Kohti integroitua raportointia

Kohti integroitua raportointia

Kirja

Mikael Niskala Tomi Pajunen

Kohti integroitua raportointia esittelee joulukuussa 2013 julkaistun integroidun raportoinnin viitekehyksen ensimmäisten kattavien suomalaisten esimerkkien kera.

Integroidun ajattelumallin avulla tarkastellaan taloudellisen ja ei-taloudellisen raportoinnin, kuten tilinpäätös- ja yritysvastuuraportoinnin, yhteyttä yrityksen arvonluomiseen. Integroidun raportoinnin tavoitteena on kuvata, millä tavalla yritys luo arvoa, mikä tuo uusia ulottuvuuksia ulkoiseen raportointiin.

Julkaisussa esitellään integroidun raportoinnin ohjaavat periaatteet ja sisältöelementit sekä tarkastellaan esimerkkien kautta viitekehyksen soveltamista käytäntöön. Raportoinnin esimerkkien lisäksi käsitellään myös tiedon hyödyntämistä muun muassa sijoittajien näkökulmasta.

Teos on tarkoitettu kaikille ulkoisen raportoinnin parissa työskenteleville sekä yritysten toimintaa seuraaville sidosryhmille. Teoksen kirjoittajat ovat yritysvastuun ja raportoinnin asiantuntijoita, joilla on laaja kansainvälinen kokemus uusista raportointimenetelmistä.

Sisällysluettelo
 • 1 Johdanto – kohti integroitua raportointia
 • 2 Integroidun raportoinnin tausta
 • 2.1 Mihin integroitua raportointia tarvitaan?
 • 2.2 Pirstaloitunut raportointikenttä yhtenäisemmäksi
 • 2.3 Tarina yrityksen arvonluomisesta
 • 2.4 Liittymäkohdat muihin raportointiohjeistoihin
 • 2.5 Integroidun raportoinnin kehitys
 • 2.6 Integroitu ajattelu raportoinnin perustana
 • 3 Integroidun raportoinnin viitekehys
 • 3.1 Peruskäsitteet
  • 3.1.1 Arvon luominen
  • 3.1.2 Liiketoimintamallin kuvaus
  • 3.1.3 Panokset
  • 3.1.4 Liiketoiminta
 • 3.2 Ohjaavat periaatteet
  • 3.2.1 Strateginen painopiste ja suuntautuminen tulevaisuuteen
  • 3.2.2 Tiedon yhdistettävyys
  • 3.2.3 Sidosryhmien odotuksiin vastaaminen
  • 3.2.4 Olennaisuus ja ytimekkyys
  • 3.2.5 Luotettavuus ja kattavuus
  • 3.2.6 Johdonmukaisuus ja vertailukelpoisuus
 • 3.3 Sisältöelementit
  • 3.3.1 Organisaation yleiskatsaus ja toimintaympäristö
  • 3.3.2 Hallinnointi
  • 3.3.3 Riskit ja mahdollisuudet
  • 3.3.4 Strategia ja resurssien allokointi
  • 3.3.5 Liiketoimintamalli
  • 3.3.6 Tulokset
  • 3.3.7 Tulevaisuuden näkymät
  • 3.3.8 Raportointiperiaatteet ja laskentaraja
 • 4 Integroitu raportointi ja muut raportointiohjeistot
 • 4.1 Integroitu raportointi ja GRI
 • 4.2 Integroitu raportointi ja EU:n tilinpäätösdirektiivi
 • 5 Integroitu raportointi käytännössä
 • 5.1 Integroidun raportoinnin käynnistäminen ja toteuttaminen
 • 5.2 Case-esimerkkejä Suomesta
  • 5.2.1 Case Ahlstrom
  • 5.2.2 Case Kemira
  • 5.2.3 Case Kesko
  • 5.2.4 Case Sponda
  • 5.2.5 Case YIT
Esipuhe

Integroitu raportointi tuo uusia ulottuvuuksia ulkoiseen raportointiin. Tämä kirja esittelee joulukuussa 2013 International Integrated Reporting Councilin (IIRC) julkaiseman integroidun raportoinnin viitekehyksen. Integroidun raportoinnin tavoite on kuvata, millä tavalla yritys luo arvoa. Tärkeää siinä on integroituun ajatteluun pohjautuva prosessi, joka tarkastelee tilinpäätösraportoinnin ja muiden kuin taloudellisten tietojen, kuten yritysvastuun, yhteyttä arvon luomisessa.

Tässä kirjassa esittelemme integroidun raportoinnin ohjaavat periaatteet ja sisältöelementit sekä tarkastelemme muutamien esimerkkien kautta integroidun raportoinnin viitekehyksen soveltamista käytännössä. Kirjan lopusta löytyy suomalaisia case-esimerkkejä, jotka auttavat hahmottamaan integroidun raportoinnin ensiaskeleita Suomessa sekä muotoutumassa olevia uusia raportointikäytäntöjä.

Tämä teos on tarkoitettu kaikille ulkoisen raportoinnin parissa työskenteleville sekä yritysten toimintaa seuraaville sidosryhmille. Kirjan kirjoittajat ovat yritysvastuun ja raportoinnin asiantuntijoita, joilla on laaja kansainvälinen kokemus uusista raportointimenetelmistä.

Helsingissä huhtikuussa 2015

Mikael Niskala
Tomi Pajunen

Hintaan lisätään toimituskulut.
Laskutus toimituksen jälkeen.
Katso toimitusehdot >

Ilmestynyt 6/2015
1. painos
100 sivua
ISBN 978-952-218-224-1
YKL 69.2

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Asiakkuuskoordinaattorit

Helppokäyttöinen taloushallinnon tietopankki tukenasi

Taloushallinnon sähköiset julkaisut ja videokoulutukset samaan palveluun koottuna, yhden kirjautumisen taakse. Valitse sinun tai tiimisi tarpeisiin sopiva palvelukokonaisuus ja lisenssivaihtoehto.

Tilaa koekäyttötunnukset tai kysy lisää!

www.stakatemiaonline.fi
aspa(at)suomentilintarkastajat.fi
p. 09 7552 2010