Tulossa IFRS 17 Vakuutussopimukset

IFRS 17 Vakuutussopimukset

Kirja

ST-Akatemia julkaisee IFRS 17 -standardista kokonaan uuden julkaisun, joka ilmestyy loka-marraskuussa 2020. Se ilmestyy vain onlinejulkaisuna ja tulee myyntiin myöhemmin.

IASB julkaisi IFRS 17 Insurance Contracts -standardin toukokuussa 2017. IASB teki standardiin kuitenkin kesäkuussa 2020 runsaasti muutoksia ja julkaisi koko standardin uudistettuna. Tästä syystä standardin käyttöönotto on siirtynyt vuoteen 2023 (1.1.2020 sijaan).

Suomenkielisen version IFRS 17 Vakuutussopimukset avulla uuteen standardiin on helpompi perehtyä jo ennen sen käyttöönottoa. Onlinejulkaisu sisältää lisäksi alkuperäisteoksen kokonaisuudessaan englanniksi, sellaisena kuin IASB on sen julkaissut.

Julkaisu on suunnattu standardeja työssään soveltavien asiantuntijoiden, alaa opiskelevien sekä alaa kouluttavien tahojen tueksi. Käännös on tarkastettu Suomen Tilintarkastajat ry:n IFRS-käännöstyöryhmässä.

Standardia ei ole vielä hyväksytty EU:ssa sovellettavaksi, ja on mahdollista, että sen suomenkieliseen käännökseen tulee hyväksymisprosessin aikana joitakin muutoksia.

Sisällysluettelo

Alustava sisällysluettelo

 • TAVOITE
 • SOVELTAMISALA
 • Vakuutussopimusten yhdistäminen
 • Vakuutussopimuksen komponenttien erottaminen
 • VAKUUTUSSOPIMUSTEN YHDISTELYTASO
 • KIRJAAMINEN
 • ARVOSTAMINEN
 • Arvostaminen alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä
  • Vastaisia rahavirtoja koskevat arviot
  • Diskonttauskorot (kappaleet B72–B85)
  • Muuta riskiä kuin rahoitusriskiä koskeva riskioikaisu  
  • Sopimukseen sisältyvä palvelumarginaali
 • Myöhempi arvostaminen
  • Sopimukseen sisältyvä palvelumarginaali
 • Tappiolliset sopimukset
 • Vakuutusmaksujen kohdistamiseen perustuva lähestymistapa
 • Vakuutuksenottajana tehdyt jälleenvakuutussopimukset
  • Kirjaaminen
  • Arvostaminen
  • Vakuutusmaksujen kohdistamiseen perustuvan lähestymistavan soveltaminen vakuutuksenottajana tehtyihin jälleenvakuutussopimuksiin
 • Sijoitussopimukset, joihin sisältyy oikeuksia harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä
 • MUUTOSTEN TEKEMINEN JA SOPIMUKSEN KIRJAAMINEN POIS TASEESTA
 • Muutosten tekeminen vakuutussopimukseen
 • Kirjaaminen pois taseesta
 • ESITTÄMINEN TASEESSA
 • KIRJAAMINEN JA ESITTÄMINEN TULOSLASKELMASSA (TAI -LASKELMISSA)
 • Vakuutuspalvelutulos
 • Vakuutukseen liittyvät rahoitustuotot tai -kulut
 • TILINPÄÄTÖKSESSÄ ESITETTÄVÄT TIEDOT
 • Selvitys kirjatuista määristä
  • Vakuutukseen liittyvät rahoitustuotot tai -kulut
  • Siirtymiseen liittyvät määrät
 • Merkittävät harkintaan perustuvat ratkaisut IFRS 17:ää sovellettaessa
 • IFRS 17:n soveltamisalaan kuuluvista sopimuksista aiheutuvien riskien luonne ja laajuus
  • Kaikki riskityypit – riskikeskittymät                   
  • Vakuutus- ja markkinariskit – herkkyysanalyysi
  • Vakuutusriski – korvausvaateiden kehitys
  • Luottoriski – muu informaatio
  • Maksuvalmiusriski – muu informaatio
 • LIITE A MÄÄRITELMÄT
 • LIITE B SOVELTAMISOHJEISTUS
 • LIITE C VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖT
 • LIITE D MUUTOKSET MUIHIN IFRS-STANDARDEIHIN

Hinta 61,00 + alv 10 %.
Ilmestyy 10-11/2020
Noin 120 sivua
YKL 69.2

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Asiakkuuskoordinaattorit

Helppokäyttöinen taloushallinnon tietopankki tukenasi

Taloushallinnon sähköiset julkaisut ja videokoulutukset samaan palveluun koottuna, yhden kirjautumisen taakse. Valitse sinun tai tiimisi tarpeisiin sopiva palvelukokonaisuus ja lisenssivaihtoehto.

Tilaa koekäyttötunnukset tai kysy lisää!

www.stakatemiaonline.fi
aspa(at)suomentilintarkastajat.fi
p. 09 7552 2010