Uudelle tilintarkastuskertomukselle on tilausta

18.10.2017, Aihe: Tilintarkastuksen asiantuntijoille

– Sijoittajien maailmassa eletään oletusten, ennakointien ja huhujenkin varassa. Informatiivisemmalle tilintarkastuskertomukselle onkin ollut tilausta. Kaikki yritystä koskeva lisätieto vahvistaa luottamusta yhtiöön ja sen johtoon, sanoo osakesijoitusjohtaja Mika Heikkilä Taaleri Oyj:stä. 

Listayhtiöiden omistajat saivat keväällä käsiinsä uudistetut tilintarkastuskertomukset, joissa ensimmäistä kertaa raportoitiin eniten tilintarkastajan huomiota vaatineista asioista (Key Audit Matters – KAM) tilintarkastuksessa. Arvostettu salkunhoitaja ja Taaleri Oyj:n osakesijoitusjohtaja Mika Heikkilä pitää uudistusta erittäin myönteisenä.

– Uudet kertomukset ovat aiempaa informatiivisempia. Tilintarkastajan raportoinnissa on tultu ulos kuoresta ja määrämuotoisen tilintarkastuskertomuksen asemesta on pyritty kiinnittämään huomiota muihinkin kuin muotoseikkoihin.

Kaikki yhtiötä koskeva lisätieto vahvistaa luottamusta

Helsingin pörssiin listatulla Taaleri Oyj:llä on lähes 5 miljardia euroa hallinnoitavia varoja. Sijoittajakonkari Heikkilä tunnetaan kotimaisiin arvo-osakkeisiin erikoistuneena sijoittajana, joka hankkii salkkuunsa tasearvoonsa nähden edullisesti hinnoiteltuja yhtiöitä.

– Pyrimme välittämään asiakkaillemme sijoituskohteista relevanttia tietoa selkokielisesti. Kerään tietoa osallistumalla yhtiöiden tilaisuuksiin ja tapaamalla yritysten johtoa, hän kertoo.

Listayhtiöiden ja jatkossa myös yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuskertomukset kehittyvät Heikkilän mukaan oikeaan suuntaan. Kertomuksessa mainittujen KAM:ien tavoitteena on antaa tietoa yhtiön tilintarkastuksesta – ei yhtiöstä itsestään.

– Kaikki yritystä koskeva lisätieto vahvistaa luottamusta yhtiöön ja sen johtoon. Kun tilintarkastaja käy tarkastustyössään läpi suuren tietomäärän perehtyessään taloudelliseen raportointiin ja lukuihin, toivoisi sijoittajana kuulevansa ulkopuolisen faktoihin perustuvan näkemyksen yhtiön asioista.

Myönteinen vaikutus myös ylimpään johtoon  

Mika Heikkilän mielestä tilintarkastuskertomukseen kirjattavat KAM:t vaikuttavat myönteisesti myös yhtiön johtoon.

– Ne laittavat ylimmän johdon miettimään asioita syvällisemmin.

Tilintarkastajilta hän toivoo lisää rohkeutta ja avoimuutta tilintarkastuksen kannalta keskeisten asioiden raportointiin.

– Kannatettavaa olisi avata tasearvojen muutoksia enemmän. Mielestäni isojen goodwill -erien arviointiperiaatteita voisi miettiä molempiin suuntiin. Tilintarkastuskertomukseen voisi myös poimia pieniä nyansseja tuleviin investointeihin tai investointitarpeisiin liittyen.

Piensijoittajille avautuu uusi maailma

Sijoittajan katse suuntautuu aina tulevaisuuteen, ja edelliseen tilikauteen keskittyvän vuosikertomuksen rooli sijoituspäätöksiä ohjaavana tietolähteenä jää pienemmäksi. Vuosikertomuksesta saa silti runsaasti hyödyllistä tietoa yhtiöistä. 

– Siihen kiteytyy johdon näkemys yhtiön tilasta ja tulevaisuudesta. Sijoittajaa kiinnostaa esimerkiksi, mihin olettamuksiin yrityskauppa perustuu ja miten paljon siitä on kertynyt goodwilliä, toteaa Heikkilä.

Hän arvioi, että vuosikertomuksen ja erityisesti uuden tilintarkastuskertomuksen merkitys on suurin osakkeenomistajille, joilla ei tuloskauden aikana ole mahdollisuutta tavata yritysten johtoa tai osallistua yhtiökokouksiin.

– Tälle sijoittajaryhmälle avautuu uusi maailma, kun tilintarkastuskertomuksessa on nostettu esiin asioita, jotka ovat vaatineet tilintarkastajalta eniten huomiota. Ja tilintarkastajan tekemä jälkikäteinen arvio menneestä tilikaudesta antaa sijoittajalle varmuuden siitä, että yhtiön taloudessa ja hallinnossa asiat on tehty oikein.

Unelmien vuosikertomus

Salkunhoitaja Mika Heikkilällä on selkeä visio sijoittajaystävällisemmästä vuosikertomuksesta.

– Ihannevuosikertomuksen tulisi kertoa, millaisia mahdollisuuksia ja uhkia yhtiön johto tulevaisuudessa näkee. Tilinpäätöksen luvut ovat oikein ja ne on tarkastettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Lisäksi vuosikertomuksessa voi olla ulkopuolisen asiantuntijan arvio, mihin sijoittajan kannattaa kiinnittää huomiota tuloslaskelmassa ja taseessa. 

Nykykehityksen valossa näyttää, että listayhtiöiden ja yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuskertomusten kehittyminen vastaa omalta osalta kokeneen ja vaativan sijoittajan toiveita.

Teksti: Tarja Sviili 

Artikkeli luettavissa myös marraskuussa ilmestyvästä Profiitti - Talous & tilintarkastus -lehdestä 1/2017. 


Lue myös:

Oliko artikkeli mielestäsi kiinnostava? Jaa tietoa myös verkostollesi.

Lomakkeen tiedoissa ilmeni virheitä. Tarkistathan virheelliset kentät.

Kirjoita kommentti

Roskakommenttien estämiseksi, syötä kirjaimet oheiseen kenttään.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti