Pohjoismaiset tilintarkastajat ovat edelläkävijöitä digitalisaatiossa

02.02.2018, Aihe: Tilintarkastuksen asiantuntijoille

Maria Grönroos

 

Maria Grönroos
hallituksen varapuheenjohtaja
Suomen Tilintarkastajat ry


Pohjoismaisilla tilintarkastajilla on hyvät valmiudet digitalisaation tuomiin muutoksiin. Teknologiakehitys lisää entisestään tilintarkastajien mahdollisuuksia huomioida asiakkaiden tarpeita.

Sain aloittaa vuoden 2018 pohjoismaisten tilintarkastajakollegojeni kanssa. Pohdimme yhdessä, miten haluamme kehittää tilintarkastusalaa tänä ja seuraavinakin vuosina. Samalla mietimme, millaisia viestejä haluamme viedä eurooppalaisille ja globaaleille kollegoillemme toimialan toivotusta suunnasta.

Tilintarkastajan rooli muuttuu

Keskustelimme tapaamisessamme syvällisesti toimialan ja tilintarkastajan roolin muuttumisesta teknologisen kehityksen myötä. Korostimme tarvetta tarjota palveluja pk-yrityksille toimintaympäristön muutokset tunnistaen. Olimme yhtä mieltä siitä, että tilintarkastusta tulee kehittää entisestään huomioimaan vieläkin paremmin tarkastettavien yhteisöjen erilaiset tarpeet.

Teknologinen murros vaikuttaa jo tällä hetkellä työskentelytapoihimme ja työvälineidemme kehittymiseen. Samanaikaisesti se muokkaa tilintarkastajan roolia ja mahdollistaa aiempaa asiakaslähtöisemmät ja monipuolisemmat analyysit, kun saamme ajantasaisemmin tietoa useista eri järjestelmistä.

Tilintarkastajilla on digivalmiudet

Toteutimme viime kesänä pohjoismaisen kyselyn tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen digivalmiudesta. Vastaus oli selvä: valmiudet ovat hyvät.

Näemme kuitenkin, että tilintarkastajien tulee kehittää jatkuvasti valmiuksiaan. Kouluttautumalla tilintarkastajat pystyvät vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin muutoksien keskellä.

Edelläkävijän rooli digitalisaatiossa on mieluinen

Totesimme olevamme pioneereja digiselvityksen tekemisessä. Meillä pohjoismaisilla tilintarkastajilla näyttää olevan kansainvälisesti edelläkävijän rooli paitsi erilaisten talous- ja toimintajärjestelmien digitalisaation kehityksessä, myös tilintarkastajien ja talouden ammattilaisten roolin kehittämisessä. Edelläkävijän rooli ei aina ole helppo, mutta meille se on mieluinen. Me Suomen Tilintarkastajat ry:ssä olemme mukana kehitystyössä niin Suomessa kuin erilaisilla kansainvälisillä foorumeilla.

Entä sinä – Mikä on sinun ajatuksesi, miten taloudellinen informaatio kehittyy? Miten informaation käytettävyys ja luotettavuus palvelisi sinun tarpeitasi?

Missä mennään digitalisaation suhteen Ruotsissa?

Lue (ruotsiksi) >


Tutustu myös:


Oliko blogiteksti mielestäsi kiinnostava? Jaa tietoa myös verkostollesi.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti