Tulossa Yritysvastuu-raportointi-ja-laskentaperiaatteet-3-uudistettu-painos

Yritysvastuu – raportointi- ja laskentaperiaatteet, 3. uud. painos

Kirja

Tulossa joulukuussa 2018

Edellistä painosta saatavilla akuuttiin tarpeeseen, kysy lisää asiakaspalvelusta.


Mikael Niskala – Tomi Pajunen – Kaisa Tarna-Mani – Jenni Puroila

Teos, jota ei kannata ohittaa! Enemmän kuin koskaan aiemmin ajankohtainen julkaisu yritysvastuusta ja mitä yritysvastuuraportoinnissa tulee huomioida. Tämä on Must have -julkaisu, joka jokaisen vastuuta tuntevan yritysjohdon ja hallituksen jäsenen tulisi lukea, vaikka yrityksellä ei olisikaan lain vaatimaa velvollisuutta laatia yritysvastuuraporttia. 

Yritysvastuu-teos valottaa yritysvastuuta taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristön näkökulmasta ja ohjeistaa mitä kaikkea yritysvastuuraportoinnissa tulee huomioida. Teos tarjoaa yhdessä paketissa taustatiedot, työkalut ja ohjeet yritysvastuuraportin laatimiseen. 

Päivitetty teos esittelee uudistuneet GRI-standardit ensimmäisen kerran Suomen kielellä. Uutena osiona kirjaan on lisätty kirjanpitolain 3a§:n mukainen muiden kuin taloudellisten tietojen raportointia käsittelevä luku. Kirjassa käydään myös läpi keskeiset yritysvastuunohjeistot ja avataan niiden tulkintaa käytännössä. Teoksessa kerrataan myös yritysvastuun peruskäsitteet ja käydään läpi yritysvastuun esittämistä koskevat kirjanpitolautakunnan yleisohjeet.

Yritysvastuuraportointi lisää yrityksen toiminnan läpinäkyvyyttä ja tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. Se on yritykselle myös maineenhallinnan instrumentti ja valttikortti nykymaailmassa ja erityisesti tulevaisuudessa, koska taloudelliset seikat ja tehokkuus eivät ratkaise enää yksinään yrityksen menestymistä. Menestys on viime kädessä kiinni asiakkaista, heidän arvoistaan ja tulevaisuuden valinnoistaan. Vastuullinen yritys kantaa vastuun toimintansa vaikutuksista kehittämällä ja tarjoamalla tuotteita ja palveluja, jotka kestävät tietoisen asiakkaan ja yrityksen sidosryhmien vaatimukset ja odotukset niin taloudellisesta, sosiaalisesta kuin ekologisesta näkökulmasta katsottuna. 

Teoksen kirjoittajat ovat kansainvälisesti tunnettuja vastuullisen yritystoiminnan asiantuntijoita ja kehittäjiä. Heillä on pitkä kokemus mm. yritysvastuun mittaamisesta ja raportoinnista.

Sisällysluettelo

Alustava sisällysluettelo

 • Esipuhe
 • Johdanto
 • 1 Yritykset ja vastuullisuus
  • 1.1 Mitä yritysvastuu on?
  • 1.2 Mikä määrittelee yritysvastuun sisällön?
  • 1.3 Keskeiset kansainväliset yritysvastuuta ohjaavat säädökset
  • 1.4 Yrityksen yhteiskuntavastuun keskeiset ohjeistot ja standardit
  • 1.5 Yritysvastuu osana yrityksen johtamista
 • 2 Sidosryhmät ja yritysvastuu
  • 2.1 Yrityksen sidosryhmät
  • 2.2 Miten sidosryhmäajattelu liittyy yritystoimintaan ja yritysvastuuseen?
  • 2.3 Sidosryhmävuorovaikutus AA1000-standardin mukaisesti
  • 2.4 Sidosryhmävuorovaikutuksen toteuttaminen
  • 2.5 Sidosryhmävuorovaikutuksen integrointi osaksi toimintaa ja laadun arviointi
 • 3 Yritysvastuun raportointi GRI-ohjeiston mukaisesti
  • 3.1 Yritysvastuuraportoinnin tavoitteet ja hyödyt
  • 3.2 Yritysvastuuraportoinnin toteuttaminen
  • 3.3 Global Reporting Initiative -raportointiohjeisto
  • 3.4 GRI-ohjeiston soveltaminen yritysvastuun raportoinnissa
  • 3.5 GRI-ohjeiston mukaisen yritysvastuuraportin sisältö
 • 4 Yritysvastuun raportointi osana tilinpäätösraportointia
  • 4.1 Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöraportoinnista
  • 4.2 Ympäristömenojen kirjaaminen ja laskenta
  • 4.3 Ympäristövastuiden kirjaaminen ja laskenta
  • 4.4 Päästöoikeuksien kirjanpitokäsittely
  • 4.5 Ympäristöasioiden esittäminen tilinpäätöksessä 
 • 5 Integroitu raportointi
 • 6 Yritysvastuuraportoinnin varmentaminen
  • 5.1 Varmentamista ohjaavat tekijät
  • 5.2 Ulkoinen varmennus
 • Liite 1: GRI G4 -tunnuslukujen soveltamisohjeet
  • A.1 Taloudellisen vastuun toimintaindikaattoreiden laskentaohjeet
  • A.2 Ympäristövastuun toimintaindikaattoreiden laskentaohjeet
  • A.3 Sosiaalisen vastuun toimintaindikaattorit
 • Liite 2: Jaetun yhteisen arvon mittaaminen

Hinta 75,00 € + alv. 10 %
Hintaan lisätään toimituskulut.
Laskutus toimituksen jälkeen.
Katso toimitusehdot >

3. uudistettu painos
noin 380 sivua
ISBN 978-952-218-339-2
YKL 69.2

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Asiakkuuskoordinaattorit

Helppokäyttöinen taloushallinnon tietopankki tukenasi

Taloushallinnon sähköiset julkaisut ja videokoulutukset samaan palveluun koottuna, yhden kirjautumisen taakse. Valitse sinun tai tiimisi tarpeisiin sopiva palvelukokonaisuus ja lisenssivaihtoehto.

Tilaa koekäyttötunnukset tai kysy lisää!

www.stakatemiaonline.fi
aspa(at)suomentilintarkastajat.fi
p. 09 7552 2010