Päivitetty Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus, uud. 3. painos

Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus, 3. uud. painos

Julkaisu

Painettu kirja ilmestynyt 5/2018 |  Online-julkaisu päivittynyt 5/2018


Pekka Hyttinen – Sanna Svensberg

Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus -julkaisussa käydään läpi tavara- ja palvelukaupan arvonlisäverosäännökset sekä tyypillisimmät tilanteet, joita suomalaiset yritykset rutiinitoiminnassaankin kohtaavat.

Tavara- ja palvelukaupan arvonlisäverotusta käsitellään myös Suomeen asettautuneen ulkomaisen toimijan näkökulmasta sekä ulkomailla toimivan suomalaisyrityksen kannalta.

Arvonlisäverokäsittelyä ja raportointia havainnollistetaan runsain käytännön esimerkein sekä oikeustapauksin.

Teoksen avulla pystyt ennakoimaan ja optimoimaan alv-seuraamuksia ja tiedostamaan, millaista näyttöä tulee missäkin tilanteessa olla. Julkaisussa käsitellään myös Ahvenanmaan asemaa arvonlisäverotuksessa, myyntiä diplomaateille ja kansainvälisille järjestöille sekä matkailijamyyntiä.

Sisällysluettelo

Alustava sisällysluettelo

 • ESIPUHE
 • 1 KANSAINVÄLISEN KAUPAN ARVONLISÄVEROTUKSEN PERIAATTEET
 • 1.1 Jako tavara- ja palvelukauppaan
 • 1.2 EU:n arvonlisäveroalue
 • 1.3 Jako EU-kauppaan ja kauppaan EU:n ulkopuolelle
  • 1.3.1 Tavarakauppa EU:ssa
  • 1.3.2 Tavarakauppa EU:n ulkopuolelle
 • 1.4 Kansainvälinen palvelukauppa
  • 1.4.1 Verotusoikeuden jako valtioiden kesken
  • 1.4.2 Veronmaksuvelvollisuus ja käännetty verovelvollisuus
 • 1.5 Arvonlisäverolainsäädäntö Suomessa
 • 2 TAVAROIDEN EU-KAUPPA
 • 2.1 Verotusoikeuden jako EU-maiden kesken
 • 2.2 Tavaran myynti EU-maassa sijaitsevalle elinkeinonharjoittajalle
  • 2.2.1 EU-tavarakaupan verottomuus
  • 2.2.2 Toimitus rahtityöntekijän kautta toiseen EU-maahan
  • 2.2.3 EU-tavaramyynnin arvo
  • 2.2.4 EU-tavaramyynnin ajallinen kohdistaminen
  • 2.2.5 EU-tavaramyynnin raportointi
 • 2.3 Erityistilanteet EU-tavaramyynneissä
  • 2.3.1 Käytetyt tavarat
  • 2.3.2 Uudet kuljetusvälineet
  • 2.3.3 Valmisteveron alaiset tuotteet
  • 2.3.4 Sähkön ja verkon kautta toimitettavan kaasun tai lämpö- ja jäähdytysenergian myynti
 • 2.4 Tavaroiden myynti ei-verovelvolliselle toiseen EU-maahan
  • 2.4.1 Alkuperämaaperiaate
  • 2.4.2 Kaukomyynti
  • 2.4.3 Poikkeukset myynneissä ei-verovelvollisille toisiin EU-maihin
 • 2.5 Verovelvollisen tavaraostot toisista EU-maista
  • 2.5.1 Määritelmä
  • 2.5.2 Verollinen EU-tavaraosto
  • 2.5.3 Verovelvollinen EU-tavaraostosta
  • 2.5.4 Veron laskeminen – veron peruste ja verokanta
  • 2.5.5 Ajallinen kohdistaminen
  • 2.5.6 EU-tavaraoston veron vähentäminen
  • 2.5.7 EU-tavaraoston raportointi
 • 2.6 Erityistilanteet EU-tavaraostoissa
  • 2.6.1 Uudet kuljetusvälineet
  • 2.6.2 Valmisteveron alaiset tuotteet
  • 2.6.3 Tavaroiden ostot, joita ei käsitellä EU-tavaraostona
  • 2.6.4 Verottomat EU-tavaraostot
  • 2.6.5 Ulkomaalainen EU-tavaraoston tekijänä Suomessa
  • 2.6.6 EU-tavaraosto ja ostaja eri EU-maassa
  • 2.6.7 Tuonti EU:n ulkopuolelta toisen EU-maan kautta Suomeen
 • 2.7 Ei-verovelvollisen tavaraostot toisista EU-maista
  • 2.7.1 Alkuperämaaperiaate
  • 2.7.2 Kaukomyynti Suomeen
 • 2.8 Ketjukauppatilanteet
  • 2.8.1 Kolmikantakauppa
  • 2.8.2 Muita ketjukauppatilanteita
 • 2.9 Vastikkeettomat siirrot EU-maasta toiseen
  • 2.9.1 Siirto Suomesta toiseen EU-maahan
  • 2.9.2 Siirto toisesta EU-maasta Suomeen
  • 2.9.3 Raportointi
  • 2.9.4 Poikkeukset tavarasiirtojen ilmoittamisessa
 • 2.10 Tavaroiden myynti asennettuna EU:ssa
  • 2.10.1 Käsite
  • 2.10.2 Verotusoikeuden jakautuminen EU-maiden kesken
  • 2.10.3 Verovelvollinen asennusvaltiossa – suomalainen myyjä
  • 2.10.4 Verovelvollinen asennusmaassa – asennus Suomessa
 • 3 TAVARAKAUPPA EU:N ULKOPUOLELLE
 • 3.1 Tavaran myynti EU:n ulkopuolelle
  • 3.1.1 Viennin käsite
  • 3.1.2 Myynti Suomessa
  • 3.1.3 Viennin verottomuus
  • 3.1.4 Tositemerkinnät
  • 3.1.5 Viejän oikeus palautukseen
  • 3.1.6 Viennin perustilanne
  • 3.1.7 Itsenäinen kuljetusliike kuljettaa ostajan toimeksiannosta
  • 3.1.8 Ex works -ehdoin tapahtuva myynti
  • 3.1.9 Myynti rahtityöliikkeen kautta
 • 3.2 Vientiin rinnastettavat tilanteet
  • 3.2.1 Ulkomaiset takuuhyvitykset
  • 3.2.2 Myynti lentoyhtiölle tai varustamolle
  • 3.2.3 Myynti kansainvälisessä liikenteessä olevalle alukselle
 • 3.3 Tavaran myynti asennettuna EU:n ulkopuolelle
  • 3.3.1 Verotusoikeuden määräytyminen valtioiden kesken
  • 3.3.2 Raportointi Suomessa
  • 3.3.3 Verotus määränpäämaassa
 • 3.4 Tavaran osto EU:n ulkopuolelta
  • 3.4.1 Tuonnin käsite
  • 3.4.2 Menettely tavallisessa maahantuonnissa
  • 3.4.3 Maahantuonnin veron laskeminen
  • 3.4.4 Atk-ohjelmat
  • 3.4.5 Maahantuonnin veron vähentäminen
 • 3.5. Verottomat maahantuonnit
  • 3.5.1 Kotimaan myynnissä verottomien tavaroiden tuonti
  • 3.5.2 Muut tuonnin verottomuudet
 • 3.6 Tuontitavaran osto paikoilleen asennettuna
 • 3.7 Matkustajan tuomiset EU:n ulkopuolelta
  • 3.7.1 Suomeen saapuva matkustaja
  • 3.7.2 Kulkuneuvon henkilökunta
 • 3.8 Taloudellisesti vaikuttavat tullimenettelyt ja arvonlisäverotus
  • 3.8.1 Sisäinen jalostus
  • 3.8.2 Väliaikainen maahantuonti
  • 3.8.3 Ulkoinen passitus
 • 4 TAVAROIDEN VARASTOINTIMENETTELYT
 • 4.1 Tullioikeudelliset varastot
  • 4.1.1 Tullivarasto
  • 4.1.2 Väliaikainen varastointi
  • 4.1.3 Vapaa-alueet ja vapaavarastot
 • 4.2 Varastointimenettelyihin liittyvät arvonlisäverottomuudet
  • 4.2.1 Myynnin verottomuus tullivarastointimenettelyssä
  • 4.2.2 Verottomat varastot eli verovarastot
  • 4.2.3 Tavaran siirto varastosta
  • 4.2.4 Muut EU-varastot
 • 5 PALVELUIDEN ULKOMAANKAUPPA
 • 5.1 Palvelukaupan myyntimaasääntöjen muutokset
 • 5.2 Elinkeinonharjoittajien välinen palvelukauppa
  • 5.2.1 Elinkeinonharjoittajan käsite palvelukaupassa
  • 5.2.2 Myyntimaan pääsääntö
  • 5.2.3 Poikkeussäännöt
 • 5.3 Palvelun myynti muille kuin elinkeinonharjoittajille
  • 5.3.1 Ostajana muu kuin elinkeinonharjoittaja
  • 5.3.2 Kuluttajakaupan pääsääntö
  • 5.3.3 Kuluttajakaupan poikkeussäännökset
 • 5.4 Kansainväliseen palvelukauppaan liittyvät verottomuudet
  • 5.4.1 Tavaran kuljetukset Suomen ja EU:n ulkopuolisten maiden välillä
  • 5.4.2 EU:n ulkopuolelle kuljetettava tavara ja alihankintakuljetus Suomessa
  • 5.4.3 Ulkoisessa passitusmenettelyssä olevat tavarat
  • 5.4.4 Sisäisessä passitusmenettelyssä olevat tavarat
  • 5.4.5 Maahantuontikuljetuspalvelun myynti
  • 5.4.6 Kuljetusten välityspalvelut
  • 5.4.7 Kuljetusten liitännäispalvelut
  • 5.4.8 Tullivarastoissa olevat tavarat
  • 5.4.9 Vesi- tai ilma-aluksen tai sen lastin välittömiä tarpeita varten tapahtuva palvelun myynti
  • 5.4.10 Palvelun myynti vesi- tai ilma-aluksella
  • 5.4.11 Kansainvälisessä lentoliikenteessä olevalle ilma-alukselle tapahtuva palvelun myynti
  • 5.4.12 Työsuorituksen myynti EU:n ulkopuolelle menevään tavaraan
  • 5.4.13 Korjaustyön myynti takuusitoumuksen perusteella
  • 5.4.14 Kansainvälistä postiliikennettä koskeva kuljetuspalvelu
  • 5.4.15 EU:n ulkopuolella toteutuvan matkatoimistopalvelun myynti
  • 5.4.16 Azoreihin tai Madeiraan liittyvän tavarankuljetuspalvelun myynti kuluttajalle
  • 5.4.17 Suoraan ulkomaille tai ulkomailta tapahtuvan henkilökuljetuspalvelun myynti
  • 5.4.18 Eräiden verotta myytävien tavaroiden ja palveluiden välitys
 • 5.5 Matkatoimistopalvelut
  • 5.5.1 Matkatoimistopalvelun käsite
  • 5.5.2 Marginaaliverotuksen toteuttaminen
  • 5.5.3 Matkatoimistopalvelun verotusmaa
  • 5.5.4 Matka EU:n ulkopuolelle
 • 6 AHVENANMAAN ASEMA ARVONLISÄVEROTUKSESSA
 • 6.1 Ahvenanmaan maakunnan poikkeuksellinen asema
 • 6.2 Ahvenanmaan ja muiden EU-maiden kuin Suomen väliset liiketoimet
  • 6.2.1 Tavarakauppa Ahvenanmaalta ja Ahvenanmaalle
  • 6.2.2 Palvelumyynti elinkeinonharjoittajien välillä
  • 6.2.3 Palvelumyynti Ahvenanmaalta kuluttajille
 • 6.3 Manner-Suomen ja Ahvenanmaan välinen kauppa
  • 6.3.1 Tavarakauppa ja omien tavaroiden siirrot
  • 6.3.2 Palvelujen myynnit Manner-Suomen ja Ahvenanmaan välillä
  • 6.3.3 Marginaaliverotusmenettelyt
  • 6.3.4 Ahvenanmaan erityisaseman vaikutus vähennysoikeuteen
 • 7 MYYNTI DIPLOMAATEILLE JA KANSAINVÄLISILLE JÄRJESTÖILLE
 • 7.1 Diplomaattimyynti
  • 7.1.1 Myynti toisessa EU-maassa toimiville diplomaateille
  • 7.1.2 Myynti EU:n ulkopuolella sijaitseville diplomaattisille edustustoille
  • 7.1.3 Myynti Suomessa toimiville diplomaateille
 • 7.2 Myynti muissa EU-maissa sijaitseville kansainvälisille järjestöille
 • 7.3 Myynti Euroopan unionin toimielimille
  • 7.3.1 Myynti toiseen EU-maahan
  • 7.3.2 Myynti Suomessa sijaitseville EU:n toimielimille
 • 7.4 Moottoriajoneuvojen veroton myynti
 • 7.5 Myynti Nato-joukoille
 • 8 MATKAILIJAMYYNTI
 • 8.1. Verottomat matkailijamyynnit
  • 8.1.1 Vientimenettelyyn perustuva verottomuus
  • 8.1.2 Tax-free-myynti
 • 9 ULKOMAALAISEN TOIMINTA JA ARVONLISÄVEROVELVOITTEET SUOMESSA
 • 9.1 Ulkomaalainen ja kiinteä toimipaikka Suomessa
  • 9.1.1 Kiinteän toimipaikan muodostuminen Suomeen
  • 9.1.2 Ulkomaalaisen rekisteröityminen arvonlisävero-velvolliseksi kiinteän toimipaikan liiketoiminnasta
 • 9.2 Käännetty verovelvollisuus ja ulkomaalaisen asema
  • 9.2.1 Käännetyn verovelvollisuuden soveltuminen ulkomaalaisen myynteihin
  • 9.2.2 Ulkomaalaisen rekisteröintivelvoite, kun käännetty verovelvollisuus ei sovellu
 • 9.3 Muut erityiset arvonlisäverorekisteröitymisen tilanteet
  • 9.3.1 Ulkomaalainen EU-tavaramyynnin tai EU-tavaraoston harjoittajana Suomessa
  • 9.3.2 Muuta nollaverokannan alaista myyntiä harjoittavat ulkomaalaiset
  • 9.3.3 Verovelvolliseksi vapaaehtoisesti hakeutuva ulkomaalainen
 • 9.3.4 Kaukomyyntiä harjoittava ulkomaalainen
 • 9.4 Toimiminen verovelvollisena
 • 9.5 Rekisteröinnin lopettaminen
 • 9.6 Ulkomaalaisen oikeus arvonlisäveron palautukseen
 • 10 SUOMALAISEN YRITYKSEN TOIMINTA ULKOMAILLA
 • 10.1 Verovelvollisuuden aiheuttavia tekijöitä ulkomailla
 • 10.2 Tavarakauppa ulkomailla ja ulkomaille
 • 10.3 Arvonlisäverovelvollisena toimiminen ulkomailla
 • 11 VEROTUSMENETTELYÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET
 • 11.1 Arvonlisäveron ilmoittaminen ja maksaminen verotilijärjestelmässä
 • 11.2 Arvonlisäveron raportointimenettely
  • 11.2.1 Kausiveroilmoitus
  • 11.2.2 Yhteenvetoilmoitus
  • 11.2.3 Luettelonpitovelvollisuus
  • 11.2.4 Intrastat
 • 11.3 Arvonlisäverojen maksaminen
 • LIITE 1: EU-OIKEUS
 • LIITE 2: KAUSIVEROILMOITUS
 • LIITE 3: YHTEENVETOILMOITUS
 • ASIAHAKEMISTO

Hintaan lisätään toimituskulut.
Laskutus toimituksen jälkeen.
Katso toimitusehdot >

3. uudistettu painos
Noin 300 sivua
ISBN 978-952-218-335-4
YKL 33.25

Tilaa online-julkaisu

Valittavissa myös Omavalinta-hyllyihin
Tutustu ja tilaa >

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Asiakkuuskoordinaattorit

Helppokäyttöinen taloushallinnon tietopankki tukenasi

Käyttäjäystävällinen online-palvelumme sisältää tärkeimmät taloushallinnon ja yritysjohdon julkaisut
kätevässä online-muodossa. Valitse yrityksesi tarpeisiin sopivin online-kirjahylly ja hyödynnä sopivin lisenssivaihtoehto.

Tilaa koekäyttötunnukset tai kysy lisää!

www.stakatemiaonline.fi
aspa(at)suomentilintarkastajat.fi
p. 09 7552 2010