Näköaloja - kommentit https://www.suomentilintarkastajat.fi Talouden ammattilainen, yritysjohdon edustaja tai tilintarkastaja, tutustu ajankohtaisiin bloggauksiin ja artikkeleihin! fiFri, 05 May 2017 18:47:27 +0300Fri, 05 May 2017 18:47:27 +0300eZ Publish - Avenis eZ Start http://www.rssboard.org/rss-specification Riitta Laine Fri, 05 May 2017 18:47:27 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/nakoaloja/blogi-tilintarkastuksen-asiantuntijat/uusi-dokumentointityokalu-tyon-alla#comment-9204 https://www.suomentilintarkastajat.fi/nakoaloja/blogi-tilintarkastuksen-asiantuntijat/uusi-dokumentointityokalu-tyon-alla#comment-9204 Olen täysin samaa mieltä siitä, että ”tarpeellinen määrä” ja ”tarkoitukseen soveltuva” jättävät tilaa ammatilliselle harkinnalle. Täsmällisempi määrittely on jo toimeksiantojen erilaisuudenkin vuoksi mahdotonta etukäteen. Asiaa voidaan arvioida toisten kokeneiden tilintarkastajien toimesta ja silloinkin joko olla samaa tai eri mieltä. Omien ratkaisujen perusteleminen dokumentaatiossa auttanee kuitenkin tulemaan samaan johtopäätökseen.
Skeptisyyden riittävä harjoittaminen on haastava tehtävä. Itsekin olen törmännyt siihen, että esim. suunnittelemiani yllätyksellisiä toimenpiteitä ei ole voinut järjestelmäteknisistä syistä toteuttaa tehokkaasti ja tarkastukseen varatussa ajassa, ainakaan täysin suunnittelemallani tavalla. Yhteistyö eri ohjelmistotalojen kanssa tilintarkastuksen näkökulman lisäämiseksi voisi olla mielenkiintoista, joskin ohjelmistojen moninaisuuden vuoksi melkoinen savotta. Uuden työn alla olevan dokumentointityökalun pohjalta tullaan laatimaan myös esimerkkimalli kuvitteellisesta osakeyhtiötoimeksiannosta. Sen avulla pyritään antamaan vinkkiä myös mm. pankkitapahtumien tarkastukseen.]]>
Elisa Fri, 24 Mar 2017 17:28:29 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/nakoaloja/blogi-talouden-ammattilaiset/oma-asunto-varsinaisena-tyopaikkana#comment-8854 https://www.suomentilintarkastajat.fi/nakoaloja/blogi-talouden-ammattilaiset/oma-asunto-varsinaisena-tyopaikkana#comment-8854 Ilkka OT Tähtinen Wed, 15 Mar 2017 07:04:32 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/nakoaloja/blogi-tilintarkastuksen-asiantuntijat/uusi-dokumentointityokalu-tyon-alla#comment-8637 https://www.suomentilintarkastajat.fi/nakoaloja/blogi-tilintarkastuksen-asiantuntijat/uusi-dokumentointityokalu-tyon-alla#comment-8637 Esimerkiksi alkaen siitä, miten suhtautua kirjanpidossa esitetyn maksuliikenteen ja todellisuuden (pankin tapahtumatietojen) suhdetta. Samalla saattaisi ilmetä tarvetta yhdistyksen ottaa kantaa siihen, mitä tarkastusnäkökohdat vaatisivat mahdollisesti kehitettäväksi eri tahojen järjestelmien kehitykseltä. Käsitykseni on, että ainakin pienissä tarkastuskohteissa varmistustyö on "ympäristösyistä" tehottomampaa kuin sen tarvitsisi olla. Siis, ettei kyse ole pelkästään ongelmista ja puutteista tilintarkastajien työkaluissa.]]> Kari Lydman Thu, 02 Mar 2017 17:59:05 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/nakoaloja/blogi-tilintarkastuksen-asiantuntijat/uusi-dokumentointityokalu-tyon-alla#comment-8330 https://www.suomentilintarkastajat.fi/nakoaloja/blogi-tilintarkastuksen-asiantuntijat/uusi-dokumentointityokalu-tyon-alla#comment-8330 Kari Lydman Fri, 23 Sep 2016 12:18:51 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/nakoaloja/blogi-tilintarkastuksen-asiantuntijat/vuoropuhelu-tilintarkastajien-ja-valvojan-valilla#comment-6775 https://www.suomentilintarkastajat.fi/nakoaloja/blogi-tilintarkastuksen-asiantuntijat/vuoropuhelu-tilintarkastajien-ja-valvojan-valilla#comment-6775 Sanna Alakare Mon, 27 Jun 2016 16:59:30 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/nakoaloja/blogi-tilintarkastuksen-asiantuntijat/luottamusta-rakentamassa#comment-6237 https://www.suomentilintarkastajat.fi/nakoaloja/blogi-tilintarkastuksen-asiantuntijat/luottamusta-rakentamassa#comment-6237
Olen täysin samaa mieltä, että ”luottamusta rakentamassa” liittyy myös toimintaan jäseniä kohtaan. Tämän olen itsekin monissa tilaisuuksissa tuonut esiin. Jäsenkyselyn toteutus osui valitettavasti hyvin kiireiseen ajankohtaan tilintarkastajien työn kannalta. Varmasti osittain tästä johtuen vastausprosentti jäi hyvin alhaiseksi ollen vain 13 %. Vastaavia kyselyitä tarvitaan varmasti säännöllisesti jatkossa, jotta voimme varmistua siitä, että toimintamme vastaa jäsenten tarpeita. Kaikki jäsenten toiveet ja kommentit ovat luonnollisesti tervetulleita myös muutoin!
]]>
Lasse Åkerblad Sun, 26 Jun 2016 13:45:29 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/nakoaloja/blogi-tilintarkastuksen-asiantuntijat/luottamusta-rakentamassa#comment-6231 https://www.suomentilintarkastajat.fi/nakoaloja/blogi-tilintarkastuksen-asiantuntijat/luottamusta-rakentamassa#comment-6231
”Luottamusta rakentamassa” - teema on voimassa myös järjestön sisällä. Tässä minusta yhdistyksen puheenjohtajalla on erityinen tehtävä ja työsarka: Kevään jäsenkysely osoitti nimittäin, että merkityksellisten väitteiden kohdalla jopa 40 % vastaajista oli ”jokseenkin” tai ”täysin eri mieltä”. ”Täysin samaa mieltä” oli vain joka kuudes vastannut. Näitä väitteitä olivat mm. saako riittävästi vastinetta jäsenmaksulle, ajaako yhdistys tasapuolisesti kaikkien jäsenten etuja, onko jäsenillä riittävästi sananvalta ja onko yhdistys "valpas edunvalvoja ja vaikuttaja".

Viimeistään JHTT-yhdistyksen mukaantulo tulee johtamaan siihen, että näin syntyneessä koko alaa kattavassa yhdistyksessä on erilaisia jäsenryhmiä joilla on toisistaan poikkeavia tarpeita. ”Autamme tilintarkastajien ammattikuntaa menestymään” – vision kattava toteuttaminen edellyttää tämän tosiasian huomioimista.

Sopii toivoa, että tämä jäsenkyselyssä esitetty kommentti, "että tarkastusala on vihoviimeisiä konservatiivisia ja 'arvokkaita' toimialoja", on vain kaiku menneisyydestä. Ei toimialamme, ei yhdistyksemme, ei sen luottamushenkilöiden arvostus tänä päivänä "säilyy parhaiten olemalla jatkossakin (kohtuudella)etäisiä", kuten kommentti jatkui. – Aavainsanana, kun nyt suunnataan tulevaisuuteen, on avoimuus.
]]>
Mirja Fraktman Fri, 27 May 2016 09:52:21 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/nakoaloja/blogi-tilintarkastuksen-asiantuntijat/tilintarkastuslain-muutosten-jatkovalmistelu-etenee#comment-6062 https://www.suomentilintarkastajat.fi/nakoaloja/blogi-tilintarkastuksen-asiantuntijat/tilintarkastuslain-muutosten-jatkovalmistelu-etenee#comment-6062 Rauno Satopää Fri, 27 May 2016 07:24:17 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/nakoaloja/blogi-tilintarkastuksen-asiantuntijat/tilintarkastuslain-muutosten-jatkovalmistelu-etenee#comment-6060 https://www.suomentilintarkastajat.fi/nakoaloja/blogi-tilintarkastuksen-asiantuntijat/tilintarkastuslain-muutosten-jatkovalmistelu-etenee#comment-6060 Samuli Perälä Wed, 20 Apr 2016 20:53:00 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/nakoaloja/blogi-talouden-ammattilaiset/saatiolaki-tuo-uusia-vaatimuksia-tilinpaatoksen-laadintaan-ja-toimintakertomukseen#comment-5683 https://www.suomentilintarkastajat.fi/nakoaloja/blogi-talouden-ammattilaiset/saatiolaki-tuo-uusia-vaatimuksia-tilinpaatoksen-laadintaan-ja-toimintakertomukseen#comment-5683 Ahti Veteläinen Wed, 20 Apr 2016 14:33:12 +0300 https://www.suomentilintarkastajat.fi/nakoaloja/blogi-talouden-ammattilaiset/saatiolaki-tuo-uusia-vaatimuksia-tilinpaatoksen-laadintaan-ja-toimintakertomukseen#comment-5677 https://www.suomentilintarkastajat.fi/nakoaloja/blogi-talouden-ammattilaiset/saatiolaki-tuo-uusia-vaatimuksia-tilinpaatoksen-laadintaan-ja-toimintakertomukseen#comment-5677 Olli Sirkkiä Fri, 13 Nov 2015 07:39:59 +0200 https://www.suomentilintarkastajat.fi/nakoaloja/blogi-talouden-ammattilaiset/tilinpaatoksen-tyypilliset-haasteet-valokeilassa-kht-minna-riihimaki#comment-3266 https://www.suomentilintarkastajat.fi/nakoaloja/blogi-talouden-ammattilaiset/tilinpaatoksen-tyypilliset-haasteet-valokeilassa-kht-minna-riihimaki#comment-3266
Tilinpäätös on helppoa ja kustannustehokasta, kun pitää mielessä, että kirjanpitolaki sallii vähäisten tulojen ja menojen kirjauksen maksuperusteisesti tilinpäätökseen. Kun tämän rajan asettaa riittävän korkeaksi ja hyväksyttää rajan vielä yhtiön toimielimillä (vastuunalaiset yhtiömiehet, osakeyhtiön hallitus jne.), kirjanpidosta saatavat hyödyt ovat paljon suuremmat kuin siitä aiheutuvat kustannukset. Tämä antaa myös kirjanpitäjälle oivan työkalun tilinpäätöksen laadintaan.

Vuosikymmenten ajan monet suuryritykset ovat katkaisseet tilikautensa keinotekoisesti viikkoja ennen virallisen tilikauden päättymistä. Jos tälläinen epätarkkuus on mahdollista suuryrityksille, miksi pienyritykset eivät saisi parantaa kirjanpidon kustannustehokkuutta? Millä perusteella voidaan vaatia, että pieni yritys tekee tarkempaa kirjanpitoa kuin suuri yritys?
Suuryrityksille sallittujen menettelyjen pitäisi olla sallittuja myös pienyrityksille.

Olli Sirkkiä
]]>