IFRS 17 Vakuutussopimukset

IFRS 17 Vakuutussopimukset

Kirja

IASB julkaisi toukokuussa 2017 IFRS 17 Insurance Contracts -standardin, jota sovelletaan 1.1.2021 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla (edit: voimaantuloa siirretty vuodella eteenpäin).

ST-Akatemia on julkaissut suomenkielisen version IFRS 17 Vakuutussopimukset, jotta standardiin on helpompi perehtyä jo ennen sen käyttöönottoa.

Suomenkielinen julkaisu on suunnattu standardeja työssään soveltavien asiantuntijoiden, alaa opiskelevien sekä alaa kouluttavien tahojen tueksi.

Käännös on tarkastettu Suomen Tilintarkastajat ry:n IFRS-käännöstyöryhmässä.

Sisällysluettelo
 • TAVOITE
 • SOVELTAMISALA
 • Vakuutussopimusten yhdistäminen
 • Vakuutussopimuksen komponenttien erottaminen
 • VAKUUTUSSOPIMUSTEN YHDISTELYTASO
 • KIRJAAMINEN
 • ARVOSTAMINEN
 • Arvostaminen alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä
  • Vastaisia rahavirtoja koskevat arviot
  • Diskonttauskorot (kappaleet B72–B85)
  • Muuta riskiä kuin rahoitusriskiä koskeva riskioikaisu  
  • Sopimukseen sisältyvä palvelumarginaali
 • Myöhempi arvostaminen
  • Sopimukseen sisältyvä palvelumarginaali
 • Tappiolliset sopimukset
 • Vakuutusmaksujen kohdistamiseen perustuva lähestymistapa
 • Vakuutuksenottajana tehdyt jälleenvakuutussopimukset
  • Kirjaaminen
  • Arvostaminen
  • Vakuutusmaksujen kohdistamiseen perustuvan lähestymistavan soveltaminen vakuutuksenottajana tehtyihin jälleenvakuutussopimuksiin
 • Sijoitussopimukset, joihin sisältyy oikeuksia harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä
 • MUUTOSTEN TEKEMINEN JA SOPIMUKSEN KIRJAAMINEN POIS TASEESTA
 • Muutosten tekeminen vakuutussopimukseen
 • Kirjaaminen pois taseesta
 • ESITTÄMINEN TASEESSA
 • KIRJAAMINEN JA ESITTÄMINEN TULOSLASKELMASSA (TAI -LASKELMISSA)
 • Vakuutuspalvelutulos
 • Vakuutukseen liittyvät rahoitustuotot tai -kulut
 • TILINPÄÄTÖKSESSÄ ESITETTÄVÄT TIEDOT
 • Selvitys kirjatuista määristä
  • Vakuutukseen liittyvät rahoitustuotot tai -kulut
  • Siirtymiseen liittyvät määrät
 • Merkittävät harkintaan perustuvat ratkaisut IFRS 17:ää sovellettaessa
 • IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuksista aiheutuvien riskien luonne ja laajuus
  • Kaikki riskityypit – riskikeskittymät                   
  • Vakuutus- ja markkinariskit – herkkyysanalyysi
  • Vakuutusriski – korvausvaateiden kehitys
  • Luottoriski – muu informaatio
  • Maksuvalmiusriski – muu informaatio
 • LIITE A MÄÄRITELMÄT
 • LIITE B SOVELTAMISOHJEISTUS
 • LIITE C VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖT
 • LIITE D MUUTOKSET MUIHIN IFRS-STANDARDEIHIN

Hintaan lisätään toimituskulut.
Laskutus toimituksen jälkeen.
Katso toimitusehdot >

Ilmestynyt 10/2017
120 sivua
ISBN 978-952-218-330-9
YKL 69.2

Myös online-julkaisuna
Online-julkaisun saat käyttöösi heti. Lisämateriaaleina alkuperäiset tekstit englanniksi. Tutustu >

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Asiakkuuskoordinaattorit

Helppokäyttöinen taloushallinnon tietopankki tukenasi

Taloushallinnon sähköiset julkaisut ja videokoulutukset samaan palveluun koottuna, yhden kirjautumisen taakse. Valitse sinun tai tiimisi tarpeisiin sopiva palvelukokonaisuus ja lisenssivaihtoehto.

Tilaa koekäyttötunnukset tai kysy lisää!

www.stakatemiaonline.fi
aspa(at)suomentilintarkastajat.fi
p. 09 7552 2010