Tulossa Yritysvastuu-raportointi-ja-laskentaperiaatteet-3-uudistettu-painos

Yritysvastuu – raportointi- ja laskentaperiaatteet, 3. uud. painos

Julkaisu

Tulossa lokakuussa 2018

Edellistä painosta saatavilla akuuttiin tarpeeseen, kysy lisää asiakaspalvelusta.


Mikael Niskala – Tomi Pajunen – Kaisa Tarna-Mani

Yritysvastuun raportointiprosessin käytännön toteuttaminen, liittymäkohdat taloudelliseen raportointiin sekä yritysvastuuasioiden liiketoiminnallisen merkityksen analysointi. Ensimmäistä kertaa yritysvastuuta käsitellään myös yrityksen talousjohdon näkökulmasta.

Julkaisu esittelee GRI G4:n mukaisen raportointiohjeiston kokonaisuudessaan käytännönläheisesti. Uutena raportointimallina teoksessa esitellään integroidun raportoinnin viitekehys.

Teoksessa kerrataan myös yritysvastuun peruskäsitteet ja käydään läpi yritysvastuun esittämistä koskevat kirjanpitolautakunnan yleisohjeet. Lisäksi julkaisussa tarkastellaan EU:n tilinpäätösdirektiivien muutosehdotusta yritysvastuutietojen esittämisvelvollisuuden laajentamisesta.

Teoksen kirjoittajat ovat kansainvälisesti tunnettuja vastuullisen yritystoiminnan asiantuntijoita ja kehittäjiä. Heillä on pitkä kokemus mm. yritysvastuun mittaamisesta ja raportoinnista.

Sisällysluettelo

Alustava sisällysluettelo

 • Esipuhe
 • Johdanto
 • 1 Yritykset ja vastuullisuus
  • 1.1 Mitä yritysvastuu on?
  • 1.2 Mikä määrittelee yritysvastuun sisällön?
  • 1.3 Keskeiset kansainväliset yritysvastuuta ohjaavat säädökset
  • 1.4 Yrityksen yhteiskuntavastuun keskeiset ohjeistot ja standardit
  • 1.5 Yritysvastuu osana yrityksen johtamista
 • 2 Sidosryhmät ja yritysvastuu
  • 2.1 Yrityksen sidosryhmät
  • 2.2 Miten sidosryhmäajattelu liittyy yritystoimintaan ja yritysvastuuseen?
  • 2.3 Sidosryhmävuorovaikutus AA1000-standardin mukaisesti
  • 2.4 Sidosryhmävuorovaikutuksen toteuttaminen
  • 2.5 Sidosryhmävuorovaikutuksen integrointi osaksi toimintaa ja laadun arviointi
 • 3 Yritysvastuun raportointi GRI-ohjeiston mukaisesti
  • 3.1 Yritysvastuuraportoinnin tavoitteet ja hyödyt
  • 3.2 Yritysvastuuraportoinnin toteuttaminen
  • 3.3 Global Reporting Initiative -raportointiohjeisto
  • 3.4 GRI-ohjeiston soveltaminen yritysvastuun raportoinnissa
  • 3.5 GRI-ohjeiston mukaisen yritysvastuuraportin sisältö
 • 4 Yritysvastuun raportointi osana tilinpäätösraportointia
  • 4.1 Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöraportoinnista
  • 4.2 Ympäristömenojen kirjaaminen ja laskenta
  • 4.3 Ympäristövastuiden kirjaaminen ja laskenta
  • 4.4 Päästöoikeuksien kirjanpitokäsittely
  • 4.5 Ympäristöasioiden esittäminen tilinpäätöksessä 
 • 5 Integroitu raportointi
 • 6 Yritysvastuuraportoinnin varmentaminen
  • 5.1 Varmentamista ohjaavat tekijät
  • 5.2 Ulkoinen varmennus
 • Liite 1: GRI G4 -tunnuslukujen soveltamisohjeet
  • A.1 Taloudellisen vastuun toimintaindikaattoreiden laskentaohjeet
  • A.2 Ympäristövastuun toimintaindikaattoreiden laskentaohjeet
  • A.3 Sosiaalisen vastuun toimintaindikaattorit
 • Liite 2: Jaetun yhteisen arvon mittaaminen

Hinta 75,00 € + alv. 10 %
Hintaan lisätään toimituskulut.
Laskutus toimituksen jälkeen.
Katso toimitusehdot >

3. uudistettu painos
noin 380 sivua
ISBN 978-952-218-339-2
YKL 69.2

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Asiakkuuskoordinaattorit

Helppokäyttöinen taloushallinnon tietopankki tukenasi

Käyttäjäystävällinen online-palvelumme sisältää tärkeimmät taloushallinnon ja yritysjohdon julkaisut
kätevässä online-muodossa. Valitse yrityksesi tarpeisiin sopivin online-kirjahylly ja hyödynnä sopivin lisenssivaihtoehto.

Tilaa koekäyttötunnukset tai kysy lisää!

www.stakatemiaonline.fi
aspa(at)suomentilintarkastajat.fi
p. 09 7552 2010