Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus, uud. 3. painos

Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus, 3. uud. painos

Kirja

Painettu kirja ilmestynyt 5/2018 |  Online-julkaisu päivittynyt 5/2018


Pekka Hyttinen – Sanna Svensberg

Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus -julkaisussa käydään läpi tavara- ja palvelukaupan arvonlisäverosäännökset sekä tyypillisimmät tilanteet, joita suomalaiset yritykset rutiinitoiminnassaankin kohtaavat.

Tavara- ja palvelukaupan arvonlisäverotusta käsitellään myös Suomeen asettautuneen ulkomaisen toimijan näkökulmasta sekä ulkomailla toimivan suomalaisyrityksen kannalta.

Arvonlisäverokäsittelyä ja raportointia havainnollistetaan runsain käytännön esimerkein sekä oikeustapauksin.

Teoksen avulla pystyt ennakoimaan ja optimoimaan alv-seuraamuksia ja tiedostamaan, millaista näyttöä tulee missäkin tilanteessa olla. Julkaisussa käsitellään myös Ahvenanmaan asemaa arvonlisäverotuksessa, myyntiä diplomaateille ja kansainvälisille järjestöille sekä matkailijamyyntiä.

Sisällysluettelo

Alustava sisällysluettelo

 • ESIPUHE
 • 1 KANSAINVÄLISEN KAUPAN ARVONLISÄVEROTUKSEN PERIAATTEET
 • 1.1 Jako tavara- ja palvelukauppaan
 • 1.2 EU:n arvonlisäveroalue
 • 1.3 Jako EU-kauppaan ja kauppaan EU:n ulkopuolelle
  • 1.3.1 Tavarakauppa EU:ssa
  • 1.3.2 Tavarakauppa EU:n ulkopuolelle
 • 1.4 Kansainvälinen palvelukauppa
  • 1.4.1 Verotusoikeuden jako valtioiden kesken
  • 1.4.2 Veronmaksuvelvollisuus ja käännetty verovelvollisuus
 • 1.5 Arvonlisäverolainsäädäntö Suomessa
 • 2 TAVAROIDEN EU-KAUPPA
 • 2.1 Verotusoikeuden jako EU-maiden kesken
 • 2.2 Tavaran myynti EU-maassa sijaitsevalle elinkeinonharjoittajalle
  • 2.2.1 EU-tavarakaupan verottomuus
  • 2.2.2 Toimitus rahtityöntekijän kautta toiseen EU-maahan
  • 2.2.3 EU-tavaramyynnin arvo
  • 2.2.4 EU-tavaramyynnin ajallinen kohdistaminen
  • 2.2.5 EU-tavaramyynnin raportointi
 • 2.3 Erityistilanteet EU-tavaramyynneissä
  • 2.3.1 Käytetyt tavarat
  • 2.3.2 Uudet kuljetusvälineet
  • 2.3.3 Valmisteveron alaiset tuotteet
  • 2.3.4 Sähkön ja verkon kautta toimitettavan kaasun tai lämpö- ja jäähdytysenergian myynti
 • 2.4 Tavaroiden myynti ei-verovelvolliselle toiseen EU-maahan
  • 2.4.1 Alkuperämaaperiaate
  • 2.4.2 Kaukomyynti
  • 2.4.3 Poikkeukset myynneissä ei-verovelvollisille toisiin EU-maihin
 • 2.5 Verovelvollisen tavaraostot toisista EU-maista
  • 2.5.1 Määritelmä
  • 2.5.2 Verollinen EU-tavaraosto
  • 2.5.3 Verovelvollinen EU-tavaraostosta
  • 2.5.4 Veron laskeminen – veron peruste ja verokanta
  • 2.5.5 Ajallinen kohdistaminen
  • 2.5.6 EU-tavaraoston veron vähentäminen
  • 2.5.7 EU-tavaraoston raportointi
 • 2.6 Erityistilanteet EU-tavaraostoissa
  • 2.6.1 Uudet kuljetusvälineet
  • 2.6.2 Valmisteveron alaiset tuotteet
  • 2.6.3 Tavaroiden ostot, joita ei käsitellä EU-tavaraostona
  • 2.6.4 Verottomat EU-tavaraostot
  • 2.6.5 Ulkomaalainen EU-tavaraoston tekijänä Suomessa
  • 2.6.6 EU-tavaraosto ja ostaja eri EU-maassa
  • 2.6.7 Tuonti EU:n ulkopuolelta toisen EU-maan kautta Suomeen
 • 2.7 Ei-verovelvollisen tavaraostot toisista EU-maista
  • 2.7.1 Alkuperämaaperiaate
  • 2.7.2 Kaukomyynti Suomeen
 • 2.8 Ketjukauppatilanteet
  • 2.8.1 Kolmikantakauppa
  • 2.8.2 Muita ketjukauppatilanteita
 • 2.9 Vastikkeettomat siirrot EU-maasta toiseen
  • 2.9.1 Siirto Suomesta toiseen EU-maahan
  • 2.9.2 Siirto toisesta EU-maasta Suomeen
  • 2.9.3 Raportointi
  • 2.9.4 Poikkeukset tavarasiirtojen ilmoittamisessa
 • 2.10 Tavaroiden myynti asennettuna EU:ssa
  • 2.10.1 Käsite
  • 2.10.2 Verotusoikeuden jakautuminen EU-maiden kesken
  • 2.10.3 Verovelvollinen asennusvaltiossa – suomalainen myyjä
  • 2.10.4 Verovelvollinen asennusmaassa – asennus Suomessa
 • 3 TAVARAKAUPPA EU:N ULKOPUOLELLE
 • 3.1 Tavaran myynti EU:n ulkopuolelle
  • 3.1.1 Viennin käsite
  • 3.1.2 Myynti Suomessa
  • 3.1.3 Viennin verottomuus
  • 3.1.4 Tositemerkinnät
  • 3.1.5 Viejän oikeus palautukseen
  • 3.1.6 Viennin perustilanne
  • 3.1.7 Itsenäinen kuljetusliike kuljettaa ostajan toimeksiannosta
  • 3.1.8 Ex works -ehdoin tapahtuva myynti
  • 3.1.9 Myynti rahtityöliikkeen kautta
 • 3.2 Vientiin rinnastettavat tilanteet
  • 3.2.1 Ulkomaiset takuuhyvitykset
  • 3.2.2 Myynti lentoyhtiölle tai varustamolle
  • 3.2.3 Myynti kansainvälisessä liikenteessä olevalle alukselle
 • 3.3 Tavaran myynti asennettuna EU:n ulkopuolelle
  • 3.3.1 Verotusoikeuden määräytyminen valtioiden kesken
  • 3.3.2 Raportointi Suomessa
  • 3.3.3 Verotus määränpäämaassa
 • 3.4 Tavaran osto EU:n ulkopuolelta
  • 3.4.1 Tuonnin käsite
  • 3.4.2 Menettely tavallisessa maahantuonnissa
  • 3.4.3 Maahantuonnin veron laskeminen
  • 3.4.4 Atk-ohjelmat
  • 3.4.5 Maahantuonnin veron vähentäminen
 • 3.5. Verottomat maahantuonnit
  • 3.5.1 Kotimaan myynnissä verottomien tavaroiden tuonti
  • 3.5.2 Muut tuonnin verottomuudet
 • 3.6 Tuontitavaran osto paikoilleen asennettuna
 • 3.7 Matkustajan tuomiset EU:n ulkopuolelta
  • 3.7.1 Suomeen saapuva matkustaja
  • 3.7.2 Kulkuneuvon henkilökunta
 • 3.8 Taloudellisesti vaikuttavat tullimenettelyt ja arvonlisäverotus
  • 3.8.1 Sisäinen jalostus
  • 3.8.2 Väliaikainen maahantuonti
  • 3.8.3 Ulkoinen passitus
 • 4 TAVAROIDEN VARASTOINTIMENETTELYT
 • 4.1 Tullioikeudelliset varastot
  • 4.1.1 Tullivarasto
  • 4.1.2 Väliaikainen varastointi
  • 4.1.3 Vapaa-alueet ja vapaavarastot
 • 4.2 Varastointimenettelyihin liittyvät arvonlisäverottomuudet
  • 4.2.1 Myynnin verottomuus tullivarastointimenettelyssä
  • 4.2.2 Verottomat varastot eli verovarastot
  • 4.2.3 Tavaran siirto varastosta
  • 4.2.4 Muut EU-varastot
 • 5 PALVELUIDEN ULKOMAANKAUPPA
 • 5.1 Palvelukaupan myyntimaasääntöjen muutokset
 • 5.2 Elinkeinonharjoittajien välinen palvelukauppa
  • 5.2.1 Elinkeinonharjoittajan käsite palvelukaupassa
  • 5.2.2 Myyntimaan pääsääntö
  • 5.2.3 Poikkeussäännöt
 • 5.3 Palvelun myynti muille kuin elinkeinonharjoittajille
  • 5.3.1 Ostajana muu kuin elinkeinonharjoittaja
  • 5.3.2 Kuluttajakaupan pääsääntö
  • 5.3.3 Kuluttajakaupan poikkeussäännökset
 • 5.4 Kansainväliseen palvelukauppaan liittyvät verottomuudet
  • 5.4.1 Tavaran kuljetukset Suomen ja EU:n ulkopuolisten maiden välillä
  • 5.4.2 EU:n ulkopuolelle kuljetettava tavara ja alihankintakuljetus Suomessa
  • 5.4.3 Ulkoisessa passitusmenettelyssä olevat tavarat
  • 5.4.4 Sisäisessä passitusmenettelyssä olevat tavarat
  • 5.4.5 Maahantuontikuljetuspalvelun myynti
  • 5.4.6 Kuljetusten välityspalvelut
  • 5.4.7 Kuljetusten liitännäispalvelut
  • 5.4.8 Tullivarastoissa olevat tavarat
  • 5.4.9 Vesi- tai ilma-aluksen tai sen lastin välittömiä tarpeita varten tapahtuva palvelun myynti
  • 5.4.10 Palvelun myynti vesi- tai ilma-aluksella
  • 5.4.11 Kansainvälisessä lentoliikenteessä olevalle ilma-alukselle tapahtuva palvelun myynti
  • 5.4.12 Työsuorituksen myynti EU:n ulkopuolelle menevään tavaraan
  • 5.4.13 Korjaustyön myynti takuusitoumuksen perusteella
  • 5.4.14 Kansainvälistä postiliikennettä koskeva kuljetuspalvelu
  • 5.4.15 EU:n ulkopuolella toteutuvan matkatoimistopalvelun myynti
  • 5.4.16 Azoreihin tai Madeiraan liittyvän tavarankuljetuspalvelun myynti kuluttajalle
  • 5.4.17 Suoraan ulkomaille tai ulkomailta tapahtuvan henkilökuljetuspalvelun myynti
  • 5.4.18 Eräiden verotta myytävien tavaroiden ja palveluiden välitys
 • 5.5 Matkatoimistopalvelut
  • 5.5.1 Matkatoimistopalvelun käsite
  • 5.5.2 Marginaaliverotuksen toteuttaminen
  • 5.5.3 Matkatoimistopalvelun verotusmaa
  • 5.5.4 Matka EU:n ulkopuolelle
 • 6 AHVENANMAAN ASEMA ARVONLISÄVEROTUKSESSA
 • 6.1 Ahvenanmaan maakunnan poikkeuksellinen asema
 • 6.2 Ahvenanmaan ja muiden EU-maiden kuin Suomen väliset liiketoimet
  • 6.2.1 Tavarakauppa Ahvenanmaalta ja Ahvenanmaalle
  • 6.2.2 Palvelumyynti elinkeinonharjoittajien välillä
  • 6.2.3 Palvelumyynti Ahvenanmaalta kuluttajille
 • 6.3 Manner-Suomen ja Ahvenanmaan välinen kauppa
  • 6.3.1 Tavarakauppa ja omien tavaroiden siirrot
  • 6.3.2 Palvelujen myynnit Manner-Suomen ja Ahvenanmaan välillä
  • 6.3.3 Marginaaliverotusmenettelyt
  • 6.3.4 Ahvenanmaan erityisaseman vaikutus vähennysoikeuteen
 • 7 MYYNTI DIPLOMAATEILLE JA KANSAINVÄLISILLE JÄRJESTÖILLE
 • 7.1 Diplomaattimyynti
  • 7.1.1 Myynti toisessa EU-maassa toimiville diplomaateille
  • 7.1.2 Myynti EU:n ulkopuolella sijaitseville diplomaattisille edustustoille
  • 7.1.3 Myynti Suomessa toimiville diplomaateille
 • 7.2 Myynti muissa EU-maissa sijaitseville kansainvälisille järjestöille
 • 7.3 Myynti Euroopan unionin toimielimille
  • 7.3.1 Myynti toiseen EU-maahan
  • 7.3.2 Myynti Suomessa sijaitseville EU:n toimielimille
 • 7.4 Moottoriajoneuvojen veroton myynti
 • 7.5 Myynti Nato-joukoille
 • 8 MATKAILIJAMYYNTI
 • 8.1. Verottomat matkailijamyynnit
  • 8.1.1 Vientimenettelyyn perustuva verottomuus
  • 8.1.2 Tax-free-myynti
 • 9 ULKOMAALAISEN TOIMINTA JA ARVONLISÄVEROVELVOITTEET SUOMESSA
 • 9.1 Ulkomaalainen ja kiinteä toimipaikka Suomessa
  • 9.1.1 Kiinteän toimipaikan muodostuminen Suomeen
  • 9.1.2 Ulkomaalaisen rekisteröityminen arvonlisävero-velvolliseksi kiinteän toimipaikan liiketoiminnasta
 • 9.2 Käännetty verovelvollisuus ja ulkomaalaisen asema
  • 9.2.1 Käännetyn verovelvollisuuden soveltuminen ulkomaalaisen myynteihin
  • 9.2.2 Ulkomaalaisen rekisteröintivelvoite, kun käännetty verovelvollisuus ei sovellu
 • 9.3 Muut erityiset arvonlisäverorekisteröitymisen tilanteet
  • 9.3.1 Ulkomaalainen EU-tavaramyynnin tai EU-tavaraoston harjoittajana Suomessa
  • 9.3.2 Muuta nollaverokannan alaista myyntiä harjoittavat ulkomaalaiset
  • 9.3.3 Verovelvolliseksi vapaaehtoisesti hakeutuva ulkomaalainen
 • 9.3.4 Kaukomyyntiä harjoittava ulkomaalainen
 • 9.4 Toimiminen verovelvollisena
 • 9.5 Rekisteröinnin lopettaminen
 • 9.6 Ulkomaalaisen oikeus arvonlisäveron palautukseen
 • 10 SUOMALAISEN YRITYKSEN TOIMINTA ULKOMAILLA
 • 10.1 Verovelvollisuuden aiheuttavia tekijöitä ulkomailla
 • 10.2 Tavarakauppa ulkomailla ja ulkomaille
 • 10.3 Arvonlisäverovelvollisena toimiminen ulkomailla
 • 11 VEROTUSMENETTELYÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET
 • 11.1 Arvonlisäveron ilmoittaminen ja maksaminen verotilijärjestelmässä
 • 11.2 Arvonlisäveron raportointimenettely
  • 11.2.1 Kausiveroilmoitus
  • 11.2.2 Yhteenvetoilmoitus
  • 11.2.3 Luettelonpitovelvollisuus
  • 11.2.4 Intrastat
 • 11.3 Arvonlisäverojen maksaminen
 • LIITE 1: EU-OIKEUS
 • LIITE 2: KAUSIVEROILMOITUS
 • LIITE 3: YHTEENVETOILMOITUS
 • ASIAHAKEMISTO

Hintaan lisätään toimituskulut.
Laskutus toimituksen jälkeen.
Katso toimitusehdot >

3. uudistettu painos
Noin 300 sivua
ISBN 978-952-218-335-4
YKL 33.25

Tilaa online-julkaisu

Valittavissa myös Omavalinta-hyllyihin
Tutustu ja tilaa >

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Asiakkuuskoordinaattorit

Helppokäyttöinen taloushallinnon tietopankki tukenasi

Taloushallinnon sähköiset julkaisut ja videokoulutukset samaan palveluun koottuna, yhden kirjautumisen taakse. Valitse sinun tai tiimisi tarpeisiin sopiva palvelukokonaisuus ja lisenssivaihtoehto.

Tilaa koekäyttötunnukset tai kysy lisää!

www.stakatemiaonline.fi
aspa(at)suomentilintarkastajat.fi
p. 09 7552 2010