Kuka tilintarkastuksen tekee?

Tilintarkastuksen voi suorittaa vain tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastaja ja lain mukaiset HT-, KHT- ja JHT-tilintarkastajan ammattinimikkeet ovat suojattuja. Nimikkeitä saavat siten käyttää vain kyseisen hyväksynnän saaneet ja Patentti-ja rekisterihallituksen ylläpitämään tilintarkastajarekisteriin merkityt henkilöt ja tilintarkastusyhteisöt. 

Seuraava video kertoo tilintarkastajista ja tilintarkastuksesta – katso!

Milloin on valittava tilintarkastaja?

Suomessa yhteisön on valittava tilintarkastaja, jos tilintarkastuslaissa tai yhteisöä koskevassa laissa niin säädetään. Tilintarkastajasta voidaan määrätä myös yhteisön yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai säännöissä.

Määräyksiä voi olla myös sen suhteen, pitääkö valita KHT- tai JHT-tilintarkastaja. Esimerkiksi tilintarkastuslain mukaan vähintään yhden tilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja, jos kyseessä on yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö tai tietyt kokorajat täyttyvät ( lue lisää tilintarkastusvelvollisuudesta). Asunto-osakeyhtiön ja yhdistyksen on tiettyjen ehtojen puitteissa mahdollista valita tilintarkastajan sijasta toiminnantarkastaja.

Tilintarkastajan riippumattomuus

Tilintarkastajan on oltava riippumaton toimeksiantoa suorittaessaan koko tarkastettavan tilinpäätöksen kattaman ajan. Riippumattomuus tarkoittaa sitä, ettei tilintarkastaja ole tai edes vaikuta olevan (mielen riippumattomuus tai näkyvä riippumattomuus) riippuvainen tilintarkastusasiakkaastaan millään tavalla.

Riippumattomuuden lisäksi tilintarkastajan tulee toimia rehellisesti, objektiivisesti ja huolellisesti, sekä ylläpitää ammatillista pätevyyttään, huolehtia salassapitovelvollisuudesta ja käyttäytyä muutenkin niin, ettei saata ammattikuntaa huonoon valoon.

Tilintarkastusvalvonta ja ammattitaidon ylläpitäminen

Tilintarkastajaksi hyväksymisen jälkeen tilintarkastusvalvonta valvoo tilintarkastajien hyväksymisen edellytysten säilymistä, ammattitaitoa ja laatua mm. vuosittain tehtävien valvontailmoitusten ja säännöllisten laaduntarkastusten avulla. Ammatissa toimivien HT-, KHT- ja JHT-tilintarkastajien tulee pitää ammattitaitoaan yllä mm. jatkuvan koulutuksen vaatimusten mukaisesti.

Tilintarkastaja noudattaa hyvää tilintarkastustapaa

Tilintarkastus tulee tehdä noudattaen hyvää tilintarkastustapaa, josta voit lukea lisää Mitä on hyvä tilintarkastustapa? -osiosta.

Mitä tilintarkastaja tekee? Klikkaa alla olevaa kuvaketta ja tutustu esitteeseen!

Haluatko tilintarkastajaksi?

Etsitkö tilintarkastajaa?

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Tilintarkastajien yhdistys

 

Suomen Tilintarkastajat ry

on tilintarkastajien edunvalvontajärjestö. Tehtävänämme on auttaa tilintarkastajien ammattikuntaa menestymään ja tuomaan lisäarvoa elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle.