Kiinteistön rasitteita ja sitoumuksia koskevat tiedot asunto-osakeyhtiöissä

22.12.2017, Aihe: Tilintarkastuksen asiantuntijoille

Ilkka OT Tähtinen
HT-tilintarkastaja
Asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastus Oy


Asunto-osakeyhtiöiden tilinpäätösasiakirjoista puuttuu usein sellaisia tietoja, jotka olisi helppo selvittää. Esimerkiksi Maanmittauslaitoksen Kiinteistötietojärjestelmästä ei ole hankittu kiinteistörekisteriotetta tai ainakaan tilinpäätösasiakirjoissa ei ole esitetty tietoa siihen mahdollisesti sisältyneistä pihamuuri-, käyttöoikeus- tai muista rasitteista.

Taloyhtiöiden perus- tai pysyväistietojen hallinnassa ja seurannassa ilmenee toisinaan muutenkin puutteita koskien omaisuuteen kohdistuvia pysyviä rasitteita ja taseen ulkopuolisia sitoumuksia.

Puutteet voivat olla taloudellisesti merkittäviä

Jos taloyhtiön tilinpäätösasiakirjoissa ei ole kiinnitetty huomiota rasitteisiin ja sitoumuksiin eikä hallinnossa ole ylläpidetty tietoa niihin liittyvistä sopimuksista, voivat seuraukset olla taloudellisesti merkittäviä. Esimerkiksi:

  • Kahden taloyhtiön yhteisen seinän korjausten kustannukset kohdistuvat vain yhden taloyhtiön osakkaiden maksettavaksi.
  • Vaikka tilintarkastuksessa kiinnitettäisiinkin huomiota rasitteen vaikutukseen, voi korjauksen yllätyksellisyys aiheuttaa sen, että taloyhtiössä on suunniteltu ja kenties toteutettukin korjaushanke ottamatta yhteyttä ”rasitekumppaniin”. Tämä voi hankaloittaa neuvottelutilannetta.

Kannattaa kiinnittää huomiota taloyhtiöiden pysyväistietojen järjestelmälliseen hallintaan

Kaikkien sopimusten ja yhtiöjärjestyksen osalta tulisi koota tiedot rasitteista ja sitoumuksista, esimerkkeinä:

  • kiinteistötietojärjestelmän kiinteistörekisteriotteen ja rasitustodistuksen tiedot (suotavimmin rasite selkeästi yksilöiden niin, että kiinteistötunnuksen lisäksi esitetään myös kyseisen naapuriyhtiön tai -yhtiöiden tms. osoite tai nimi ja rasitteen laatu silloinkin, kun sitä ei ole rekisteriotteella selkeästi nimetty)
  • yhtiön tontinvuokrasopimukseen mahdollisesti liittyvät, kiinteistörekisteriotteesta ilmenemättömät rasitteet, esimerkiksi salaojarasite
  • autopaikka-alueen maanvuokrasopimuksen tms. mahdollisesti sisältämät käyttöoikeus-, viemäri- tms. rasitteet naapurikiinteistöihin liittyen
  • muut sopimukset, esimerkiksi yhtiön lämmönjakolaitteistosta naapuriyhtiölle jaettavaksi sovittu lämmitys ja siihen liittyvä lämmitys-, huolto- ja korjauskustannusten jako.

Toimintakertomuksen ja liitetietojen suhdetta tulisi selventää

Toimintakertomuksen ja liitetietojen välinen suhde on jäänyt asunto-osakeyhtiöitä koskevassa lainsäädännössä epäselväksi. Olisi toivottavaa, että tätä suhdetta selkiinnytettäisiin. Näin helpottuisi tilinpäätösasiakirjojen laatijoiden ja tilintarkastajienkin työ – ja ennen kaikkea myös lukijoiden tiedonsaanti.

Oliko artikkeli mielestäsi kiinnostava? Jaa tietoa myös verkostollesi.

Koulutuksia kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä >

Julkaisuja kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä >

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti