Päivitetty Yhdistyksen-ja-säätiön-tilinpäätösmalli-12p

Yhdistyksen ja säätiön tilinpäätösmalli, 12. uud. painos

Kirja

Painettu kirja ilmestynyt 1/2019 | Online-julkaisu päivittynyt 1/2019

Miikka Vinnikainen – Samuli Perälä


Yhdistyksen ja säätiön tilinpäätösmallissa havainnollistetaan tilinpäätöksen laadintaa ohjaavia säännöksiä runsain, käytännönläheisin esimerkein. Tilinpäättäjän korvaamattomasta oppaasta löytyy myös eri tuloslaskelma- ja tase-erien sisältöihin liittyviä selvityksiä.

Tilinpäätösmallissa käydään läpi myös yhdistyksen ja säätiön kirjanpidon erityispiirteitä kuten lahjoitusten, rahastojen ja avustusten kirjausta sekä toimintakertomusta, rahoituslaskelmaa ja konsernitilinpäätöstä. Tilinpäättäjän työtä sujuvoittavat esimerkit yhdistyksen tasekirjaksi ja tase-erittelyiksi.

Tilinpäätöksen laatimista helpottavat niin ikään ohjeistus liiketoiminnan esittämisestä tuloslaskelmassa sekä rahoituslaskelman ja konsernitilinpäätöksen laadintaan liittyvä ohjeistus.

Sisällysluettelo
 • Esipuhe
 • 1 Aatteellinen ja yleishyödyllinen yhteisö ja säätiö sekä kirjanpitolain uudistus
 • 1.1 Aatteellinen yhteisö ja säätiö
 • 1.2 Yhdistyslain edellytys yhdistyksen toiminnan aatteellisuudesta
 • 1.3 Säätiölain edellytys säätiön toiminnan hyödyllisyydestä
 • 1.4 Liiketoiminta yhdistyksissä ja säätiöissä
 • 1.5 Yleishyödyllinen yhteisö
 • 1.6 Kirjanpitolain uudistus
  • 1.6.1 Tilinpäätöksen sisältö
  • 1.6.2 Liiketapahtumien kirjaaminen, kirjanpitoaineisto ja maksuperusteinen tilinpäätös
  • 1.6.3 Suunnitelman mukaiset poistot (KPL 5:12 §)
  • 1.6.4 Aineettomat hyödykkeet (KPL 5:5 a §, 5:8 §, 5:9 §, 5:11 §)
  • 1.6.5 Rahoitusinstrumentit (KPL 5:2 a §)
  • 1.6.6 Sijoituskiinteistöt (KPL 5:2 b §)
  • 1.6.7 Rahoitusleasing (KPL 5:5 b §)
  • 1.6.8 Muutokset tuloslaskelma- ja tasekaavassa
  • 1.6.9 Toimintakertomuksen ja liitetietojen sisältö
  • 1.6.10 Liitetietojen sisältö
 • 2 Kirjanpito
 • 2.1 Kirjanpitovelvollisuus
 • 2.2 Kahdenkertainen kirjanpito
 • 2.3 Kirjanpidon yleisiä periaatteita
 • 2.4 Tositteet
 • 2.5 Kirjanpitoaineiston säilyttäminen
 • 2.6 Aatteellisen yhteisön ja säätiön kirjanpidon erityispiirteet
  • 2.6.1 Saadut lahjoitukset
   • 2.6.1.1 Lahjan arvostus
   • 2.6.1.2 Lahjoituksen kirjaushetki
   • 2.6.1.3 Lahjoituksen kirjaaminen tuloslaskelmaan ja pääoman siirtäminen rahastoon
  • 2.6.2 Oman pääoman rahastot
   • 2.6.2.1 Rahastojen jaottelu omakatteisiin, muihin sidottuihin sekä vapaisiin rahastoihin
   • 2.6.2.2 Rahastojen esittäminen taseessa
   • 2.6.2.3 Rahastojen tuottojen ja kulujen esittäminen tuloslaskelmassa
   • 2.6.2.4 Rahastojen purkaminen
  • 2.6.3 Verotusperusteiset varaukset
  • 2.6.4 Saadut avustukset
  • 2.6.5 Jäsenmaksut
  • 2.6.6 Myönnetyt apurahat ja annetut lahjoitukset
  • 2.6.7 Epäitsenäiset alaosastot
 • 3 Tilinpäätös ja toimintakertomus
 • 3.1 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleiset periaatteet
  • 3.1.1 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö
  • 3.1.2 Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat yleiset säännökset
  • 3.1.3 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen päiväys ja allekirjoitus
  • 3.1.4 Tilinpäätöksen rekisteröinti ja julkistaminen
  • 3.1.5 Maksuperusteinen tilinpäätös
 • 3.2 Tuloslaskelma
  • 3.2.1 Yleistä
  • 3.2.2 Tuloslaskelmakaava
  • 3.2.3 Varsinainen toiminta
  • 3.2.4 Varainhankinta
  • 3.2.5 Sijoitus- ja rahoitustoiminta
  • 3.2.6 Yleisavustukset
  • 3.2.7 Tilinpäätössiirrot
  • 3.2.8 Liiketoiminnan tuotot ja kulut tuloslaskelmassa
 • 3.3 Tase
  • 3.3.1 Tasekaava
  • 3.3.2 Tase-eriin liittyviä käsitteitä
  • 3.3.3 Lyhennetty tase
  • 3.3.4 Pysyvät vastaavat
   • 3.3.4.1 Sisältö, hankintameno ja arvostus
   • 3.3.4.2 Aineettomat hyödykkeet
   • 3.3.4.3 Aineelliset hyödykkeet
   • 3.3.4.4 Sijoitukset
   • 3.3.4.5 Arvopaperien myynti
   • 3.3.4.6 Pysyvien vastaavien arvonkorotus
  • 3.3.5 Omakatteisten rahastojen varat
  • 3.3.6 Vaihtuvat vastaavat
   • 3.3.6.1 Vaihto-omaisuus
   • 3.3.6.2 Saamiset
   • 3.3.6.3 Rahoitusarvopaperit
   • 3.3.6.4 Rahat ja pankkisaamiset
  • 3.3.7 Oma pääoma
  • 3.3.8 Tilinpäätössiirtojen kertymä
  • 3.3.9 Pakolliset varaukset
  • 3.3.10 Vieras pääoma
  • 3.3.11 Rahoitusleasing
 • 3.4 Tilinpäätöksen liitetiedot
  • 3.4.1 Yleistä
  • 3.4.2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot
  • 3.4.3 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
  • 3.4.4 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
  • 3.4.5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
  • 3.4.6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
  • 3.4.7 Liitetiedot rahoitusvälineiden käypään arvoon merkitsemisestä
  • 3.4.8 Liitetiedot sijoituskiinteistöjen käypään arvoon merkitsemisestä
  • 3.4.9 Rahoitusleasingsopimuksella hankitun omaisuuden merkitseminen
  • 3.4.10 Tuloveroja koskevat liitetiedot
  • 3.4.11 Vakuudet, vastuusitoumukset ja taseen ulkopuoliset järjestelyt
  • 3.4.12 Liitetiedot tilintarkastajan palkkioista
  • 3.4.13 Lähipiiriliiketoimet
  • 3.4.14 Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä
  • 3.4.15 Omistukset muissa yrityksissä
  • 3.4.16 Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot
  • 3.4.17 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
  • 3.4.18 Rahoituslaskelmaa koskevat liitetiedot
  • 3.4.19 Pienyrityksen liitetiedot
  • 3.4.20 Mikroyrityksen liitetiedot
 • 3.5 Toimintakertomus
  • 3.5.1 Velvollisuus laatia toimintakertomus
  • 3.5.2 Toimintakertomuksen sisältö
   • 3.5.2.1 Kirjanpitolain mukaiset toimintakertomustiedot
   • 3.5.2.2 Säätiölain edellyttämät toimintakertomustiedot
  • 3.5.3 Pien- ja mikroyrityksen toimintakertomustiedot
 • 3.6 Rahoituslaskelma
  • 3.6.1 Laadintavelvollisuus
  • 3.6.2 Rahoituslaskelman tavoite ja esitysmuoto
 • 3.7 Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt
 • 4 Konsernitilinpäätös
 • 4.1 Määräysvallan syntyminen
 • 4.2 Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus
  • 4.2.1 Kirjanpitolain mukaan laadittava konsernitilinpäätös ja poikkeukset laadintavelvollisuuteen sekä tytäryrityksen tilinpäätöksen yhdistelyyn
  • 4.2.2 Säätiölain mukaan laadittava konsernitilinpäätös ja poikkeukset tytäryrityksen tilinpäätöksen yhdistelemiseen
  • 4.2.3 Konsernitilinpäätöksen laadinta vapaaehtoisesti
 • 4.3 Konsernitilinpäätöksen laadinta
  • 4.3.1 Konsernituloslaskelma
  • 4.3.2 Konsernitase
  • 4.3.3 Osakkuusyritysten yhdisteleminen
 • 4.4 Yhdistelylaskelmat sekä konsernitilinpäätösaineiston säilytys
 • Liite 1: Esimerkki yhdistyksen toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi
 • Liite 2: Esimerkki tase-erittelyksi
 • Liite 3: Esimerkki suoran rahoituslaskelman laadinnasta

Hintaan lisätään toimituskulut.
Laskutus toimituksen jälkeen.
Katso toimitusehdot >

272 sivua
ISBN 978-952-218-346-0
YKL 69.2


Myös sähköisenä versiona
Päivittyvän online-julkaisun saat käyttöösi heti. Lisämateriaaleina mm. Excel-mallipohjia.

Tilaa online-julkaisu

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Asiakkuuskoordinaattorit

Helppokäyttöinen taloushallinnon tietopankki tukenasi

Taloushallinnon sähköiset julkaisut ja videokoulutukset samaan palveluun koottuna, yhden kirjautumisen taakse. Valitse sinun tai tiimisi tarpeisiin sopiva palvelukokonaisuus ja lisenssivaihtoehto.

Tilaa koekäyttötunnukset tai kysy lisää!

www.stakatemiaonline.fi
aspa(at)suomentilintarkastajat.fi
p. 09 7552 2010