, että tiedot tulevat oikein päivitetyiksi. 

Miten yhtiössä tapahtuneet muutokset vaikuttavat tilinpäätökseen?  

Tilinpäätöstä laatiessaan kannattaa olla tarkkana ja tehdä erilaisia tarkistuksia ja täsmäytyksiä tietoihin. Excel- ja word-pohjia käytettäessä kannattaa tarkistaa esimerkiksi, että liitetietojen loppusummat täsmäävät tuloslaskelmalle ja taseelle ja että tarvittavat tiedot ovat tulleet täydennetyiksi. On myös hyvä harkita, onko yhtiössä tapahtunut muutoksia, jotka voisivat vaikuttaa tilinpäätökseen. Onko yhtiössä esimerkiksi tehty sellaisia uusia sopimuksia tai sopimusmuutoksia, jotka voisivat vaikuttaa toimintakertomukseen tai liitetietoihin kuten vastuista ja vakuuksista annettaviin tietoihin. 

Hyötytietoa tilinpäättäjälle myös ST-Akatemian koulutuksista ja some-tileiltä 

Osakeyhtiön tilinpäätösmalli on ilmestynyt vuosittain ST-Akatemian julkaisemana jo vuosikymmeniä. Julkaisulla on keskeinen merkitys hyvän tilinpäätöstavan edistämisessä ja säännösten mukaisten tilinpäätösten laadinnassa. Julkaisun sisällöstä vastaa vuosittaisen päivittäjän ohella Suomen Tilintarkastajat ry:n kirjanpitotoimikunta. 

Lisäksi tilinpäätöksen laatija voi päivittää tietojaan ajankohtaisiin koulutuksiin osallistumalla. Esimerkiksi rahoitusinstrumenttien kirjanpitokäsittelyyn liittyvä koulutus voi olla hyödyllinen. Varsinaisen koulutussisällön lisäksi keskustelut muiden osallistujien kanssa voivat osoittautua antoisiksi ja tuoda uusia näkökulmia.

Nykypäivänä myös sosiaalinen media tukee tilinpäättäjää. Ajankohtaisia asioita voi – ja kannattaakin – seurata esimerkiksi Suomen Tilintarkastajat ry:n LinkedIn- ja Twitter-tileiltä. Ajankohtaisista asioista voi lukea myös alan ammattilehdistä kuten Profiitista

KHT Katja Leppälahti on Osakeyhtiön tilinpäätösmalli 2017 -kirjan päivittäjä. Hän toimii Managerina Deloitte Oy:n Turun toimistolla

Liity postituslistalle 

Oliko blogiteksti mielestäsi kiinnostava? Jaa tietoa myös verkostollesi.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti