Mitä tilintarkastajan kevääseen kuuluu?

11.03.2019, Aihe: Tilintarkastuksen asiantuntijoille

Maria Grönroos

Yhdistyksemme puheenjohtaja Maria Grönroos kertoo ja valottaa samalla myös pörssiyhtiöiden tilintarkastusta.


Aurinko paistaa ja kevättä on ilmassa. Mikä helpotus meille raskaan työn raatajille!

Tilintarkastuksesta on viime aikoina puhuttu lehtien palstoilla lakisääteisten tilintarkastusrajojen yhteydessä. Saimme vuoden 2018 lopussa tiedon, ettei lakisääteisen tilintarkastuksen rajoja esitetä nostettavaksi. Tähän olemme luonnollisesti tyytyväisiä, sillä tilintarkastuksella on tärkeä funktio suomalaisessa liike-elämässä ja yhteiskunnassa.

Pidetään tilintarkastuksen lippua korkealla

Tilintarkastus on muuttunut paljon isompien yritysten osalta. Muuttuneen sääntelyn seurauksena pörssiyhtiöiden tilintarkastuskertomuksissa on nykyään ns. KAMit (Key Audit Matter) tai Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat. Tilintarkastuskertomuksissa on kaivattua räätälöintiä ja yksityiskohtaista tietoa tilintarkastuksen painopistealueista. Lukija näkee kyseisestä kappaleesta, mikä on ollut tärkeää ja painopistealueena juuri kyseisen yhtiön tarkastuksessa. Tyypillisiä aihealueita ovat liikevaihdon tuloutusajankohta, vaihto-omaisuuden tai saatavien arvostuskysymykset sekä mahdolliset riita-asiat.

Tilintarkastuskertomuksen muututtua yhä useampi meistä tilintarkastajista esiintyy yhtiökokouksessa, jos vain asiakkaalle sopii. Tämä on erinomainen tapa tuoda osakkeenomistajille esiin työtämme ja rakentaa luottamusta. Alun perin ajatus oli kertoa uudesta kertomuksesta, mutta ajan myötä tästä on tullut tapa, jota suosittelen lämpimästi. Voimme olla esillä ja tuoda asiantuntemustamme esille. Pidetään tilintarkastuksen lippua korkealla!

Mitä pörssiyhtiöiden tilintarkastukseen kuuluu?

Pörssiyhtiöiden tilintarkastuksissa tiukat aikataulut aiheuttavat haasteita. Tarkastus on tehtävä ennen tuloksen julkaisua, vaikka itse tiedote olisikin ns. tilintarkastamaton. Lukujen tulee olla olennaisesti oikein, sillä julkinen korjaus olisi raportoijan kannalta hankalaa.

Ison yhtiön lukujen varmennustyö onkin aloitettava hyvissä ajoin ennen tilikauden loppua. Kaikki mitä suinkin voidaan, tehdään tilikauden aikana. Tähän tarvitaan iso tiimi tarkastamaan tammikuussa, jotta aikataulut pitävät. Tiimiin voi vuoden aikana kuulua useita kymmeniä, ellei satoja ihmisiä tilintarkastuksen, data-analytiikan, IFRS:n, rahoitustoimintojen, verotuksen ja muilta erikoisalueilta eri puolilta maailmaa. Hyvä yhteishenki ja koordinointikyky ovat avainasemassa. Tammikuulle osuvat sairastumiset tai muut äkilliset poissaolot asettavat lisää haasteita. Normaalisti tilintarkastajan stressitaso onkin tammi-helmikuussa niin korkealla, että flunssat saavat odottaa keväälle, kun tilanne on hieman rauhoittunut.

Tilintarkastaja lunastaa arvostuksensa korkealla laadulla

Toinen aihe lehtien palstoilla on ollut PRH:n huoli tilintarkastuksen laadusta. Tilintarkastuksella on iso funktio suomalaisessa liike-elämässä ja yhteiskunnassa. Työn arvostuksen edellytys on kuitenkin korkea laatu. Olen vakuuttunut siitä, että kaikki tilintarkastajat ovat kanssani tästä samaa mieltä.

Ongelmaksi on muodostumassa laadun käsite ja tulkinta. Alan edustajille ei ole täysin selvää, mikä riittää. Tilintarkastajat kokevat ainakin osittain, että uusi valvontakäytäntö on osoittautunut vaikeaksi tulkita. Suomen Tilintarkastajat ry tekee jatkuvasti yhteistyötä valvovan viranomaisen PRH:n kanssa. Meillä on yhteinen tavoite selventää tilintarkastuksen laatuun kohdistuvia odotuksia, jotta me kaikki tilintarkastajat osaamme vastata niihin asianmukaisella tavalla jokapäiväisessä työssämme.

Tilintarkastajana pääsee olemaan todella monessa mukana

Minä olen joka päivä kiitollinen tästä ammatista. Uskallan väittää, että missään muualla ei pääse näkemään näin monenlaisia yrityksiä ja ymmärtämään syvällisesti niiden strategioita ja haasteita.

Työn iloa kaikille kollegoille!


Lue myös


Oliko blogiteksti mielestäsi kiinnostava? Jaa tietoa myös verkostollesi.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti