Tulossa Säätiön toiminta ja talous - säätiölaki käytännössä, 2. painos

Säätiön toiminta ja talous – säätiölaki käytännössä, 2. uud. painos

Kirja

Tulossa syksyllä 2018

Samuli Perälä Juha Viertola

Nykyinen säätiölaki on huomattavasti aiempaa yksityiskohtaisempi. Se mm. täsmentää säätiötoiminnan hyödyllisen tarkoituksen merkitystä, selkeyttää säätiöi­den hallintorakenteita sekä lisää tilinpäätösraportoinnin vaatimuksia. Siinä on myös yksityiskohtaisemmat säännökset säätiöiden liiketoiminnan ja sijoitustoiminnan osalta. Eräs merkittävimmistä uudistuksista on erittäin laaja lähipiirin käsite.

Kirjan toista painosta on päivitetty erityisesti lähipiirisäännösten, toimintakertomusraportoinnin ja säätiön toimintaan liittyvien kysymysten osalta. Päivityksessä on huomioitu lain voimassaolon aikana muodostunut säätiökäytäntö. Myös käytännön esimerkkejä on lisätty.

Teos avaa säätiölakia käytännönläheisesti säätiöiden asiamiehille, säätiöiden hallinnosta vastaaville sekä säätiöiden taloudesta vastaaville. Teos on saatavana sekä painettuna kirjana että sähköisenä online-julkaisuna.

Kirjoittajat ovat pitkän linjan säätiöammattilaisia, joilla on kokemusta säätiöiden raportoinnista ja tilintarkastuksesta, säätiöiden lainsäädännöstä ja valvonnasta kuin myös säätiöiden hallinnollisesta puolesta.

Sisällysluettelo

Alustava sisällysluettelo

 • ESIPUHE
 • 1 MIKÄ SÄÄTIÖ ON
 • 1.1 Säätiön tarkoitus
 • 1.2 Lähipiiri ja taloudellisten edun kielto
 • 1.3 Liiketoiminta
 • 1.4 Säätiön perustajan asema
 • 1.5 Säätiön hallitus ja muut toimielimet
 • 1.6 Säätiötyypit
 • 1.7 Rahastot ja epäitsenäiset säätiöt
 • 1.8 Säätiön nimi ja sen muuttaminen sekä aputoiminimi
 • 2 SÄÄTIÖN PERUSTAMINEN
 • 2.1 Erilaiset säätiömuodot
  • 2.1.1 Määräaikainen säätiö
  • 2.1.2 Tiettyä tehtävää varten perustettu säätiö
  • 2.1.3 Säätiöt, joiden tarkoitusta voidaan muuttaa
 • 2.2 Perustamistoimenpiteet
  • 2.2.1 Säätiön perustaminen perustamiskirjalla
  • 2.2.2 Perustamiskirjan sisältö
  • 2.2.3 Säätiön perustaminen testamentilla
  • 2.2.4 Peruspääoma
  • 2.2.5 Peruspääoman kirjaaminen
  • 2.2.6 Toimintasuunnitelma, talousarvio ja rahoitussuunnitelma
 • 2.3 Säätiön säännöt
 • 2.4 Säätiön rekisteröiminen
  • 2.4.1 Rekisteröimisen oikeusvaikutukset
 • 3 SÄÄTIÖN TOIMINTA JA TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN
 • 3.1 Varsinainen toiminta
 • 3.2 Varainhoito
 • 3.3 Säätiön toiminnan käytössä olevien varojen hoito
 • 3.4 Liiketoiminta
 • 3.5 Sijoitustoiminta
 • 4 SÄÄTIÖN HALLINTO JA JOHTO
 • 4.1 Säätiön toimivaltajako
  • 4.1.1 Säätiön johto
  • 4.1.2 Hallituksen lakiin perustuvat tehtävät
  • 4.1.3 Toimitusjohtajan lakiin perustuvat tehtävät
  • 4.1.4 Hallintoneuvoston lakiin perustuvat tehtävät
  • 4.1.5 Muu toimivaltajako
 • 4.2 Lähipiiri
 • 4.3 Hallitus
  • 4.3.1 Hallituksen asema säätiössä
  • 4.3.2 Hallituksen jäsenyys
  • 4.3.3 Hallituksen päätöksenteko ja kokoukset
 • 4.4 Toimitusjohtaja
 • 4.5 Hallintoneuvosto
  • 4.5.1 Hallintoneuvoston päätöksenteko ja kokoukset
 • 4.6 Valtuuskunta, toimikunta, valiokunta ja muut vastaavat toimielimet
 • 4.7 Säätiön edustaminen
 • 4.8 Säätiön sisäinen valvonta
 • 4.9 Säätiön johdon palkkiot
 • 4.10 Säätiön johdon vastuu
  • 4.10.1 Luottamusvastuu
  • 4.10.2 Vahingonkorvausvastuu
  • 4.10.3 Rikosvastuu
 • 4.11 Moiteoikeus ja muutoksenhakuoikeus
  • 4.11.1 Moiteoikeus
  • 4.11.2 Mitätön päätös
 • 5 SÄÄTIÖN TALOUSHALLINTO JA TILINPÄÄTÖS
 • 5.1 Vastuu kirjanpidon järjestämisestä ja tilinpäätöksen laadinnasta
 • 5.2 Kirjanpitovelvollisuus ja hyvä kirjanpitotapa
 • 5.3 Tilinpäätös
  • 5.3.1 Tilinpäätöksen sisältö
  • 5.3.2 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen oikeat ja riittävät tiedot
  • 5.3.3 Tuloslaskelma
  • 5.3.4 Tase
   • 5.3.4.1 Pysyvät vastaavat (varat)
   • 5.3.4.2 Vaihtuvat vastaavat (varat)
   • 5.3.4.3 Vieras pääoma
   • 5.3.4.4 Pakolliset varaukset/sitoumukset
   • 5.3.4.5 Oma pääoma
  • 5.3.5 Liitetiedot
  • 5.3.6 Tase-erittelyt
  • 5.3.7 Rahoituslaskelma
  • 5.3.8 Konsernitilinpäätös
   • 5.3.8.1 Konsernin muodostuminen
   • 5.3.8.2 Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus
   • 5.3.8.3 Konsernitilinpäätöksen laadinta
 • 5.4 Toimintakertomus
  • 5.4.1 Kirjanpitolain vaatimukset
  • 5.4.2 Säätiölain vaatimukset
 • 5.5 Vuosikertomus
 • 6 TILINTARKASTUS SÄÄTIÖISSÄ
 • 6.1 Tilintarkastusvelvollisuus ja kelpoisuusvaatimukset
  • 6.1.1 Tilintarkastusvelvollisuus
  • 6.1.2 Kelpoisuus
  • 6.1.3 Varatilintarkastaja
  • 6.1.4 Yhteisö
  • 6.1.5 Tilintarkastajien lukumäärä
  • 6.1.6 Riippumattomuus
 • 6.2 Tilintarkastajan valinta, toimikausi ja erottaminen
 • 6.3 Tilintarkastuksen suorittaminen ja sisältö
  • 6.3.1 Tilintarkastuksen kohde
  • 6.3.2 Tilintarkastuslaki ja hyvä tilintarkastustapa
  • 6.3.3 Säätiölain tilintarkastusta koskevat vaatimukset
   • 6.3.3.1 Toimielinten palkkiot
   • 6.3.3.2 Toimintakertomus
   • 6.3.3.3 Sijoitustoiminta
   • 6.3.3.4 Liiketoiminta
   • 6.3.3.5 Konsernitilinpäätös
   • 6.3.3.6 Hallinnon tarkastuksen erityispiirteet
 • 6.4 Tilintarkastajan raportointi
  • 6.4.1 Tilintarkastuskertomus
  • 6.4.2 Tilintarkastuspöytäkirja
  • 6.4.3 Muu raportointi
  • 6.4.4 Salassapitovelvollisuus
 • 6.5 Säätiölain mukaiset muut tilintarkastajan tehtävät
 • 7 TOIMINNAN MUUTOKSET, RAKENNEJÄRJESTELYT JA PURKAMINEN
 • 7.1 Säätiön tarkoituksen ja sääntöjen muuttaminen
  • 7.1.1 Tarkoituksen muuttaminen
  • 7.1.2 Muu sääntömuutos
 • 7.2 Rakennejärjestelyt ja toimintojen uudelleenorganisointi
  • 7.2.1 Säätiöiden välinen sulautuminen
  • 7.2.2 Tytäryhtiön sulautuminen emosäätiöön
  • 7.2.3 Säätiön jakautuminen ja säätiön osien luovuttaminen
  • 7.2.4 Liike- ja sijoitustoiminnan yhtiöittäminen
  • 7.2.5 Säätiö yrityssaneerausmenettelyssä
 • 7.3 Säätiön purkaminen
  • 7.3.1 Purkamisen edellytykset
  • 7.3.2 Selvitystila
   • 7.3.2.1 Selvitystilaan asettaminen
   • 7.3.2.2 Selvitystilan rekisteröinti
   • 7.3.2.3 Selvitysmiesten tehtävät
   • 7.3.2.4 Selvitystilaan määrääminen
   • 7.3.2.5 Muiden vireillepano-oikeus
  • 7.3.3 Selvitysmiesten tehtävät
  • 7.3.4 Selvitystilan jatkaminen ja lopettaminen
   • 7.3.4.1 Säätiön varojen vähentyminen
   • 7.3.4.2 Säätiön konkurssi
 • 8 SÄÄTIÖVALVONTA
 • 8.1 Valvonta-asian vireille tulo ja asian käsittelyn päättäminen
 • 8.2 Säätiövalvonnan keinot
  • 8.2.1 Tietojen saantioikeus
  • 8.2.2 Tietojen saanti säätiöltä
  • 8.2.3 Tietojen saanti ”muilta henkilöiltä”
  • 8.2.4 Tietojen saanti tilintarkastajalta
  • 8.2.5 Tietojen saanti viranomaisilta
 • 8.3 Säätiövalvonnan toimenpiteet
  • 8.3.1 Selvityspyyntö
  • 8.3.2 Erityistarkastus
  • 8.3.3 Määräys oikaisun aikaansaamiseksi ja toimeenpanokielto
  • 8.3.4 Ilmoituksen tekeminen esitutkintaviranomaiselle tai syyttäjälle
 • 8.4 Hallintoneuvoston ja hallituksen erottaminen
 • 8.5 Säätiön lakkauttaminen
 • ASIAHAKEMISTO

Hinta 75,00 € + alv. 10 %
Hintaan lisätään toimituskulut.
Laskutus toimituksen jälkeen.
Katso toimitusehdot >

2. uudistettu painos
Noin 150 sivua
ISBN 978-952-218-336-1
YKL 33.364

Tilaa online-julkaisu

Valittavissa myös Omavalinta-hyllyihin
Tutustu ja tilaa >

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Asiakkuuskoordinaattorit

Helppokäyttöinen taloushallinnon tietopankki tukenasi

Taloushallinnon sähköiset julkaisut ja videokoulutukset samaan palveluun koottuna, yhden kirjautumisen taakse. Valitse sinun tai tiimisi tarpeisiin sopiva palvelukokonaisuus ja lisenssivaihtoehto.

Tilaa koekäyttötunnukset tai kysy lisää!

www.stakatemiaonline.fi
aspa(at)suomentilintarkastajat.fi
p. 09 7552 2010