Päivitetty IFRS-standardit 2020_kansi

IFRS-standardit

Kirja

IFRS-standardit 2020 sisältää International Accounting Standards Boardin (IASB) antamien 1.1.2020 voimassa olevien sitovien ohjeiden virallisen tekstin suomenkielisenä käännöksenä. Ei sisällä standardeja tai muutoksia, jotka tulevat voimaan myöhemmin kuin 1.1.2020.

Kirja vastaa englanninkielisen "IFRS® Standards required 1 January 2020" (Blue Book) -julkaisun A-osaa.

Julkaisun onlineversio sisältää lisäksi englanninkielisenä ”Blue Book"in koko tekstin, siis myös ei-sitovat osuudet, kuten perustelut ja esimerkit.

Sisällysluettelo

Johdanto tähän painokseen
Muutokset englanninkielisen IFRS ”Blue Book” -version edelliseen painokseen verrattuna
IFRS-standardien esipuhe

 • IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto
 • IFRS 2 Osakeperusteiset maksut
 • IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen
 • IFRS 4 Vakuutussopimukset
 • IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot
 • IFRS 6 Mineraalivarantojen etsintä ja arviointi
 • IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
 • IFRS 8 Toimintasegmentit
 • IFRS 9 Rahoitusinstrumentit
 • IFRS 10 Konsernitilinpäätös
 • IFRS 11 Yhteisjärjestelyt
 • IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä
 • IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen
 • IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts
 • IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista
 • IFRS 16 Vuokrasopimukset

IAS-standardit

 • IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen
 • IAS 2 Vaihto-omaisuus
 • IAS 7 Rahavirtalaskelmat
 • IAS 8 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet
 • IAS 10 Raportointikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
 • IAS 12 Tuloverot
 • IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
 • IAS 19 Työsuhde-etuudet
 • IAS 20 Julkisten avustusten kirjanpidollinen käsittely ja julkisesta tuesta tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
 • IAS 21 Valuuttakurssien muutosten vaikutukset
 • IAS 23 Vieraan pääoman menot
 • IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä
 • IAS 26 Eläke-etuusjärjestelyjen kirjanpito ja raportointi
 • IAS 27 Erillistilinpäätös
 • IAS 28 Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin
 • IAS 29 Taloudellinen raportointi hyperinflaatiomaissa
 • IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa
 • IAS 33 Osakekohtainen tulos
 • IAS 34 Osavuosikatsaukset
 • IAS 36 Omaisuuserien arvon alentuminen
 • IAS 37 Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat
 • IAS 38 Aineettomat hyödykkeet
 • IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen
 • IAS 40 Sijoituskiinteistöt
 • IAS 41 Maatalous

IFRIC-tulkinnat

 • IFRIC 1 Käytöstä poistamista ja alkuperäiseen tilaan palauttamista koskevien sekä muiden vastaavanlaisten velkojen muutokset
 • IFRIC 2 Jäsenten osuudet osuustoiminnallisissa yhteisöissä ja muut vastaavat instrumentit
 • IFRIC 5 Oikeudet osuuksiin rahastoista, jotka on tarkoitettu käytöstä poistamiseen, alkuperäiseen tilaan palauttamiseen ja ympäristön kunnostamiseen
 • IFRIC 6 Tietyillä markkinoilla toimimisesta aiheutuvat velat – sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
 • IFRIC 7 Tilinpäätöksen oikaisemiseen perustuvan lähestymistavan soveltaminen IAS 29:n Taloudellinen raportointi hyperinflaatiomaissa mukaisesti
 • IFRIC 10 Osavuosikatsaukset ja arvon alentuminen
 • IFRIC 12 Palvelutoimilupajärjestelyt
 • IFRIC 14 IAS 19 – Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys
 • IFRIC 16 Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaukset
 • IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille
 • IFRIC 19 Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääoman ehtoisilla instrumenteilla
 • IFRIC 20 Pintamaan poistamisesta aiheutuvat menot avolouhoksen tuotantovaiheessa
 • IFRIC 21 Julkiset maksut
 • IFRIC 22 Ulkomaan rahan määräiset liiketoimet ja etukäteisvastike
 • IFRIC 23 Tuloverokäsittelyjä koskeva epävarmuus

SIC-tulkinnat

 • SIC-7 Euron käyttöönotto
 • SIC-10 Julkinen tuki – ei nimenomaista yhteyttä liiketoimintaan
 • SIC-25 Tuloverot – yhteisön tai sen osakkeenomistajien verotuksellisen aseman muutokset
 • SIC-29 Palvelutoimilupajärjestelyt: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
 • SIC-32 Aineettomat hyödykkeet – verkkosivustoista johtuvat menot

Hinta 165,00 € + alv 10 %
Hintaan lisätään toimituskulut.
Laskutus toimituksen jälkeen.
Katso toimitusehdot >

Ilmestynyt 5/2020
Noin 1 400 sivua
ISBN 978-952-218-363-7

Myös sähköisenä
Saatavilla sähköisenä versiona (pdf) online-palvelun kautta.
Tilaa Online-julkaisu

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Asiakkuuskoordinaattorit

Helppokäyttöinen taloushallinnon tietopankki tukenasi

Taloushallinnon sähköiset julkaisut ja videokoulutukset samaan palveluun koottuna, yhden kirjautumisen taakse. Valitse sinun tai tiimisi tarpeisiin sopiva palvelukokonaisuus ja lisenssivaihtoehto.

Tilaa koekäyttötunnukset tai kysy lisää!

www.stakatemiaonline.fi
aspa(at)suomentilintarkastajat.fi
p. 09 7552 2010