Puheenjohtaja Maria Grönroos: Tilintarkastajista on moneksi

30.08.2018, Aihe: Tilintarkastuksen asiantuntijoille

Maria Grönroos

 
Maria Grönroos
Hallituksen puheenjohtaja
Suomen Tilintarkastajat ry


Maria Grönroos aloitti kaksivuotiskauden Suomen Tilintarkastajat ry:n puheenjohtajana kesäkuussa 2018. Maria piti Tilintarkastajien Kesäpäivillä 30.8.2018 puheen. Hän korosti digitalisaation, tilintarkastuksen ja vastuullisuuden merkitystä sekä sitä, kuinka olemme yhdessä enemmän. Lue Marian kirjoitus samoista teemoista!

On kliseistä sanoa, että elämme muutoksen keskellä. Ehkä on kuitenkin oikeutettua sanoa, että muutos on kiihtyvää. Uskon, että sanonta ”kaikki, mikä voidaan digitalisoida, digitalisoituu” pitää paikkansa.

Muutos aiheuttaa usein pelkoja. Digitalisaatio muuttaa monen toimialan lainalaisuuksia ja monia työtehtäviä. Ammatteja katoaa ja uusia syntyy. Myös tilintarkastajan ammatti muuttuu, mutta tilintarkastuksen ja tilintarkastajien tarve ei katoa. Varmennettua taloudellista tietoa tarvitaan aina. Tulevaisuudessa todennäköisesti vielä enemmän kuin nykyään.

Tilintarkastuksella on merkitystä – näytetään se!

Viime aikoina huolta on aiheuttanut ehdotus tilintarkastuksen lakisääteisten rajojen nostamisesta. Luonnoksessa hallituksen esityksestä ehdotetaan tilintarkastusrajojen nostamista mikroyritysrajoihin. Toteutuessaan tämä tarkoittaisi tilintarkastusvelvollisuuden piirissä olevien yritysten vähenemistä alle puoleen nykyisestä. Muutoksen vaikutukset olisivat monilta osin negatiivisia, eikä haetuista hallinnollisista säästöistä ole takeita. Erityisen paheksuttavaa on, ettei luonnoksessa ole huomioitu laajaa kritiikkiä, jota hanke on saanut osakseen. Myöskään vaikutusarviota ei ole tehty. Yhdistyksen kanta on, ettei toimivaa järjestelmää kannata murentaa ja rajat pitäisi säilyttää ennallaan. Tämän puolesta jatkamme edelleen töitä.

Pelkkä puolustuskanta ei kuitenkaan ole ratkaisu, vaan meidän on entistä selvemmin osoitettava tilintarkastuksen merkitys. Keväällä tehdystä jäsenkyselystä selvisi, että tilintarkastaja löytää virheitä joka neljännestä tilinpäätöksestä. Tämä ei ole pieni luku. Yritysten sidosryhmät, rahoittajat ja sijoittajat, haluavat luottaa yrityksen taloudellisten lukujen oikeellisuuteen. Tilintarkastuksella on merkitystä.

Tilintarkastajista on moneksi. Paitsi että tilintarkastaja varmentaa tilinpäätöstietojen oikeellisuuden, toimii hän usein myös monipuolisena taloudellisena neuvonantajana. Erityisesti tämä korostuu yksin ja pienissä tilintarkastusyhteisöissä toimivien tilintarkastajien kohdalla. Me tilintarkastajat olemme kuuntelun mestareita, fiksuja ja hyvin analyyttisia ihmisiä. Usein olemme kuitenkin aivan liian vaatimattomia. Ei haudata kynttilää vakan alle: Osoitetaan asiakkaille laaja-alainen osaamisemme ja tehdään itsestämme korvaamattomia. Rohkaistaan asiakkaita kysymään ja rohkaistutaan itse kertomaan.

Tilintarkastus on osa vastuullisuutta

Tulevaisuudessa vastuullisuuskysymykset noussevat entistä voimakkaammin esiin. Vastuullisuus liittyy tilintarkastajan näkökulmasta selvimmin yritysvastuuseen, joka sisältää niin ympäristö-, talous- kuin sosiaalistakin vastuuta. Tilintarkastaja on yksi lenkki vastuullisen maailman rakentamisessa.

Nuori sukupolvi on huomattavasti vanhempaa sukupolvea tiedostavampaa, myös ideologisempaa. Me tilintarkastusalalla olemme huolestuneita alan vetovoimasta nuorten opiskelijoiden keskuudessa. Osoittamalla tilintarkastajan roolin vastuullisuuskysymyksissä teemme ammatista entistä merkityksellisemmän nuorten silmissä. Yhtä lailla meidän on tärkeää kertoa nuorille alasta ja sen mahdollisuuksista. Ja siitä, ettei työ ole pelkkää numeronikkarointia, vaan enemminkin kokonaiskuvan hallintaa ja vuorovaikutussuhteita.

Yhdessä olemme vahvempia

Meillä on laaja tilintarkastajien yhdistys. HT- ja KHT-tilintarkastajien lisäksi joukkoomme ovat keväällä liittyneet myös JHTT- ja JHT-tilintarkastajat. Yhdessä olemme vahvempia. Suurena, yhtenäisenä joukkona meillä on vaikutusmahdollisuuksia.

Rakas tilintarkastaja-ammattimme kehittyy ja sitä pitää myös aktiivisesti kehittää. Tässä työssä yhdistyksellä on merkittävä rooli. Yhtä lailla meillä jokaisella tilintarkastajalla on oma roolimme tässä työssä. Meidän on oltava rohkeita kertomaan työstämme, mitä teemme ja mitä hyötyä siitä on yrityksille ja yhteiskunnalle yleensä.

Lue myös:


Oliko blogiteksti mielestäsi kiinnostava? Jaa tietoa myös verkostollesi.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti