Rahoituslaskelma-8p

Rahoituslaskelma, 8. uud. painos

Kirja

Painettu kirja ilmestynyt ja online-julkaisu päivitetty 3/2019

Samuli Perälä & Katri Schwartz


Rahoituslaskelman laatijan tärkein mallikirja kokoaa yhteen kirjanpitolain ja -asetuksen, IFRS-standardien sekä kirjanpitolautakunnan ohjeistukset. 

Mitä rahoituslaskelma sisältää ja kuinka se laaditaan? Suora vai epäsuora rahoituslaskelma? Mm. näihin kysymyksiin löydät vastaukset tästä kirjasta.

Kirja sisältää rahoituslaskelmamallit myös ruotsin- ja englanninkielisinä.

Kirjassa annetaan tarkempaa ohjeistusta mm. omistusosuuksien muutoksista sekä yhteisjärjestelyjen käsittelystä.

Sisällysluettelo
 • Esipuhe
 • 1  Rahoituslaskelman sisältämän informaation tarve
 • 2  Rahoituslaskelmaa koskevat normit ja ohjeet
 • 2.1  Kirjanpitolain mukainen rahoituslaskelma
  • 2.1.1  Laadintavelvollisuus 
  • 2.1.2  Muoto ja sisältö
 • 2.2  Kansainväliset tilinpäätösstandardit
 • 2.3  US GAAP
 • 2.4  Kirjanpitomenetelmät ja aineiston säilyttäminen 
 • 3  Rahoituslaskelman sisältö ja esittäminen
 • 3.1  Laskelmakaavat
 • 3.2  Rahavirtojen kolmijako
  • 3.2.1  Liiketoiminnan rahavirta
  • 3.2.2  Investointien rahavirta
  • 3.2.3  Rahoituksen rahavirta
 • 3.3  Suora ja epäsuora rahoituslaskelma
  • 3.3.1  Suora rahoituslaskelma  
  • 3.3.2  Epäsuora rahoituslaskelma
 • 3.4  Rahavarat
  • 3.4.1  Käteisvarat
  • 3.4.2  Muut rahavarat
 • 3.5  Rahavirtojen netottaminen 
 • 4  Rahoituslaskelman laadinta
 • 4.1  Rahoituslaskelman laadintatekniikka
 • 4.2  Liiketoiminnan rahavirran suoran esitysmuodon erät
  • 4.2.1  Myynnistä ja liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut
  • 4.2.2  Maksut liiketoiminnan kuluista
 • 4.3 Liiketoiminnan rahavirran epäsuoran esitysmuodon erät
  • 4.3.1  Oikaisut
  • 4.3.2  Käyttöpääoman muutos
 • 4.4  Liiketoiminnan rahavirran muut erät
  • 4.4.1  Maksetut korot ja maksut muista rahoituskuluista
  • 4.4.2  Saadut korot 
  • 4.4.3  Saadut osingot
  • 4.4.4  Välittömät verot
  • 4.4.5  Tilinpäätössiirrot
  • 4.4.6  Lainasaamiset liiketoiminnan rahavirrassa
 • 4.5  Investointien rahavirran erät
  • 4.5.1  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä muihin sijoituksiin
  • 4.5.2  Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden sekä muiden  sijoitusten luovutustulot
  • 4.5.3  Myönnetyt lainat ja lainasaamisten takaisinmaksut
  • 4.5.4  Korot ja osingot investointien rahavirrassa
 • 4.6  Rahoituksen rahavirran erät
  • 4.6.1  Maksullinen oman pääoman lisäys
  • 4.6.2  Omien osakkeiden hankkiminen ja myynti
  • 4.6.3  Pitkäaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut
  • 4.6.4  Lyhytaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut
  • 4.6.5  Maksetut osingot ja muu voitonjako
  • 4.6.6  Konserniavustukset
  • 4.6.7  Maksetut korot rahoituksen rahavirrassa
 • 4.7  Ulkomaanrahan määräiset erät
 • 4.8  Johdannaissopimukset
 • 4.9  Yritysjärjestelyt
  • 4.9.1  Sulautuminen ja jakautuminen
  • 4.9.2  Liiketoimintasiirto
  • 4.9.3  Liiketoimintakauppa
 • 4.10  Rahoitusleasing
 • 4.11  Rahoituslaskelman lisätiedot
 • 5  Konsernin rahoitus laskelman erityispiirteet
 • 5.1  Laadintatekniikka
 • 5.2  Konserniyhtiöiden väliset rahavirrat
 • 5.3  Osakkuusyhtiöt
 • 5.4  Vähemmistöosuus
 • 5.5  Tytäryritysten ostot ja myynnit
 • 5.6  Konsernitilinpäätöksen muuntoerot
 • 5.7  Konserniyritysten eri laskentaperiaatteista johtuvat oikaisut
 • 5.8  Lopetetut toiminnot
 • 6 Laskelmamallit ja laadinta esimerkit
 • 6.1 Suora rahoituslaskelma malli
 • 6.2 Epäsuora rahoituslaskelmamalli
 • 6.3 Konsernin rahoituslaskelmamalli
 • 6.4 Direkt finansieringsanalys
 • 6.5 Indirekt finansieringsanalys
 • 6.6 Statement of cash flows (Direct method) 
 • 6.7 Statement of cash flows (Indirect method)
 • 6.8 Consolidated statement of cash flows 
 • 6.9 Esimerkki tytäryhtiön hankinnan esittämisestä rahoituslaskelmassa
 • 6.10 Esimerkki erillisyhtiön rahoituslaskelman laadinnasta
 • 6.11 Esimerkki konsernin rahoituslaskelman laadinnasta
 • 6.12 Esimerkki valuuttakurssien vaikutuksesta konsernin rahoituslaskelmaan

Hintaan lisätään toimituskulut.
Laskutus toimituksen jälkeen.
Katso toimitusehdot >

148 sivua
ISBN 978-952-218-345-3
YKL 69.2


Myös sähköisenä versiona
Päivittyvän online-julkaisun saat käyttöösi heti. Lisämateriaaleina mm. Excel-mallipohjia.

Tilaa online-julkaisu

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Asiakkuuskoordinaattorit

Helppokäyttöinen taloushallinnon tietopankki tukenasi

Taloushallinnon sähköiset julkaisut ja videokoulutukset samaan palveluun koottuna, yhden kirjautumisen taakse. Valitse sinun tai tiimisi tarpeisiin sopiva palvelukokonaisuus ja lisenssivaihtoehto.

Tilaa koekäyttötunnukset tai kysy lisää!

www.stakatemiaonline.fi
aspa(at)suomentilintarkastajat.fi
p. 09 7552 2010