Vastuullisuutta ja vastuunottoa

25.01.2019, Aihe: Tilintarkastuksen asiantuntijoille

Mitä vastuullisuus tarkoittaa tilintarkastajan näkökulmasta? Katja Hanski pohtii puheenvuorossaan vastuullisuutta asiakkaan, työnantajan ja oman jaksamisen näkökulmista.

Katja Hanski_neliö

Sain tehtäväkseni pohtia vastuullisuutta, lehden teeman mukaisesti. Jokaisen oikeus ja velvollisuus on miettiä vastuullisuutta oman toimintansa osalta. Entä mitä vastuullisuus tarkoittaa usein konservatiiviseksi ja kovaksikin mielletyssä tilintarkastuksessa?  

Vastuullisuutta on tuottaa asiakkaalle lisäarvoa 

Vastuullisuutta on tehdä tilintarkastustyö tehokkaasti, ammattitaitoisesti ja objektiivisesti − ammatillista kriittisyyttä unohtamatta.  

Tilintarkastusta tehdään hyvän tilintarkastustavan mukaisesti, tämä on osa tilintarkastajan vastuullisuutta. Hyvä tilintarkastustapa tarkoittaa lain, eettisten sääntöjen sekä erilaisten suositusten ja ohjeiden noudattamista. Myös kansainväliset tilintarkastusalan standardit, tarkoituksenmukaisessa laajuudessa sovellettuina, ovat osa sitä.  

Lisäarvon tuottamisen asiakkaalle näen merkittävänä osana tilintarkastajan vastuullisuutta. Panos-hyötysuhteen tulee olla tasapainossa. Vastuullisuutta on suorittaa tilintarkastus sopivalla tarkkuudella, työtä ja sovellettavia standardeja skaalaten. Tilintarkastaja tietää yrityksen asioista paljon, ja häntä sitoo salassapitovelvollisuus. Tilintarkastajan vastuullisuutta on esittää asiakkaalle vaihtoehtoisia toimintatapoja ja uusia näkökulmia, päätöksenteon jäädessä kuitenkin asiakkaalle.  

Asiakkaan kuuntelu on tärkeää. Vastuullisuutta on toimia empaattisesti ja ystävällisesti, vaikka välillä joutuukin tekemään kipeitä, asiakkaan toimintaa mahdollisesti vaikeuttavia ratkaisuja.  

Työnantajan vastuullisuutta on henkilöstöstä huolehtiminen 

Tilintarkastus on kausiluonteista ja tiukkojen aikataulujen sävyttämää. Tilintarkastajat, varsinkin nuoret, ovat työssään ihailtavan innokkaita, ja omasta jaksamisesta huolehtiminen voi unohtua. Työnantajan vastuullisuutta on huomioida mahdollisuuksien mukaan henkilöstön erilaisia elämäntilanteita ja tarpeita, tasapuolisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen pyrkien. 

Vastuullisuutta on myös henkilöstön koulutuksesta ja kehittymisestä huolehtiminen. Opastaminen ja palautteen antaminen osana jokapäiväistä työtä ovat osa tätä vastuuta.  

Tilintarkastaja kohtaa vaikeita, tulkinnanvaraisia kysymyksiä, joihin ei ole yhtä oikeaa vastausta. Näissä tilanteissa kollegat ovat ensiarvoisen tärkeitä. Vastuullisuutta on pysähtyä ja antaa aikaa ja apua kollegalle, sekä myös itse rohkeasti pyytää apua muilta.  

Älä unohda vastuullisuutta itseäsi kohtaan 

Kiireiden keskellä on lopulta tärkeää kuunnella itseään ja perhettään. Vastuullisuutta on huolehtia siitä, että työn ohella on muutakin elämää. Työn, vapaa-ajan ja perheen tulisi olla tasapainossa. Omaa jaksamistaan kannattaa vaalia ja karata välillä iloa ja energiaa tuottavien asioiden pariin. Minulle tällaisia ovat luonnossa liikkuminen ja tanssiminen.  

Katja Hanski 
Kirjoittaja toimii toimitusjohtajana ja tilintarkastajana Nexia Oy:ssä.


Artikkeli on julkaistu alunperin Profiitti - Talous & tilintarkastus 1/2019 -lehdessä.

Tilaa maksuton lehti sähköisenä versiona!


Lue lisää vastuullisuudesta:

Oliko blogiteksti mielestäsi kiinnostava? Jaa tietoa myös verkostollesi.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti