Tilintarkastusvalvonta: jatkossa kaikki laadunvarmistukset virkamiesvoimin

08.01.2018, Aihe: Tilintarkastuksen asiantuntijoille

Jarkko Raitio NELIÖ

 
Jarkko Raitio
Asiantuntija
Suomen Tilintarkastajat ry


Tilintarkastusvalvonnan tavoitteena hoitaa laadunvarmistukset ilman ammatissa toimivia tilintarkastajia 

Tilintarkastusvalvonnan vuoden 2018 työsuunnitelman mukaan tilintarkastusvalvonnassa on selvitetty, että tilintarkastusvalvonnan virkamiehet tekisivät jatkossa tilintarkastuslain edellyttämät riippumattomat laaduntarkastukset kaikille tilintarkastajille, toimivatpa nämä yksin tai tilintarkastusyhteisöissä. Muutos on merkittävä. Tähän asti tilintarkastusvalvonta on käyttänyt tilintarkastuslain mukaista mahdollisuutta hyödyntää ulkopuolisia asiantuntijoita muiden kuin PIE-yhteisöjen tilintarkastajien laaduntarkastuksissa. Nyt tästä ulkopuolisten tilintarkastusammatissa toimivien asiantuntijoiden käyttämisestä oltaisiin luopumassa.

Laaduntarkastusprosessin muutos toteutetaan vuoden 2018 aikana, jos laadunvarmistustiimin resurssit saadaan muutoksen edellyttämälle tasolle. Työsuunnitelmasta ei kuitenkaan ilmene, minkälaisista resurssitarpeista on kyse. Jotain muutostarpeesta kertoo se, että esimerkiksi vuonna 2017 laaduntarkastuksia teki 34 ammatissa toimivaa tilintarkastajaa. Jatkossa nämä kaikki laaduntarkastukset toteutettaisiin virkamiesvoimin. 

Miten käy kustannusten?

Tämän hetken tietojen perusteella tilintarkastusvalvonnan kaavailemat muutokset eivät vaikuttaisi tilintarkastajien valvonnasta aiheutuviin kustannuksiin.

Lainsäätäjän näkemys

Vuoden 2016 alussa voimaan tulleen tilintarkastuslain myötä valvonta keskitettiin kokonaisuudessaan Patentti- ja rekisterihallitukseen. Samalla säädettiin laki tilintarkastajan vuosimaksuista ja laadunvalvonnan maksuista. Tämän maksulain säätämisen yhteydessä eduskunnan talousvaliokunta kirjasi mietintöönsä (TaVM 7/2015) muun muassa seuraavaa:

”Talousvaliokunta kuitenkin yhtyy asiantuntijakuulemisessa esitettyyn näkemykseen, jonka mukaan valvonnan resursointi ja sen myötä kustannukset tulee olla tarkoituksenmukaisessa suhteessa valvonnasta saataviin hyötyihin. Tilintarkastusvalvonnan työmäärää ja kustannuksia tulee seurata sekä tarvittaessa ryhtyä lainsäädännön muutoksiin.”

Mietinnössä jatketaan vielä, että ”talousvaliokunta tähdentää, että tilintarkastusvalvonnan uudelleenorganisoinnin toimivuuden seurannan tulee kattaa valvontajärjestelmä kokonaisuudessaan. Tämä merkitsee, että työmäärän seurannan lisäksi myös maksuperusteiden tarkoituksenmukaisuus tulee arvioida seurannan yhteydessä.”

Laajempikin arviointi jo paikallaan?

Talousvaliokunnan mietintö sisältää vahvan viestin siitä, että tilintarkastusvalvontajärjestelmän uudistus pitää arvioida kokonaisuudessaan. Arvioinnin aikataululle talousvaliokunta ei antanut evästystä, mutta vaikuttaa siltä, että arvioinnin aika on lähellä. Tilintarkastusvalvonnassa meneillään oleva laadunvarmistuksen uudelleenorganisointi on merkittävä muutos, jonka yhteydessä olisi voitu myös arvioida valvontajärjestelmän kokonaisuus laajemminkin.

Tämän muutoksen yhteyteen talousvaliokunnan penäämä selvitys ei taida enää ehtiä, jos laaduntarkastukset tehdään kokonaan virkamiesvoimin jo vuonna 2018. Selvityksen tekovastuu kuulunee tilintarkastusasioista vastaavalle ministeriölle eli työ- ja elinkeinoministeriölle.


Työ- ja elinkeinoministeriöltä odotetaan tammikuun 2018 alussa virkamiesraporttia tilintarkastusvelvollisuudesta ja hallinnon tarkastuksesta. Lue kantamme >


Lue Jarkon aiempia bloggauksia:


Oliko blogiteksti mielestäsi kiinnostava? Jaa tietoa myös verkostollesi.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti