Tilintarkastajat talousdatan varmentajina huomennakin

03.11.2017, Aihe: Tilintarkastuksen asiantuntijoille

– Tilintarkastajalle vapautuu enemmän aikaa asiakasyrityksen tietojen analysointiin uusien tekniikoiden mahdollistaessa eri kokoisissa yrityksissä entistä tehokkaamman ja kattavamman taloustietojen varmentamisen, sanoo puheenjohtaja Petri Kettunen Suomen Tilintarkastajat ry:stä.  

Petri Kettusen puheenjohtajakaudella tilintarkastus on herättänyt paljon keskustelua. Hänen toiveensa vuoropuhelun tiivistymisestä on toteutunut. Ja se ilahduttaa. 

Olemme keskustelleet sidosryhmiemme kanssa tilintarkastusalan kehittämisestä vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden ja sidosryhmien odotuksia. Vuoropuhelun perusteella voin sanoa, että tilintarkastuksen yhteiskunnallinen merkitys ja hyödyllisyys on laajasti tunnustettu sidosryhmiemme keskuudessa. 

Edelleen työtään jatkavassa TEM:n työryhmässä pohditaan mm. tilintarkastusvelvolli-suuden muutostarpeita. Kettusen mukaan nykyiset matalat tilintarkastusvelvolli-suuden rajat ovat osoittaneet toimivuutensa pienyritysvaltaisessa Suomessa. 

– Nykyrajat kannattaa ehdottomasti säilyttää. Mikäli tilintarkastettavien yritysten määrä oleellisesti pienentyy, murenee myös luottamus, jolla yhteiskuntaamme on jo 100 vuotta rakennettu, sanoo Kettunen. 

Kettusen mukaan nykyisen laajuinen tilintarkastus on kustannustehokasta, koska se palvelee yritysten lisäksi useita toimijoita, kuten osakkeenomistajia, rahoittajia, verottajaa ja muita viranomaisia. 

– Tilintarkastaja auttaa yrittäjää välttämään turhia riskejä ja korjaamaan tahattomasti tehtyjä virheitä. Suomi menestyy jatkossakin avoimena taloutena vaalimalla keskinäistä luottamusta ylläpitäviä ja vahvistavia instituutioita, kuten tilintarkastusta. 

Tilintarkastusvelvollisuuden piiriin kuuluvista yrityksistä valtaosa on pieni ja keskisuuria yhtiöitä. Kettunen korostaa, että laadukas tilintarkastus pohjautuu mm. hyvään tilintarkastustapaan, jonka yhtenä lähteenä ovat kansainväliset ISA-standardit

– Tilintarkastuksen laatu on kaiken keskiössä – se edellyttää asiakkaan liiketoiminnan ja riskien ymmärtämistä, miten nämä heijastuvat tilinpäätöksen oikeellisuuteen ja miten olemme dokumentoidusti hankkineet riittävän tarkastusevidenssin lausuntomme tueksi. 

Kettusen mukaan globaalin konsernin tilintarkastuksen dokumentointi edellyttää toisenlaisia toimenpiteitä kuin paikallisesti toimivan autokorjaamon tarkastus. 

– Olemme yhdistyksessä jatkaneet vaikuttamistyötä, jotta standardit osana hyvää tilintarkastustapaa olisivat jatkossa paremmin sovellettavissa pienyritysten tarkastuksiin. Pk-yritysten tilintarkastajien tarpeita selvitetään parhaillaan globaalisti. Loppuvuodesta saamme toivottavasti asiaa koskevan keskustelupaperin IAASB:lta, Petri Kettunen kertoo. 

Hän korostaa, että uudet tekniikat mahdollistavat eri kokoisissa yrityksissä entistä tehokkaamman ja kattavamman taloustietojen varmentamisen. Tilintarkastajalle vapautuu enemmän aikaa tietojen analysointiin. 

– Luotettavalle datalle tulee olemaan kysyntää myös jatkossa. Suomi on talousdatan luotettavuudessa yksi maailman edelläkävijöistä ja siinä tilintarkastajilla on ollut ja tulee olemaan merkittävä rooli myös tulevaisuudessa, Kettunen summaa. 

Teksti: Tarja Sviili | Kuva: Petri Jauhiainen 

Artikkeli on luettavissa myös Profiitti - Talous & tilintarkastus -lehdestä.


Lue myös:


Oliko artikkeli mielestäsi kiinnostava? Jaa tietoa myös verkostollesi.

Petri Kettunen Profiitti 1 www

KHT Petri Kettunen, Suomen Tilintarkastajat ry:n puheenjohtaja 

Digitalisoituva tilintarkastus avain parempaan asiakaskokemukseen

Lomakkeen tiedoissa ilmeni virheitä. Tarkistathan virheelliset kentät.

Kirjoita kommentti

Roskakommenttien estämiseksi, syötä kirjaimet oheiseen kenttään.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti