Yritysvastuu-raportointi-ja-laskentaperiaatteet-3-uudistettu-painos

Yritysvastuu – raportointi- ja laskentaperiaatteet, 3. uud. painos

Kirja

Painettu kirja ilmestynyt ja online-julkaisu päivittynyt 2/2019

Mikael Niskala – Tomi Pajunen – Kaisa Tarna-Mani – Jenni Puroila

Teos, jota ei kannata ohittaa!

Erittäin ajankohtainen teos yritysvastuusta ja mitä yritysvastuuraportoinnissa tulee huomioida. Yritysvastuu-teos valottaa yritysvastuuta taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristön näkökulmasta sekä ohjeistaa, mitä kaikkea yritysvastuuraportoinnissa tulee huomioida. Siinä on samassa paketissa taustatiedot, työkalut sekä vaatimukset, suositukset ja ohjeet yritysvastuuraportin laatimiseen sekä lisäksi havainnollisia esimerkkejä.

Yhä useampi yritys julkaisee yritysvastuuraportin tai raportoi vastuullisuudesta osana vuosikertomusta. Raporteista lukijat saavat tietoa yrityksen toiminnan vastuullisuudesta ja vastuullisuuden kehitystrendien liiketoiminnallisista vaikutuksista, kuten riskeistä ja mahdollisuuksista. Yritysvastuuraportointi lisää myös yrityksen toiminnan läpinäkyvyyttä ja tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. Se on yritykselle maineenhallinnan instrumentti ja myös valttikortti, koska taloudelliset seikat ja tehokkuus eivät enää yksinään ratkaise yrityksen menestymistä. Menestys on viime kädessä kiinni asiakkaista, heidän arvoistaan ja tulevaisuuden valinnoistaan. Vastuullinen yritys kantaa vastuun toimintansa vaikutuksista kehittämällä ja tarjoamalla tuotteita ja palveluja, jotka kestävät tietoisen asiakkaan ja sidosryhmien sekä sijoittajan vaatimukset ja odotukset. Vastuullinen yritys menestyy markkinoilla ja vastuullisuuteen liittyy selvästi yritysten kilpailukykyä vahvistavia elementtejä.

Teos on päivitetty vuonna 2013 ilmestyneen kirjan pohjalta. Päivityksessä on huomioitu yritysvastuuraportointia ohjaavat keskeiset normistot ja suositukset vuoden 2018 lopun tilanteen mukaisesti. Päivitetty teos esittelee uudistuneet GRI-standardit ensimmäisen kerran suomen kielellä, yritysvastuutietojen esittämistä koskevat tuoreet lakisääteiset vaatimukset muiden kuin taloudellisten tietojen selvityksen julkistamisesta sekä jo aiemmin julkaistut yritysvastuutietojen raportointiin soveltuvat kirjanpitolautakunnan yleisohjeet. Uutena osiona kirjaan on lisätty kirjanpitolain 3a§:n mukainen muiden kuin taloudellisten tietojen raportointia käsittelevä luku.Myös integroitua raportointia käsitellään aikaisempaa laajemmin.

Teoksen kirjoittajat ovat kansainvälisesti tunnettuja vastuullisen yritystoiminnan asiantuntijoita ja kehittäjiä. Heillä on pitkä kokemus mm. yritysvastuun mittaamisesta ja raportoinnista.

Sisällysluettelo
 • ESIPUHE 9
 • JOHDANTO 11
 • 1 MITÄ YRITYSVASTUU ON? 19
 • 1.1 Globaalit megatrendit 19
 • 1.2 Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu 21
 • 1.3 Jaetun yhteisen arvon luominen 22
 • 1.4 Yritysvastuu ja innovaatiot 30
 • 1.5 Keskeiset kansainväliset yritysvastuuta ohjaavat säädökset 35
 • 2 YRITYSVASTUU OSANA YRITYKSEN JOHTAMISTA 48
 • 2.1 Yritysvastuun sisällön ja strategian määrittäminen 49
 • 2.2. Yritysvastuun työkalut 61
 • 2.3 Sitoutuminen ja yritysvastuuta tukevan kulttuurin rakentaminen 73
 • 3 SIDOSRYHMÄT JA YRITYSVASTUU 86
 • 3.1 Yrityksen sidosryhmät 86
 • 3.2 Miten sidosryhmäajattelu liittyy yritystoimintaan ja yritysvastuuseen? 88
 • 3.3 AA1000-standardisarja 93
 • 3.4 Sidosryhmävuorovaikutuksen toteuttaminen 97
 • 3.5 Sidosryhmävuorovaikutuksen integrointi osaksi toimintaa ja laadun arviointi 102
 • 4 YRITYSVASTUUN RAPORTOINTIOHJEET 108
 • 4.1 Yritysvastuuraportoinnin keskeiset viitekehykset 108
 • 4.2 Yritysvastuuraportoinnin toteuttaminen 113
 • 4.3 Global Reporting Initiative – Raportointistandardit 118
  • 4.3.1 Mikä on Global Reporting Initiative? 118
  • 4.3.2 GRI-standardien yleiskuvaus 120
  • 4.3.3 GRI-standardien moduulirakenne 122
  • 4.3.4 Raportointivaatimukset, suositukset ja ohjeistus 124
  • 4.3.5 GRI 101 Raportointiperusteet 2016 – Raportointiperiaatteet 125
  • 4.3.6 GRI 101 Raportointiperusteet 2016 – GRI-standardien käyttö 138
  • 4.3.7 GRI 101: Raportointiperusteet 2016 – Sovelluslaajuus 143
  • 4.3.8 GRI 102: Yleiset tunnusluvut 2016 – Organisaation taustakuvaus 150
  • 4.3.9 GRI 102: Yleiset tunnusluvut 2016 – Strategia 156
  • 4.3.10 GRI 102: Yleiset tunnusluvut 2016 – Liiketoiminnan eettisyys 159
  • 4.3.11 GRI 102: Yleiset tunnusluvut 2016 – Hallinto 161
  • 4.3.12 GRI 102: Yleiset tunnusluvut 2016 – Sidosryhmien osallistaminen 172
  • 4.3.13 GRI 102: Yleiset tunnusluvut 2016 – Raportointikäytäntö 175
  • 4.3.14 GRI 103: Johtamiskäytännöt 2016 185
  • 4.3.15 Keskeiset GRI-standardeissa käytetyt termit 194
  • 4.3.16 GRI 200 -sarja taloudelliset vaikutukset 197
  • 4.3.17 GRI 300 -sarja ympäristövaikutukset 207
  • 4.3.18 GRI 400 -sarja sosiaaliset vaikutukset 234
 • 5 MUIDEN KUIN TALOUDELLISTEN TIETOJEN RAPORTOINTI 271
 • 5.1 Soveltamisala 273
 • 5.2 Selvityksen sisältö 274
 • 5.3 Raportointiviitekehykset 284
 • 5.4 Muiden kuin taloudellisten tietojen raportoinnin suhde toimintakertomukseen 285
 • 5.5 Muiden kuin taloudellisten tietojen raportointi käytännössä 286
 • 5.6 Muutokset arvopaperimarkkinalakiin ja hallituksen monimuotoisuus 290
 • 6 YRITYSVASTUUN RAPORTOINTI OSANA TILINPÄÄTÖSRAPORTOINTIA 297
 • 6.1 Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöraportoinnista 297
 • 6.2 Ympäristömenojen kirjaaminen ja laskenta 298
 • 6.3 Ympäristövastuiden kirjaaminen ja laskenta 306
 • 6.4 Päästöoikeuksien kirjanpitokäsittely 310
 • 6.5 Ympäristöasioiden esittäminen tilinpäätöksessä 311
 • 6.6 Toimintakertomus 317
 • 7 INTEGROITU RAPORTOINTI 342
 • 8 YRITYSVASTUU-RAPORTOINNIN VARMENTAMINEN 355
 • 8.1 Varmentamista ohjaavat tekijät 355
 • 8.2 Ulkoinen varmennus 360
 • LÄHTEET 377

Hintaan lisätään toimituskulut.
Laskutus toimituksen jälkeen.
Katso toimitusehdot >

3. uudistettu painos
381 sivua
ISBN 978-952-218-339-2
YKL 69.2

Tilaa online-julkaisu

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Asiakkuuskoordinaattorit

Helppokäyttöinen taloushallinnon tietopankki tukenasi

Taloushallinnon sähköiset julkaisut ja videokoulutukset samaan palveluun koottuna, yhden kirjautumisen taakse. Valitse sinun tai tiimisi tarpeisiin sopiva palvelukokonaisuus ja lisenssivaihtoehto.

Tilaa koekäyttötunnukset tai kysy lisää!

www.stakatemiaonline.fi
aspa(at)suomentilintarkastajat.fi
p. 09 7552 2010