Kysymyksiä ja vastauksia tilintarkastuksesta

Tälle sivulle on koottu Suomen Tilintarkastajat ry:n asiantuntijoille esitettyjä kysymyksiä ja asiantuntijoiden vastauksia niihin. Vastaukset ovat asiantuntijoiden tulkintoja ja arvioita lain tulkinnasta. Ne eivät sido viranomaisia, joiden tulkinnat voivat poiketa esitetyistä.

Lähetä kysymyksesi meille >

Euroopan unionin PIE-asetuksen soveltaminen Suomessa

Suomen Tilintarkastajat ry:n suositus Euroopan unionin PIE-asetuksen soveltamisesta Suomessa on päivitetty maaliskuussa 2020. Päivityksessä on huomioitu PRH:n tilintar...

Lue lisää

Sähköinen tilinpäätösmerkintä

Voidaanko tilinpäätösmerkintä tehdä sähköisesti? Kyllä tilinpäätösmerkintä voidaan tehdä sähköisesti. Suomen Tilintarkastajat ry on laatinut ohjeistuksen sähköisestä t...

Lue lisää

Mikä on tilintarkastajan rooli erityyppisissä toimeksiannoissa?

Asiakkaiden ja toimeksiantojen hyväksymistä ja käsittelyä koskevat tiedot sekä asiakasrekisteri (TTL 4:9 §): Tilintarkastajat ovat rekisterinpitäjiä käsiteltäessä henk...

Lue lisää

Milloin tilintarkastaja on rekisterinpitäjä ja milloin henkilötietojen käsittelijä?

Tietosuoja-asetuksen mukaisia keskeisiä rooleja ovat rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä. Rekisterinpitäjä määrittelee, mitä henkilötiedoille pitää tai saa...

Lue lisää

Mitä henkilötiedot ovat ja käsittelevätkö tilintarkastajat henkilötietoja?

Tietosuoja-asetus koskee henkilötietojen käsittelyä. Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä...

Lue lisää

Päävastuullisen tilintarkastajan rotaatio

Suomen tilintarkastajien ohjeistuksessa viitataan siihen, että uusi EU:n tilintarkastusasetus ei olisi muuttanut aiempaa päävastuullisen seitsemän vuoden rotaatiovelvo...

Lue lisää

Pitääkö yhdistyksen vuosikertomuksesta lausua kertomuksessa?

Toimin tarkastajana eräässä yhdistyksessä, joka laatii vuosittain vuosikertomuksen nimellä julkaistavan kertomuksen toiminnastaan. Vuosikertomus jaetaan jäsenille koko...

Lue lisää

Tilintarkastajan valitseminen

Meillä on pieni urheiluseura, jossa on ollut useamman vuoden sama tilintarkastaja. Kyseinen tilintarkastaja joutui työmääränsä vuoksi luopumaan tehtävästään ja kevätko...

Lue lisää

Yhdistyksen toimintakertomus

Asiakkaani on pieni yhdistys, sääntöjen mukaan tulee laatia toimintakertomus, mutta yhdistyslaki ja kirjanpitolaki ei sitä vaadi. Tuleeko tilintarkastajan lausua muu i...

Lue lisää

Tilintarkastajan siirtyminen tarkastetun yhteisön palvelukseen

Keskustelimme yhdessä asiakasyrityksessä tilintarkastajan siirtymisestä hallituksen jäseneksi. Onko tässä huomioitava jotakin siirtymä/karenssiaikoja? Tilintarkastaja...

Lue lisää

Tilintarkastusvelvollinen holding-yhtiö?

Asiakasyrityksemme toimitusjohtajalla ja pääomistajalla on osakeyhtiö, jonka tehtävä on omistaa asiakasyrityksemme osakkeita. Omistusosuus on yli 50%. Varsinaista toim...

Lue lisää

Vakuutuskassa PIE-yhteisö?

Eräs pieni sairauskassa on juuri ilmoittanut valinneensa minut tilintarkastajakseen. Omien sääntöjensä mukaan heihin sovelletaan vakuutuskassalakia. Onko tämä PIE vai...

Lue lisää

Tilintarkastajan velvollisuudet tilintarkastuskertomuksen liitteenä

Yhdessä yhdistyksen mallikertomuksessa tilintarkastajan velvollisuudet on luettavuuden parantamiseksi siirretty liitteeseen. Onko tämä malli hyvän tilintarkastustavan...

Lue lisää

Kansalliset lausumat tilintarkastuskertomuksessa

Osa asunto-osakeyhtiöistä ja isännöitsijöistä on edelleen pyytänyt tilinpäätöksen vahvistamis- ja vastuuvapauden puoltopykälää tilintarkastuskertomukseen. Mihin ja mis...

Lue lisää
+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Tilintarkastajien yhdistys

 

Suomen Tilintarkastajat ry

on tilintarkastajien edunvalvontajärjestö. Tehtävänämme on auttaa tilintarkastajien ammattikuntaa menestymään ja tuomaan lisäarvoa elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle.