Uneksin viime yönä tilintarkastuksesta…

28.07.2017, Aihe: Tilintarkastuksen asiantuntijoille

Riitta Laine

Riitta Laine
Asiantuntija
Suomen Tilintarkastajat ry


Uneni tuntui utopistiselta, mutta kuitenkin oudolla tavalla realistiselta. Se oli tällainen:

Aloitan tutun asiakkaan tilintarkastusta kotitoimistolta käsin. Asiakkaan liiketoiminta kukoistaa, prosessit ovat kunnossa ja it-järjestelmät viimeisintä huutoa. Kirjanpitokin on hyvin hoidettu ja tallennettu sellaisessa muodossa, että erilaisten raporttien ajaminen ja analysoiminen on helppoa. Olen jo edellisinä vuosina hionut tarkastusprosessini kelpo kuntoon.

Olen lähettänyt jo hyvissä ajoin datapyynnön asiakkaan it-osastolle, ja tiedot on toimitettu minulle oikeassa muodossa. Imaisen aineistot omaan analyysityökaluuni (olkoon se nimeltään vaikka STeho) ja painan nappia. Haen keittiöstä kupin vähälaktoosista cappuccinoa, ja sillä välin STeho onkin jo saanut työnsä valmiiksi.

Nyt on minun vuoroni

Aloitan tuloslaskelmasta ja taseesta. STeho on laskenut, miten luvut ovat muuttuneet edelliseen vuoteen ja olennaisuuteen verrattuna. Lisäksi se on laskenut monenlaisia tunnus- ja suhdelukuja ja liputtanut suurimmat muutokset odotusarvoon, jonka olen määritellyt asiakkaan toimialan ja aiempien tilikausien pohjalta.

STeho on verrannut kaikkien tositelajien osalta tositemääriä, kirjausten euromääriä ja kirjanpidon tilejä edelliseen vuoteen. Olen aiempina vuosina määritellyt käsitykseni asiakkaalle tyypillisistä kirjaustavoista ja ajankohdista, ja STeho ottaa myös nämä oletukset huomioon liputtaessaan merkittäviä poikkeamia tositeaineistossa. STeho on tietenkin tarkastanut myös, että tulos ja tase juoksevat viime vuodesta ja muodostuvat oikein tehtyjen kirjausten pohjalta.

Löytyyköhän pankkitapahtumista jotain mielenkiintoista?

Tilinpäätöseristä minua kiinnostavat tänä vuonna eniten pankkitapahtumat. Etenkin kun asiakkaan maksuliikennettä hoitaa nyt uusi henkilö, Matti. STeholla on pääsyoikeus asiakkaan pankkitileille, joilta se on noutanut kaikki tilikauden pankkitapahtumat.

STeho on täsmäyttänyt koko vuoden pankkitapahtumat pääkirjavienteihin ja tilien loppusummat taseeseen. Se on verrannut kaikkien pankista lähteneiden maksujen pankkitilinumeroita toimittajarekisteristä ja palkkajärjestelmästä löytyviin tilinumeroihin. Se on tarkastanut, että samalle toimittajalle on maksettu aina samalle pankkitilille ja ettei henkilöstön pankkitileille ole maksettu ostolaskuja. STeho on myös poiminut listalle kaikki viitteettömät maksut, joiden selitteestä ei löydy aiemmin määrittelemääni avainsanaa. Samalla se analysoi eri alakirjanpidoista maksuun siirtyneiden erien loogisuutta.

Saan ilokseni todeta, ettei STeho löydä mitään liputettavaa.

Tämähän sujuu kuin leikki

Liikevaihdon tarkastuksen suhteen on tehty aiempina vuosina iso työ, ja nyt nautin työn hedelmistä. Asiakkaallani on useita määräaikaisia säännöllisesti laskutettavia vuosisopimuksia, joiden lisäksi se saa yksittäisiä toimituksen yhteydessä laskutettavia tilauksia.

STeho on verrannut toteutunutta laskutusta sille syötettyihin sopimustietoihin ja toimitustietoihin. Lisäksi se on täsmäyttänyt laskureskontran ja pääkirjan keskenään, tarkastanut että kirjausketjut ovat asianmukaiset ja verrannut kaikkia laskuja pankkitilille saapuneisiin maksusuorituksiin viitenumeron ja summan avulla. Yksittäisten tilausten osalta STeho on verrannut toimitusdataa ja toimitusehtoja tuloutukseen ja varmistanut näin tuloutuksen oikea-aikaisuuden ja katkon. Myyntisaamiset tulee tarkastettua samalla, sillä saatu aineisto sisältää myös alkavan vuoden tiedot ja pankkitapahtumat.

Eikö löydy yhtään laskua hakusanoilla ”riita” tai ”oikeudenkäynti”?

STeho on analysoinut rakenteellisessa muodossa olevien ostolaskujen tietosisältöä. Se on muun muassa etsinyt kaikki vuokra-sanan sisältävät laskut, niiden toimittajat, pankkitilit ja summat ja tehnyt niistä yhteenvedon. Lisäksi se on listannut kaikki laskut, joissa mainitaan jokin tietty sana, kuten oikeudenkäynti, riita, haaste, konsultointi tai laki.

Lento- ja hotellikulujen osalta STeho on yhdistänyt tietoa matkalaskuista ja työaikaseurannasta ja selvittänyt samalla, että päivärahat on laskettu oikein matkakohteen ja matka-ajan pohjalta. STeho on luonnollisesti noutanut myös kaupparekisteri- ja muut viranomaistiedot rakenteellisessa muodossa ja verrannut lähipiiriä toimittajarekisteriin ja maksuihin.

Onpa lyhyt lista havaintoja kommunikoitavaksi tänä vuonna!

Cappuccinoni vaahto on tuskin vielä jäähtynyt mukin pohjalla, kun olen jo käynyt läpi kaikki STehon toteuttamat analyysit ja liputtamat asiat. Minulla on pääsy kirjanpitoon ja selvitän syyt poikkeamiin tai lisään ne asiakastapaamisen agendalle nappia painamalla. Muutaman tunnin työskentelyn jälkeen olen valmis tapaamaan asiakkaan ja keskustelemaan esiin nousseista asioista. STeho on lisännyt agendalle myös muut tilintarkastajan kommunikaatioon liittyvät asiat ja edellisinä vuosina dokumentoidut olennaiset seikat muistini virkistykseksi.

Saan käyttää ammattitaitoani ja asiakastuntemustani tarkastuksen suunnitteluun, määrittelyyn, STehon ohjelmointiin, tulosten läpikäyntiin ja skeptiseen analysointiin sekä kommunikointiin ja johtopäätösten tekemiseen. Olen tyytyväinen järjestelmäinvestointiini ja harkitsen juuri lounaalle lähtöä, kun uneni haihtuu ja herään kummissani:

Voisiko tuollainen tilintarkastus olla mahdollista?

P.S. Uneksija ei ota vastuuta siitä, onko uni hyvän tilintarkastustavan mukainen.


Lue Riitan aiemmat kirjoitukset digitalisaatiosta: Tilintarkastajat ja sähköinen taloushallinto: missä mennään? | Digitalisaatio ja tilintarkastus


Julkaisemme verkkosivuillamme ajankohtaisia blogikirjoituksia ja artikkeleita.
Haluatko kuulla ensimmäisten joukossa ajankohtaisista kirjoituksistamme, koulutuksistamme ja julkaisuistamme?

Tilaa ST-Akatemian uutiskirje

Oliko blogiteksti mielestäsi kiinnostava? Jaa tietoa myös verkostollesi.

Lue bloggaus: Sähköinen tilintarkastus helpottuu muistilistan avulla >

Jäsen, tutustu havaintoihin jäsenkyselystä >

Lomakkeen tiedoissa ilmeni virheitä. Tarkistathan virheelliset kentät.

Kirjoita kommentti

Roskakommenttien estämiseksi, syötä kirjaimet oheiseen kenttään.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti