Petri Kettunen: Digitalisoituva tilintarkastus avain parempaan asiakaskokemukseen

02.11.2017, Aihe: Tilintarkastuksen asiantuntijoille

KHT Petri Kettunen uskoo, että asiakaskokemus paranee tilintarkastuksen digitalisoituessa ja automatisoituessa. – Varmennusprosessien nopeutuessa asiakas saa tarkastajaltaan laadukkaampaa tietoa ja reaaliaikaista ohjausta. 

Digitalisaatio muuttaa toimintatapoja toimialasta riippumatta. Miten tilintarkastajat pysyvät digimurroksen aallon harjalla? Tätä kysyttiin syyskuussa puheenjohtaja Petri Kettuselta Suomen Tilintarkastajat ry:n Kesäpäivillä Kuopiossa. 

Hän tiivistää tulevaisuuden kehitystrendin neljään sanaan Ville Tolvasta lainaten: 

– Data on tulevaisuuden öljy. 

Tarkastusprosessit tehostuvat 

Robotiikan ja keinoälyn hyödyntäminen ovat jo arkipäivää niin teollisuudessa kuin asiantuntijapalveluissa. Entistä useammassa yrityksessä on siirrytty sähköiseen taloushallintoon. Petri Kettunen sanoo tilintarkastajan työn muuttuvan mielekkäämmäksi, kun algoritmit, robotit ja keinoäly automatisoivat tarkastajan työtä.  

– Tilinpäätöksen varmennustyöhön kuuluvat prosessi- ja aineistotarkastukset vievät aiempaa huomattavasti vähemmän tilintarkastajan aikaa, koska kehittyneet työkalut mahdollistavat jatkossa suurien aineistojen läpikäynnin reaaliaikaisesti. 

Kettusen mukaan asiakas saa laadukkaampia analyysejä hyödynnettäväksi taloushallinnon ja yritystoiminnan kehittämisessä, koska tilintarkastaja pystyy hankkimaan enemmän yrityksen liiketoimintaan ja prosesseihin liittyvää tietoa.

Numeromurskaajasta proaktiivinen sparraaja 

Yrittäjille ja johdolle tilintarkastaja on perinteisesti ollut luotettu kumppani ja sparraaja, jonka kanssa liiketoimintaa koskevista  asioista voi turvallisesti keskustella. Teknologinen kehitys antaa tilaa asiakaskokemuksen parantamiselle. Kettusen mukaan digitalisaatio lisää asiakaskohtaamisia. 

– Tilintarkastajan sosiaaliset taidot joutuvat puntariin. 

Tarkastusprosessien nopeutuessa aikaa vapautuu runsaammin asiakkaan ennakoivaan neuvontaan yrityksen taloutta ja hallintoa koskevissa asioissa. Neuvonnan tarvetta lisäävät esimerkiksi tietoturvariskit ja -uhat, kun yritykset pyrkivät varmistamaan toimintaansa koskevan informaation eheyden ja oikeellisuuden. 

Tilintarkastajajärjestön puheenjohtajan visioissa numero-orientoituneesta tilintarkastajasta tulee analyyttinen ja proaktiivinen, asiakkaan ongelmiin reaaliaikaisesti tarttuva asiantuntija. 

Oma yhdistys tukena 

Petri Kettunen korostaa, että erilaisissa muutostilanteissa asiakkaan rinnalla pysyminen edellyttää asiantuntijapalvelujen ammattilaisilta valmiutta omaksua uusia asioita entistä nopeammin. Digimurroksessa tilintarkastajayhdistyksen keskeinen tehtävä on hänen mukaansa auttaa jäseniä valmistautumaan toimintatapojen muutoksiin ja kouluttautumaan uudenlaisen osaamispääoman kartuttamiseksi.  

Koulutustarjonnan lisäksi pyrimme tunnistamaan ja löytämään markkinoilta sopivia työkaluja, joilla vahvistetaan jäsenkunnan valmiuksia tarttua digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin. 

Tilintarkastuksen rinnalle uusia palvelukonsepteja   

Kettunen uskoo, että lakisääteisen tilintarkastuksen rinnalle syntyy uusia palvelutarpeita, joissa laskentatoimen asiantuntemus ja analyyttiset taidot ovat valttia. 

– Datavirtojen määrä kasvaa, kun uutta tietoa syntyy erilaisissa järjestelmissä ja esimerkiksi verkkoon kytkeytyneissä älykkäissä laitteissa. Myös yhteiskuntavastuuseen liittyvistä asioista raportoidaan entistä enemmän. Sisällön ja laadun merkitys informaatiossa korostuvat. Entistä analysoidumpi ja jalostetumpi tieto tuo yrityksille uutta lisäarvoa. 

– Asiakasyrityksen toimintaan monipuolisesti perehtynyt tilintarkastaja pärjää uteliaalla ja innovatiivisella asenteella uudenlaisten varmennuspalveluiden kehittäjänä ja tarjoajana, uskoo Kettunen. 

Teksti: Tarja Sviili | Kuva: Petri Jauhiainen 

Artikkeli on luettavissa myös Profiitti - Talous & tilintarkastus -lehdestä 1/2017. 


Lue myös:


Oliko artikkeli mielestäsi kiinnostava? Jaa tietoa myös verkostollesi.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti