Tulossa Yhdistyksen ja säätiön tilinpäätösmalli 2019

Yhdistyksen ja säätiön tilinpäätösmalli, 13. uud. painos

Kirja

Kirja ilmestyy ja online-julkaisu päivittyy 11/2019

Miikka Vinnikainen – Samuli Perälä


Yhdistyksen ja säätiön tilinpäätösmalli uudistuu entistä käyttäjäystävällisemmäksi ja havainnollisemmaksi. Uudistuksen myötä kirjan rakenne selkeytyy ja sisältö tarkistetaan. Keskeiset seikat ja avainasiat nostetaan entistä paremmin esille.

Kirjassa havainnollistetaan tilinpäätöksen laadintaa ohjaavia säännöksiä runsain, käytännönläheisin esimerkein. Tilinpäättäjän korvaamattomasta oppaasta löytyy myös eri tuloslaskelma- ja tase-erien sisältöihin liittyviä selvityksiä.

Tilinpäätösmallissa käydään läpi myös yhdistyksen ja säätiön kirjanpidon erityispiirteitä kuten lahjoitusten, rahastojen ja avustusten kirjausta sekä toimintakertomusta, rahoituslaskelmaa ja konsernitilinpäätöstä. Tilinpäättäjän työtä sujuvoittavat esimerkit yhdistyksen tasekirjaksi ja tase-erittelyiksi.

Tilinpäätöksen laatimista helpottavat niin ikään ohjeistus liiketoiminnan esittämisestä tuloslaskelmassa sekä rahoituslaskelman ja konsernitilinpäätöksen laadintaan liittyvä ohjeistus.

Sisällysluettelo

Alustava sisällys:

Esipuhe 

1 Aatteellinen ja yleishyödyllinen yhteisö ja säätiö 

1.1 Aatteellinen yhteisö ja säätiö 

1.2 Yhdistyslain edellytys yhdistyksen toiminnan aatteellisuudesta 

1.3 Säätiölain edellytys säätiön toiminnan hyödyllisyydestä 

1.4 Liiketoiminta yhdistyksissä ja säätiöissä 

1.5 Yleishyödyllinen yhteisö 

2 Kirjanpitoa ja tilinpäätöstä ohjaavat säännökset

2.1 Kirjanpitovelvollisuus 

2.2 Velvollisuus laatia tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 

2.2.1 Velvollisuus laatia tilinpäätös 

2.2.2 Velvollisuus laatia konsernitilinpäätös 

2.3 Tilinpäätöstä koskevat säännökset

2.3.1 Tilinpäätöksen sisältö kirjanpitolain ja -asetuksen sekä PMA-asetuksen mukaan 

2.3.2 Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat yhdistys- ja säätiölain säännökset? 

2.3.3 Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet, lausunnot ja poikkeusluvat

2.4 Tilinpäätöstä koskevat yleiset periaatteet

2.4.1 Oikea ja riittävä kuva sekä olennaisuus 

2.4.2 Muut yleiset tilinpäätösperiaatteet

2.4.3 Maksuperusteisuus 

2.4 Tositteet

2.5 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen loppuun saattaminen allekirjoittamisesta rekisteröintiin 

2.5.1 Allekirjoittaminen 

2.5.2 Tilintarkastus ja toiminnantarkastus 

2.5.3 Vahvistaminen 

2.5.4 Rekisteröinti ja julkistaminen 

2.5.5 Kirjanpitoaineiston ja tilinpäätöksen säilyttäminen 

2.6 Aatteellisen yhteisön ja säätiön kirjanpidon erityispiirteitä 

2.6.1 Saadut lahjoitukset

2.6.2 Oman pääoman rahastot

2.6.3 Verotusperusteiset varaukset

2.6.4 Saadut avustukset

2.6.5 Jäsenmaksut

2.6.6 Myönnetyt apurahat ja annetut lahjoitukset

2.6.7 Epäitsenäiset alaosastot

3 Tuloslaskelma ja tase 

3.1 Johdanto 

3.2 Tuloslaskelma 

3.2.1 Yleistä 

3.2.2 Tuloslaskelmakaava 

3.2.3 Varsinainen toiminta 

3.2.4 Varainhankinta 

3.2.5 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 

3.2.6 Yleisavustukset

3.2.7 Tilinpäätössiirrot

3.2.8 Liiketoiminnan tuotot ja kulut tuloslaskelmassa 

3.3.1 Tasekaava 

3.3.2 Tase-eriin liittyviä käsitteitä 

3.3.3 Lyhennetty tase 

3.3.4 Pysyvät vastaavat

3.3.5 Omakatteisten rahastojen varat

3.3.6 Vaihtuvat vastaavat

3.3.7 Oma pääoma

3.3.8 Tilinpäätössiirtojen kertymä

3.3.9 Pakolliset varaukset

3.3.10 Vieras pääoma

3.3.11 Rahoitusleasing

4 Liitetiedot

4.1 Johdanto

4.2. Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

4.3 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

4.3.1 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet

4.3.2 Toiminnan jatkuvuuden periaate

4.4 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

4.5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

4.6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

4.7 Liitetiedot rahoitusvälineiden käypään arvoon merkitsemisestä

4.8 Liitetiedot sijoituskiinteistöjen käypään arvoon merkitsemisestä

4.9 Rahoitusleasingsopimuksella hankitun omaisuuden merkitseminen

4.10 Tuloveroja koskevat liitetiedot

4.11 Vakuudet, vastuusitoumukset ja taseen ulkopuoliset järjestelyt

4.12 Liitetiedot tilintarkastajan palkkioista

4.13 Lähipiiriliiketoimet

4.14 Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä

4.15 Omistukset muissa yrityksissä 

4.16 Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot

4.17 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

4.18 Rahoituslaskelmaa koskevat liitetiedot

4.19 Pienyrityksen liitetiedot

4.20 Mikroyrityksen liitetiedot

5 Rahoituslaskelma

5.1 Johdanto

5.2 Laadintavelvollisuus

5.3 Rahoituslaskelman tavoite ja esitysmuoto

6 Tase-erittelyt, liitetietotositteet ja luettelo kirjanpidoista ja aineistoista

6.1 Tase-erittelyt

6.2 Liitetietotositteet

6.3 Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista

7 Konsernitilinpäätös

7.1 Määräysvallan syntyminen

7.2 Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus

4.2.1 Kirjanpitolain mukaan laadittava konsernitilinpäätös ja poikkeukset laadintavelvollisuuteen sekä tytäryrityksen tilinpäätöksen yhdistelyyn

4.2.2 Säätiölain mukaan laadittava konsernitilinpäätös ja poikkeukset tytäryrityksen tilinpäätöksen yhdistelemiseen

4.2.3 Konsernitilinpäätöksen laadinta vapaaehtoisesti

7.3 Konsernitilinpäätöksen laadinta

4.3.1 Konsernituloslaskelma 

4.3.2 Konsernitase 

4.3.3 Osakkuusyritysten yhdisteleminen

7.4 Yhdistelylaskelmat sekä konsernitilinpäätösaineiston säilytys

8 Toimintakertomus

8.1 Johdanto

8.1 Velvollisuus laatia toimintakertomus

8.2 Toimintakertomuksen sisältö

8.5.2.1 Kirjanpitolain mukaiset toimintakertomustiedot

8.5.2.2 Säätiölain edellyttämät toimintakertomustiedot

8.3 Pien- ja mikroyrityksen toimintakertomustiedot

LIITTEET

  • Liite 1: Esimerkki yhdistyksen toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi
  • Liite 2: Esimerkki tase-erittelyksi
  • Liite 3: Esimerkki suoran rahoituslaskelman laadinnasta

Ennakkotilaajan hintaetu 31.8.2019 saakka 65,45 € (normaalihinta 77,00 €) + alv 10 %

Hintaan lisätään toimituskulut.
Laskutus toimituksen jälkeen.
Katso toimitusehdot >

270 sivua
ISBN 978-952-218-357-6
YKL 69.2


Myös sähköisenä versiona
Päivittyvän online-julkaisun saat käyttöösi heti. Lisämateriaaleina mm. Excel-mallipohjia.

Tilaa online-julkaisu

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Asiakkuuskoordinaattorit

Helppokäyttöinen taloushallinnon tietopankki tukenasi

Taloushallinnon sähköiset julkaisut ja videokoulutukset samaan palveluun koottuna, yhden kirjautumisen taakse. Valitse sinun tai tiimisi tarpeisiin sopiva palvelukokonaisuus ja lisenssivaihtoehto.

Tilaa koekäyttötunnukset tai kysy lisää!

www.stakatemiaonline.fi
aspa(at)suomentilintarkastajat.fi
p. 09 7552 2010