Tilintarkastusrajojen nostamista koskeva lainsäädäntöhanke on vielä kesken

29.05.2018, Aihe: Tilintarkastuksen asiantuntijoille

Jarkko Raitio NELIÖ

 
Jarkko Raitio
Asiantuntija
Suomen Tilintarkastajat ry


Tilintarkastusrajoista säädetään tilintarkastuslain 2 luvun 2 §:ssä. Jos tuota lainkohtaa muutetaan, niin siitä päätetään eduskunnassa, kuten muidenkin lakien säätämisestä ja muuttamisesta.

Vääriä uutisia liikkeellä

Hallituksen keväisen kehysriihen yhteydessä tilintarkastusrajoista uutisoitiin sanavalinnoilla ”tilintarkastusrajoja nostetaan”. Tästä sai käsityksen, että näin tapahtuu ja asia on jo päätetty. Niiden, jotka ovat rajojen nostamisen kannalla, oli helppo tarttua uutiseen ja rummuttaa sitä omissa viestintäkanavissaan.

Alun perin uutinen oli lähtöisin liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteesta, joka norminpurkuvastaavana ministeriönä oli koonnut yhteen kaikkien ministeriöiden norminpurkuhankkeet. Tilintarkastusrajoista vastaava ministeriö eli työ- ja elinkeinoministeriö on toistaiseksi pidättäytynyt uutisoinneista.  

Tilintarkastusrajojen nostohanke voitaisiin keskeyttää työryhmävaiheeseen

Miksi? Perusteluita ovat muun muassa:

  1. Ruotsin valtiontalouden tarkastusviraston (Riksrevision) selvityksessä osoitettiin, että tilintarkastusrajojen nostamisesta oli Ruotsissa enemmän haittaa kuin hyötyä. Tämä lähde ei ollut vielä käytettävissä TEM:n työryhmällä, mutta se pitäisi ehdottomasti huomioida.
  2. Lausuntopalaute rajojen nostamisesta oli tyrmäävä. Kaikki ne, jotka hyödyntävät yritysten tilinpäätöksiä tai arvostavat tilinpäätöstiedon yleistä luotettavuutta, vastustivat tilintarkastusrajojen nostamista.
  3. Aula Research Oy:n tekemän selvityksen perusteella tilintarkastajat arvioivat, että tilintarkastusrajojen nostaminen vähentäisi tilinpäätösten luotettavuutta ja lisäisi harmaata taloutta. 

Vaikutukset ovat arvioimatta

Vaikka faktat puhuvat sen puolesta, että tilintarkastusrajojen nostaminen ei ole järkevää, vaikuttaa siltä, että lakihanke rajojen nostamiseksi olisi etenemässä. Tilanne on kestämätön. Vaikka lakiteknisesti kyse on yhtä pykälää koskevassa muutoksesta, kyse on käytännössä hyvinkin laajasta järjestelmämuutoksesta, jonka vaikutuksia ei ole arvioitu. Hallituksen esityksessä tulee esittää ehdotetun lainsäädännön vaikutusarviointi.

Virkatyönä tehtyjä arviointeja ei ole vielä esitelty sidosryhmille, mutta ne tulevat arvioitaviksi viimeistään, kun HE-luonnos tulee kommenteille. Yleisen käsityksen mukaan arvioinnissa tulisi näkyä havainnot Ruotsista, TEM-työryhmän muistiosta annettu lausuntopalaute ja työ- ja elinkeinoministeriöön toimitettu Aula Researchin tekemä selvitys.

Jos edellä mainitut lähteet huomioidaan vaikutusarvioinnissa ja niille annetaan painoarvoa, niin tilintarkastusrajojen nostamista mikroyritysrajoihin ei voida pitää perusteltuna.

Hankkeen aikataulu:

  • Työryhmämuistio 16.1.2018
  • Lausuntokierros päättyi 13.3.2018
  • Lausuntoyhteenveto julkaistiin 23.4.2018

Arvio hankkeen jatkoaikataulusta ja kommentointimahdollisuuksia: luonnos hallituksen esitykseksi (kesä tai alkusyksy 2018), eduskuntakäsittely: eduskunnan talousvaliokunta (loppuvuosi 2018). Oliko blogiteksti mielestäsi kiinnostava? Jaa tietoa myös verkostollesi.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti