Ammattiin valmentava koulutus

Tilintarkastajaksi aikoville

Tilintarkastajien valmennusohjelma on ST-Akatemia Oy:n koulutusohjelma, joka on tarkoitettu kaikille tilintarkastusalalla työskenteleville ja tilintarkastajatutkintoon tähtääville henkilöille. Valmennus on suunniteltu ja toteutetaan yhteistyössä suurimpien tilintarkastusyhteisöjen kanssa. Valmennus täydentää tilintarkastuksen tai muiden taloushallinnon tehtävien parissa toimivien käytännön työkokemusta ja muuta koulutusta.

AMV-koulutuksessa perehdytään käytännönläheisesti yhtiöoikeuteen, verotukseen ja konsernitilinpäätöksen laadintaan edeten perusasioista erityiskysymyksiin. Koulutuksessa pääpaino on tilintarkastajan ammattiin valmennuksessa, mutta se pohjustaa myös tutkintovalmennusta.

 

Valmennus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka koostuu lähiopetuksesta ja ennakkotehtävistä. Valmennuksen aihepiirit ovat:

  • yhtiöoikeus
  • verotus
  • konsernitilinpäätös
  • yritysjärjestelyt

Voit valita valmennuksesta kaikki tai haluamasi yksittäiset moduulit. Useimmat lähiopetusjaksot järjestetään kahtena ajankohtana, joista voit valita itsellesi sopivan vaihtoehdon. Koko valmennusohjelma suositellaan suoritettavaksi noin kolmen vuoden ajanjaksolla, mutta myös nopeampi tai hitaampi eteneminen on mahdollista.

SISÄLTÖ KESTO AJANKOHTA KENELLE
Yhtiöoikeuden perusteet tilintarkastajalle 1 pv ma 27.5.2019 ja
ma 3.6.2019
alle vuoden alalla toimineille
Konsernitilinpäätöksen laadinta 1 pv pe 4.10.2019 ja
pe 11.10.2019
n. 1,5 vuotta alalla toimineille
Verotuksen keskeisiä
kysymyksiä tilintarkastajalle
1 pv ti 28.5.2019 ja
ti 4.6.2019
n. 2 vuotta alalla toimineille
Yritysjärjestelyt – yhtiöoikeus,
kirjanpito ja verotus
2 pv ma-ti 25.-26.11.2019
ja ma-ti 2.-3.12.2019
seuraavan syksyn tutkintoon tähtääville
Konsernitilinpäätöksen erityiskysymyksiä 2 pv ma-ti 18.-19.11.2019
ja ke-to 27.-28.11.2019
seuraavan syksyn tutkintoon tähtääville
       

Myönnämme ryhmäalennuksia, kun tilaisuuteen osallistuu vähintään 5 henkilöä samasta yrityksestä.

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti