Euroopan unionin PIE-asetuksen soveltaminen Suomessa

07.05.2020

Suomen Tilintarkastajat ry:n suositus Euroopan unionin PIE-asetuksen soveltamisesta Suomessa on päivitetty maaliskuussa 2020. Päivityksessä on huomioitu PRH:n tilintarkastusvalvonnan joulukuussa 2019 esittämä näkemys PIE-asetuksen 4.2 artiklassa säädetyn palkkiokaton soveltamisesta.

Euroopan unionin tilintarkastussääntely on herättänyt kysymyksiä niin tilintarkastajissa kuin tarkastuskohteissa. Suomen Tilintarkastajat ry on tunnistanut tilintarkastajien ja tarkastuskohteiden tarpeen kansalliselle ohjeistukselle. Questions & Answers'in (Q&A eli kysymyksiä ja vastauksia) tarkoitus on tarjota käytännön ratkaisuja eri yhteyksissä esiin nousseisiin kysymyksiin.

Q&A:ssa esitetyt tulkinnat ja soveltamisohjeet ovat Suomen Tilintarkastajat ry:n laatimia.

Soveltamiskäytäntöä uudesta regulaatiosta ei vielä ole, joten tulkinnat voivat kehittyä ja muuttua ajan myötä.

Tutustu ohjeeseen >

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Tilintarkastajien yhdistys

 

Suomen Tilintarkastajat ry

on tilintarkastajien edunvalvontajärjestö. Tehtävänämme on auttaa tilintarkastajien ammattikuntaa menestymään ja tuomaan lisäarvoa elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle.