Uusi tilintarkastuskertomus antaa enemmän tietoa sijoittajille

18.10.2016, Aihe: Tilintarkastuksen asiantuntijoille

Petri Kettunen

Petri Kettunen
hallituksen puheenjohtaja
Suomen Tilintarkastajat ry


Tilintarkastuskertomus uudistuu. Keväällä 2017 annettavat tilintarkastuskertomukset listayhtiöiden tilintarkastuksista muuttuvat merkittävästi, ja vuonna 2018 muuttuvat myös muiden yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen eli PIE-yhteisöjen, kuten pankkien ja vakuutusyhtiöiden, tilintarkastuskertomukset. Uudet tilintarkastuskertomukset sisältävät aiempaa runsaammin tietoa yhteisön tilintarkastuksesta. Uudistuksen taustalla on muuttunut tilintarkastussääntely.

Sijoittajat ja sidosryhmät saavat aiempaa enemmän tilinpäätökseen liittyvää tietoa, kun listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksissa kerrotaan tulevana keväänä tilintarkastuksen kannalta keskeisimmistä seikoista. Nämä ovat asioita, jotka tilintarkastajan harkinnan mukaan olivat merkittävimpiä kyseisen vuoden tilintarkastuksessa. Luonnollisesti keskeisten asioiden määrä voi vaihdella yhtiökohtaisesti.

Merkittävä uudistus tilintarkastusalalla

Uskon vahvasti, että tämä uudistus parantaa sijoittajien asemaa, koska se auttaa arvioimaan yhtiöiden tilinpäätösinformaatiota ja tilinpäätöksen liittyviä riskejä. Samalla se avaa sitä, mitä me tilintarkastajina teemme ja mihin asioihin olemme kiinnittäneet erityistä huomiota. Esille nostettavia asioita ovat tilinpäätöksen kohdat, joihin arvioimme sisältyvän korkeampaa riskiä, merkittävää johdon harkintaa edellyttävät tilinpäätöserät ja merkittävien tapahtumien vaikutusta tilinpäätökseen. Kohteena voi siis olla esim. liikearvon arvostus, käypään arvoon arvostettavien omaisuuserien arvostusperusteet, liikevaihdon oikeellisuus ja tuloutusperiaatteet, vaihto-omaisuus ja varaukset.

"Olen vakuuttunut, että informatiivisemmat ja yksilöllisemmät tilintarkastuskertomukset vahvistavat luottamusta tilintarkastuksen riippumattomuuteen ja laatuun."

Tilintarkastuslain uudistuksen myötä toimintakertomus ei jatkossa enää ole täyden tilintarkastuksen kohteena. Mielestäni tämä antaa suomalaisyrityksille entistä paremmat mahdollisuudet kehittää toimintakertomusta ja edistää siten raportoinnin kansainvälistä vertailtavuutta. Toimintakertomus kuuluu kuitenkin edelleen osaksi tilintarkastustyötä ja tilintarkastaja siitä edelleen lausuu, nyt samaan tapaan kuin eurooppalaiset kollegansa.

Luottamus riippumattomaan tilintarkastukseen vahvistuu

Uudistuksen myötä sijoittajat saavat tietoa myös tilintarkastajan riippumattomuudesta. Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuskertomuksiin tulevissa erillisissä lausunnoissa tilintarkastaja vahvistaa riippumattomuutensa ilmoittamalla, ettei asiakkaalle ole suoritettu EU-asetuksessa lueteltuja kiellettyjä palveluita. Tilinpäätöksen liitetiedoista käy jatkossakin ilmi tilintarkastajalle maksetut tilintarkastuksen ja muiden palvelujen palkkiot.

Luotan siihen, että uudistuksen myötä standardoidut ja persoonattomat kertomustekstit korvautuvat monipuolisemmalla ja yrityskohtaisesti räätälöidymmällä tiedolla. Olen vakuuttunut, että informatiivisemmat ja yksilöllisemmät tilintarkastuskertomukset vahvistavat luottamusta tilintarkastuksen riippumattomuuteen ja laatuun. On kuitenkin hyvä muistaa, että taloudellisen raportoinnin osapuolten roolit säilyvät muutoksessa ennallaan. Tilintarkastaja ei jatkossakaan ole yhteisöä koskevan tiedon ensisijainen lähde. Velvollisuus luovuttaa tietoja säilyy yhteisöillä itsellään.

Oliko blogiteksti mielestäsi kiinnostava? Jaa tietoa myös verkostollesi.

Tilintarkastajan raportointi 2017 -kirja >

Listayhtiöiden tilintarkastuskertomukset ja KAM:it

Lomakkeen tiedoissa ilmeni virheitä. Tarkistathan virheelliset kentät.

Kirjoita kommentti

Roskakommenttien estämiseksi, syötä kirjaimet oheiseen kenttään.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti