Tiedot tosiasiallisista edunsaajista edunsaajarekisteriin 1.7.2019 lähtien

27.06.2019, Aihe: Tilintarkastuksen asiantuntijoille

Jarkko Raitio NELIÖ

 
Jarkko Raitio
Asiantuntija
Suomen Tilintarkastajat ry


Tilintarkastaja - muista itse ja muistuta asiakastasi. Vuosi aikaa!

Yrityksen edunsaajat tulee rekisteröidä rahanpesulain mukaiseen edunsaajarekisteriin 1.7.2019 lähtien. Ilmoitusten tekemiseen on vuosi aikaa, eli ne tulee tehdä 30.6.2020 mennessä. Tiedot tulee myös pitää ajan tasalla. Tee ilmoitus ilmaiseksi osoitteessa www.ytj.fi.

Tilintarkastaja, muista edunsaajarekisteri-ilmoitus oman yrityksen ja asiakkaan osalta!

Koska tilintarkastaja on rahanpesulaissa tarkoitettu ilmoitusvelvollinen, edunsaajarekisteriin liittyvien asioiden seuraaminen kuuluu tilintarkastajan työhön asiakkaan tunnistamisesta lähtien.

Omia tilintarkastusasiakkaita kannattaa muistuttaa edunsaajarekisteri-ilmoitusvelvollisuudesta, jotta vältytään viime hetken ilmoituspaniikilta. Kun seuraavan kauden tilintarkastuksia aletaan suunnitella, muista ottaa suunnitelmaan edunsaajarekisteriä koskevien tietojen läpikäynti.

Edunsaajarekisterin kohdalla PRH ottaa käyttöön ns. negatiivisen merkinnän*). Jos yritys laiminlyö rekisteröinnin, yrityksen kohdalle tulee merkintä, että edunsaajia ei ole rekisteröity. Tällaisen rekisterimerkinnän tarkoituksena on osoittaa, että yritys ei ole hoitanut rahanpesulainsäädäntöön kuuluvaa velvoitettaan ja että yrityksen luotettavuuteen kannattaa suhtautua varauksellisesti. Alkuvaiheessa PRH paimentaa edunsaajatietojen laiminlyöneitä kirjeitse, mutta pitkittyessä seuraakin sitten sakkoa.

Hoidetaan edunsaajarekisteri-ilmoitukset kuntoon ajallaan, eikös vaan?

Tilintarkastajan työssä edunsaajarekisteröintiä koskevat laiminlyönnit voivat näyttäytyä lisääntyneinä huomautuksina tilintarkastuskertomuksissa. Koska velvollisuus edunsaajien rekisteröimiseen päättyy vasta kesäkuussa 2020, on huomautusten aika käytännössä keväällä 2021.

Voitaisiin kuitenkin yhdessä sopia, että tilintarkastetut yritykset hoitavat edunsaajarekisteri-ilmoitukset kuntoon ajallaan!

Lue lisää edunsaajarekisteristä PRH:n sivuilta >

*) Suomen Tilintarkastajat ry on ehdottanut vastaavan merkintätyylin käyttöönottamista myös tilintarkastusvelvollisuuden noudattamisen osalta. Eli ns. negatiivista merkintää siitä, jos tilintarkastusvelvollinen yritys on laiminlyönyt tilintarkastusvelvollisuutensa.


Tutustu myös:


Oliko blogiteksti mielestäsi kiinnostava? Jaa tietoa myös verkostollesi.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti