Tilintarkastus on osa suomalaisen yhteiskunnan kivijalkaa

19.01.2018, Aihe: Tilintarkastuksen asiantuntijoille

Sanna Alakare NELIÖ

Sanna Alakare

 
Sanna Alakare
Toiminnanjohtaja
Suomen Tilintarkastajat ry


Tilintarkastusvelvollisuus on pidettävä nykyisenlaajuisena, sillä se takaa yritysten taloustietojen luotettavuuden. Voimme käydä kauppaa luottaen yrityskumppanien tietoihin. Lisäksi meillä maksetaan eläkemaksut ja verot lain mukaisesti. Haluamme kai säilyttää nämä olosuhteet?

Tilintarkastajien edunvalvontajärjestön toiminnanjohtajana pääsen aika ajoin isojen peruskysymysten äärelle. Viime aikoina ajatukseni ovat olleet siinä, miksi tilintarkastus on laissa säädetty velvollisuus isolle osalle suomalaisia yhteisöjä. Valinnanvapaus ja vapaaehtoisuus ovat enemmän pinnalla kuin lakisääteisyys ja pakollisuus. Miksi tilintarkastuksesta pitäisi säätää lailla – ja yhtä laajasti kuin nykyisinkin?

Suomalaisten yritysten sääntelykuorma on jo varsin mittava. Uusien ja nykyisten normien vaikutuksia yritysten toimintaan ja kustannuksiin tulee arvioida varsin kriittisesti, etenkin jos kansalliset normimme ovat tiukempia kuin EU-sääntely. Tilintarkastusvelvollisuusnormi kuuluu tähän kategoriaan. Se on kuitenkin luonteeltaan aivan erilainen, jopa ainutlaatuinen säännös.

Tilintarkastus hyödyttää yritystä ja sidosryhmiä

Tilintarkastus varmentaa yritysten antaman taloudellisen tiedon luotettavuuden – sen, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilintarkastuksen yhteydessä tilintarkastaja antaa yrityksen käyttöön osaamisensa ja tietonsa hyvistä käytännöistä, mikä edistää yrityksen liiketoiminnan kehittymistä. Tämä on entistäkin tärkeämpää tulevaisuudessa; tilintarkastajan tulee kyetä aiempaa ajantasaisemmin sparraamaan yrityksen johtoa talouslukuja analysoimalla.

Yritys ei ole ainoa tilintarkastuksen tarvitsija. Tilintarkastajan tehtävänä on raportoida omistajille, ja tilintarkastajan yleisönä ovat kaikki, jotka käyttävät yrityksen taloudellista tietoa. Datamassojen kasvaessa tiedon laatu nousee keskiöön, ja tarve tilintarkastajan varmentamalle taloudelliselle tiedolle kasvaa.

Tilintarkastuksen sääntelyssä on huomioitava kaikki tilintarkastuksesta hyötyvät sidosryhmät. Laaja yhteiskunnallinen merkitys on syy sille, miksi tilintarkastusvelvollisuudesta ja tilintarkastuksesta säädetään laissa. Siksi myös tilintarkastajan ammatti on säännelty. 

Yhteiskuntamme on rakentunut sille, että voimme joustavasti käydä kauppaa ja tehdä liiketoimia yritysten välillä. Emme tarvitse välikäsiä, koska luotamme yrityskumppanimme antamaan tietoon. Tämä ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Joustavuus johtuu siitä, että tilintarkastaja on varmentanut tiedon puolestamme.

Kun mietin sääntelyhankkeita, ajattelen niiden vaikutuksia isoisäni perustamaan mikroyritykseksi luokiteltavaan verstaaseen. Tilintarkastusvelvollisuuden kaventaminen ei vähentäisi kustannuksia. Ne siirtyisivät meidän muiden taloustiedon tarvitsijoiden kannettaviksi. Verstaankin kustannukset siirtyisivät myöhemmäksi esimerkiksi rahoituksen hakuvaiheeseen. Jos näin toimitaan, kustannustehokkuus kärsii ja kokonaiskustannus kasvaa.

Hyödyttää tilintarkastus sinuakin – tilintarkastaja luottamusta rakentamassa

Tilintarkastus rakentaa ja ylläpitää suomalaista luottamusta sekä avoimuutta. Tilintarkastaja huolehtii siitä, että yrityksen omistajat, rahoittajat ja liikekumppanit saavat riittävästi oikeaa tietoa, mutta myös siitä, että eläkemaksut ja verot maksetaan lain mukaisesti. Tämä turvaa osaltaan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen. Luotettavassa yhteiskunnassa on myös tärkeää torjua harmaata taloutta sekä raportoida avoimesti vastuullisuudesta ja verotuksesta.

Tilintarkastusvelvollisuuden laajuuden sääntelyyn tulee suhtautua vakavasti. Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmän ehdotus tilintarkastusvelvollisuusrajan nostamisesta mikrorajoihin tarkoittaisi sitä, että tilintarkastusvelvollisuus kattaisi vain 11 prosenttia yrityksistä.*

Naapurimaassamme Ruotsissa nostettiin tilintarkastusvelvollisuuden rajaa vuonna 2010, ja vaikutuksista on tehty raportti. Ruotsin valtiontalouden tarkastusviraston raportissa pidetään tilintarkastuksen hyötyjä merkittävästi haittoja suurempina. Kokemuksien jälkeen Ruotsissa ehdotetaan tilintarkastusvelvollisuuden palauttamista aiempaan laajuuteen, eli kattamaan kaikki osakeyhtiöt.

Tilintarkastuksella on ennaltaehkäisevä, ohjaava ja korjaava rooli, joka vaikuttaa laajasti yhteiskunnassamme. Halutaanko tilintarkastuksella saavutettavia hyötyjä todellakin murentaa?

* Perustuu TEM 1/2018: 66 mietinnössä esitettyihin yritysten lukumääriin.


Tutustu myös:


Oliko blogiteksti mielestäsi kiinnostava? Jaa tietoa myös verkostollesi.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti