Toiminnanjohtajan katsaus: Tilintarkastus tänään, huomenna ja ylihuomenna

30.05.2017, Aihe: Tilintarkastuksen asiantuntijoille

Sanna Alakare NELIÖ

Sanna Alakare

 
Sanna Alakare
toiminnanjohtaja
Suomen Tilintarkastajat ry


Suomen 100-vuotisjuhlavuoden alkupuolisko on kääntymässä kylmähkön kevään kautta varkain kohti kesää ja juhannustansseja. Aprillipäivä kääntää aina uuden lehden yhdistyksen toiminnassamme: on uuden tilikauden aika.

Syntyy tarve muistella, mitä ympärillämme tapahtuikaan, kun hiirenkorvat ilmestyivät edellisen kerran ja kasvoivat sopiviksi vihdaksiksi. Ja keltaisiksi muututtuaan putosivat maahan ja peittyivät lumeen.

Uusi tilintarkastuskertomus lisää avoimuutta

Tilintarkastajat ovat päättyneen vuoden aikana kohdanneet ehkä suurimman määrän sääntelymuutoksia. Vuonna 2016 tuli voimaan viisi erillistä, pelkästään tilintarkastus- ja kirjanpitosäädöksen muutosta EU:n ja kansallisen sääntelyn uudistumisen seurauksena.

Näkyvin muutos on uudistunut tilintarkastuskertomus, joka on aiempaa pidempi ja erilainen rakenteeltaan. Tilintarkastajan lausunto on aivan kertomuksen alussa. Pörssiyritysten kertomuksissa on lisäksi nostettu esiin tilintarkastuksen kannalta keskeisimpiä seikkoja, kuten liikearvot, liikevaihto ja vaihto-omaisuus. Näin vastataan entistä paremmin sijoittajien ja muiden sidosryhmien toiveisiin avoimuudesta ja lisäinformaatiosta. Tilintarkastajat esittelevät tekemäänsä tilintarkastusta ja sen kannalta keskeisiä seikkoja nyt myös suullisessa puheenvuorossaan yhtiökokouksessa. Myös tämä lisää entisestään avoimuutta – ja lisäksi kehittää hyvän hallinnon käytäntöjä Suomessa.

"On tärkeä ymmärtää, että tilintarkastajat rakentavat osaltaan
avointa ja luotettavaa liiketoimintaympäristöä."

Uusi kertomus perustuu pitkälti kansainvälisiin tilintarkastusstandardeihin, joiden soveltuvuus pk-yrityksiin on puhuttanut toimialaa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Olemme valmistelleet pohjoismaisena yhteistyönä erillistä pk-standardia, johon olemme saaneet laajasti palautetta ja joka on herättänyt kiinnostusta eri puolilla maailmaa. Laajan tuen lisäksi myös kriittisiä kannanottoja on esitetty. Olemme tehneet johtopäätöksen, että kyseessä on globaali haaste tilintarkastusstandardien skaalautuvuudesta ja suhteellisesta soveltamisesta. Onkin tärkeää, että itse asia ratkaistaan globaalilla tasolla, eli IAASB:ssä (International Auditing and Assurance Standards Board). Vuoden alussa IAASB ottikin asian agendalleen ja pohtii nyt avoimin mielin myös muista standardeista erillisen pk-tilintarkastusstandardin laatimista. Valmistelussa vierähtänee jokunen vuosi.

Tilintarkastajat rakentavat luotettavaa liiketoimintaympäristöä

Uusia tilintarkastussääntelyä koskevia muutoksia on vireillä. Jäsenkuntaamme on viimeisen vuoden aikana puhututtanut työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä, jonka tehtävänä on arvioida tilintarkastusvelvollisuuden laajuutta sekä hallinnon tarkastuksen sisältöä. Vaikka ymmärrämme ja tuemme yleisiä norminpurkutavoitteita, näemme tilintarkastusvelvollisuuden laajuuden yleisempänä yhteiskunnan ja talouselämän perusrakenteita koskevana kysymyksenä. Pidämme tärkeänä, että tilintarkastusvelvollisuus säilyy nykyisen laajuisena. Näin rahoittajat sekä muut elinkeinoelämän ja yhteiskunnan toimijat voivat varmistua taloudellisen informaation luotettavuudesta päätöksiä tehdessään.

Jäsentemme kanssa käymissäni keskusteluissa nousee voimakkaasti huoli siitä, miten voimme jatkossa luottaa tilinpäätöksiin, jos tilintarkastaja ei ole varmentanut niitä kokonaisvaltaisesti. Jäsenkyselymme mukaan 73 prosenttia tilintarkastajista on joutunut tilintarkastuksen yhteydessä edellyttämään tilinpäätöksen korjaamista ennen kuin on voinut ryhtyä tilintarkastustyöhön. On tärkeä ymmärtää, että tilintarkastajat rakentavat osaltaan avointa ja luotettavaa liiketoimintaympäristöä. Tämä puolestaan mahdollistaa investointien ja kasvun toteutumisen sekä varmistaa hyvinvointivaltion perustaksi tarvittavan veropohjan.

On tärkeää katsoa myös laajasti tulevaisuuteen

Algoritmit, robotit ja keinoäly vaikuttavat tilintarkastukseen ja tilintarkastajan työhön. Tilintarkastajan tekemät tarkastusmenetelmät automatisoituvat ja tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet analysoida talouslukuja ja käydä vuoropuhelua tarkastuksen kohteena olevan yrityksen edustajien kanssa. Näitä pohdimme entistä enemmän kuluvan toimintakautemme aikana.

Meiltä on myös ilmestymässä loppuvuodesta uusi ajankohtaislehti, jossa suuntaamme Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi talouden ja raportoinnin tulevaisuuteen ja vähän historiaankin. Voit jo nyt lukea Näköaloja-sivultamme ajankohtaisia kirjoituksia mm. digitalisaatiosta, sähköisestä taloushallinnosta ja eKuitista.

Mitkä ovat sinun ajatuksesi?

Mielelläni kuulen myös sinun ajatuksiasi. Miten tilintarkastajan työ ja tarjoamat palvelut tuovat lisäarvoa omaan toimintaasi? Miten rakennamme yhdessä luottamusta digitalisoituvassa yhteiskunnassamme?

Käydään keskustelua!
@SannaAlakare


Julkaisemme verkkosivuillamme ajankohtaisia blogikirjoituksia ja artikkeleita.
Haluatko kuulla ensimmäisten joukossa ajankohtaisista kirjoituksistamme, koulutuksistamme ja julkaisuistamme?

Tilaa ST-Akatemian uutiskirje

Oliko blogiteksti mielestäsi kiinnostava? Jaa tietoa myös verkostollesi.

Uusi tilintarkastuskertomus antaa enemmän tietoa sijoittajille >

Tilintarkastus tukee yritysten kasvua >

Lomakkeen tiedoissa ilmeni virheitä. Tarkistathan virheelliset kentät.

Kirjoita kommentti

Roskakommenttien estämiseksi, syötä kirjaimet oheiseen kenttään.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti