Sähköinen tilintarkastus helpottuu muistilistan avulla

24.01.2017, Aihe: Tilintarkastuksen asiantuntijoille

Harri Rekilä

 

Harri Rekilä, CEO, partner
oikeustieteen lisensiaatti, HT
Digital Audit Company Oy


Sähköisestä taloushallinnosta on sekä puhuttu että sitä on toteutettu Suomessa pitkään. Ohjelmistoja on kehitetty ja palveluntarjoajia on mukavasti tarjolla. Kuitenkaan tilintarkastuksen tarpeita tai näkökulmia ei ole juurikaan huomioitu sähköisten ohjelmistojen kehittämisessä.

Osittain tästä johtuen tilintarkastukset käsittävät vielä nykyäänkin paljon matkustamista, tulostamista ja kirjanpitoaineiston kopioimista. Siis suoranaista käsityötä. Integroimalla tilintarkastusohjelmia suoraan esimerkiksi kirjanpito-ohjelmiin, hallintoportaaleihin ja dataroomeihin säästettäisiin varmasti tarkastajien aikaa ja työnteko voitaisiin kohdistaa olennaisiin asioihin.

Sähköinen tilintarkastus on jo mahdollista

Sähköinen tilintarkastus on kuitenkin jo tänä päivänä mahdollista tietyin ehdoin. Ymmärrän tämän päivän sähköisellä tilintarkastuksella lähtökohtaisesti sitä, ettei tarkastuksen suunnittelussa tai toteutuksessa käytetä aikaa matkustamiseen, tuhlata mustetta tai hankita paperihaavoja. Sen sijaan tarkastus hoidetaan omalta koneelta käsin ja tarkastuksen eri työvaiheet arkistoidaan sähköisesti asiakaskansioon. Myös tarkastusmateriaali säilyy kätevästi sähköisesti pilvessä. Koska wifi-yhteys toimii lähes kaikkialla ja läppärit ovat kevyitä, voi tarkastuksen hoitaa käytännössä mistä päin maailmaa tahansa.

Toivon, että TALTIO-hanke kehittää osaltaan
digitaalisuuden nimissä sähköistä tilintarkastusta.

Ehtona sähköisen tarkastuksen onnistumiselle on tietysti sähköinen ympäristö. Sähköinen tarkastus ei tietenkään voi onnistua, ellei tarkastajalla ole pääsyä sähköiseen taloushallinto-ohjelmaan tai jos asiakkaan kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyvää materiaalia ei ole arkistoitu sähköisesti. Lisäksi vaaditaan tilintarkastukselta sähköistä otetta eli motivaatiota ja kiinnostusta kehittää omia työkaluja ja -menetelmiä.

Muistilista sähköisen tilinpäätöksen laatijalle

Digital Audit Company on laatinut erityisesti kirjanpitäjille ja yrittäjille suunnatun muistilistan, jonka avulla sähköinen tilintarkastus voidaan hoitaa. Muistilista käsittää muun muassa seuraavat aihealueet:

  • Asiakkaan sähköinen taloushallintojärjestelmä
  • Yrityksen perustiedot
  • Hallinnolliset asiakirjat
  • Kirjanpidon ja tilinpäätökset asiakirjat
  • Tilintarkastajan raportit

Tilintarkastus sujuu parhaiten, kun tilintarkastaja on proaktiivinen ja ohjaa tai ohjeistaa kirjanpitäjää ja asiakasta sähköiseen tilintarkastukseen valmistautumisessa. Muistilista on havaittu hyväksi ohjerungoksi.

Voit ladata sähköisen muistilistan ilmaiseksi linkistä (saat latauslinkin sähköpostiisi).


TALTIO-hanke edistää digitaalisuutta

Kuten ylempänä kirjoitin, tilintarkastus on vielä tänä päivänä osittain käsityötä. Kuitenkin tarkastuksen yhdeksi tavoitteeksi tulisi mielestäni asettaa sen sähköistäminen ja automatisointi. Toivon, että esimerkiksi Suomen Taloushallintoliitto ry:n vetämä TALTIO-hanke kehittää osaltaan digitaalisuuden nimissä myös sähköistä tilintarkastusta.

TALTIO-hankkeen tavoitteena on saada taloushallinnon informaatio täysin digitaaliseksi. Sen päälle voidaan rakentaa kattava ja pitkälle automatisoitu yritysten talouden seuranta ja raportointi.

Suomen Tilintarkastajat ry on mukana TALTIO-hankkeessa. Yhdistyksen edustajina lisäkseni on Pertti Ojala KPMG:sta. Hanke kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön kärkihankkeeseen Digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö

Tavoitteenamme on tuoda hankkeessa esille tilintarkastaja- ja tilintarkastusnäkökulmat. Toivottavasti onnistumme mahdollisimman hyvin tehtävässämme.

Oliko blogiteksti mielestäsi kiinnostava? Jaa tietoa myös verkostollesi.

Lue, miten Harri päätyi tilintarkastajaksi

Tilintarkastajat ja sähköinen taloushallinto: missä mennään?

Ajankohtaista alalla

Lomakkeen tiedoissa ilmeni virheitä. Tarkistathan virheelliset kentät.

Kirjoita kommentti

Roskakommenttien estämiseksi, syötä kirjaimet oheiseen kenttään.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti