Tilintarkastajat valmiina menestystalkoisiin

24.09.2015, Aihe: Tilintarkastuksen asiantuntijoille

Elämme taloudessa haastavia aikoja ja suomalaisen yhteiskunnan on tarpeen uudistua. Tämä koskee myös tilintarkastusalaa.

Sääntelyn purkamistalkoot on noussut hallituksen agendalle Suomen kilpailukyvyn edistämisessä. Olemme olleetkin pitkään huolissamme kehityksestä, jossa ratkaisuja haetaan ensisijaisesti sääntelyä ja valvontaa kiristämällä.

Kiristyvä tilintarkastuksen sääntely, jonka juuret ovat finanssikriisin jälkimainingeissa, lienee tästä erinomainen esimerkki.  Työn alla oleva EU:n laajamittainen tilintarkastuksen sääntelyuudistus vaikuttaa etenkin yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen (PIE) tilintarkastukseen, mutta myös tarkastuksen kohteena oleviin yrityksiin. Uudistukset vaikuttavat tilintarkastuksen toteuttamiseen ja muuttavat myös yritysten totuttuja toimintatapoja. Uuden EU-sääntelyn soveltamista kansalliseen lainsäädäntöön valmistellaan parhaillaan työ- ja elinkeinoministeriön asettamassa työryhmässä Sääntely tarjoaa kuitenkin vaihtoehtoisia tapoja saattaa säännökset voimaan kansallisesti. Suomen taloushaasteissaan on ensiarvoisen tärkeää hyödyntää nämä mahdollisuudet, eikä ainakaan asettaa EU-vaatimuksia tiukempia säännöksiä.

Yhteispohjoismaisesti olemme osoittaneet halumme uudistua valmistelemalla pienten yhteisöjen tarpeita nykyistä paremmin vastaavaa tilintarkastusstandardia nyt käytössä olevien standardien rinnalle. Kehittämistyön lähtökohtina ovat edelleen tilintarkastajien osaaminen, riippumattomuus ja luottamuksellisen suhde asiakkaaseen. Meille on tärkeää kehittää tilintarkastusta siten, että yritykset ja muut tarkastuskohteet aidosti kokevat saavansa tilintarkastuksesta hyötyä omalle toiminnalleen – nyt ja tulevaisuudessa.

Luotettavalla ja riippumattomalla tilintarkastuksella on kiistaton rooli taloudellisen vakauden ylläpitäjänä, keskinäisen luottamuksen rakentajana ja terveen kilpailun edistäjänä.

Suomi tarvitsee muutoksia menestyäkseen. Me tilintarkastajat ilmoittaudumme mukaan menestystalkoisiin! 

Luottamusta rakentamassa.

Oliko blogiteksti mielestäsi kiinnostava? Jaa tietoa myös verkostollesi.

Eija Niemi-Nikkola PK

KHT Eija Niemi-Nikkola
Suomen Tilintarkastajat ry
hallituksen puheenjohtaja

Lomakkeen tiedoissa ilmeni virheitä. Tarkistathan virheelliset kentät.

Kirjoita kommentti

Roskakommenttien estämiseksi, syötä kirjaimet oheiseen kenttään.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti