Uusia asioita vai asioita uudella tavalla?

19.03.2018, Aihe: Tilintarkastuksen asiantuntijoille

Sanna Alakare NELIÖ

Sanna Alakare

 
Sanna Alakare
Toiminnanjohtaja
Suomen Tilintarkastajat ry


Ympäri maailmaa eri teknologiat, toimintaympäristöt ja toimintatavat ovat muutoksen murroksessa. Tämä ajatus vain vahvistui mielessäni, kun osallistuin globaalin kattojärjestömme IFAC:n Chief Executive Forumiin New Yorkissa. Teemana oli #InspireConfidence in a World of Rapid Change.

Teknologia mainitaan väistämättä nykyään jokaisessa tilaisuudessa. Usein puhutaan teknologian vaikutuksesta työskentelytapoihin ja -välineisiin. Innostavaa tällä kertaa oli keskustelu siitä, miten tilintarkastajan työ ja rooli muuttuvat. Do we do things differently or do we do different things?

Keskeistä on huolehtia, että työmme on relevanttia eri osapuolille. Relevance taisikin olla yksi kaksipäiväisen seminaarin eniten toistettuja sanoja.

Tilintarkastajan rooli on hyvin monipuolinen

Mielenkiintoisia puheenvuoroja nousi esiin siitä, mikä mahtaisikaan olla tämän päivän pätevä määritelmä termille ”Accountant”. Määrittyykö se substanssin, kuten laskentaosaamisen kautta? Vai onko kyseessä ammattilainen, joka osaa käyttää ammatillista harkintaansa (judgement) erilaisissa tilanteissa erilaisen päätöksenteon pohjaksi?

Ja miten laaja tämä ammattikunta onkaan – puhutaanko tilintarkastajista vai muistakin talousosaamista tarjoavista asiantuntijoista? Vaiko myös yritysten talousosastoilla työskentelevistä osaajista?

Huolehditaan yhteisestä hyvästä

Tapahtuman parasta antia olivat alan ulkopuolisten puhujien puheenvuorot ja heidän tarjoamansa haasteet. ”Take care of the public interest”, muistutti Richard Edelman, jonka johtama viestintätoimisto Edelman julkaisee vuosittaista Trust-barometriä (kiinnostavaa luettavaa muuten, mihin ihmiset maailmassa luottavat, kannattaa tutustua). ”There will be a much bigger role for accountancy to play over the next 25 years, particularly to verify supply chains”, Edelman ennusti.

Yllättävämmän haasteen meille heitti YK:n kehitysohjelman (UNDP) talousjohtaja Darshak Shah. Hän kertasi YK:n kestävän kehityksen tavoitteet köyhyyden ja nälänhädän poistamisesta ja katsoi ammattikunnallamme olevan tähän paremmat valmiudet kuin lääkäreillä. Tavoitteisiin päästään hänen mukaansa yksityisillä investoinneilla.

En tiedä, kuinka moni tilintarkastaja Suomessa on ajatellut voivansa työllään auttaa koko maailman väestön hyvinvointiin. Toisaalta alan houkuttelevuudesta keskustellaan ja Communicators Forumin paneelissa todettiin, että etenkin nuoret haluavat työllään olevan merkitystä laajemminkin. Mikä olisikaan isompi missio työssä kuin saada maapallomme epäkohdat poistettua?

Mitä tulevaisuus tuo mukanaan sinun mielestäsi?

Matkailu avarsi jälleen, ja uudet näkökulmat myös EU:n ulkopuolelta nyrjäyttivät sopivasti ajattelua: kannattaa olla entistä avoimempi tulevaisuudelle ja sen mahdollisuuksille.

Jatkan mielelläni keskustelua siitä, miten voisimme kuvata tilintarkastajan roolia tulevaisuudessa. Ja miten kansallinen ammatillinen järjestö voi mahdollistaa muutoksia?


Tutustu myös:


Oliko blogiteksti mielestäsi kiinnostava? Jaa tietoa myös verkostollesi.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti