Mikä on tilintarkastajan rooli erityyppisissä toimeksiannoissa?

15.05.2018

Asiakkaiden ja toimeksiantojen hyväksymistä ja käsittelyä koskevat tiedot sekä asiakasrekisteri (TTL 4:9 §): Tilintarkastajat ovat rekisterinpitäjiä käsiteltäessä henkilötietoja näitä tarkoituksia varten, koska tällainen käsittely tapahtuu tilintarkastajan omia asiakashallintaan liittyviä tarkoituksia varten.

Tilintarkastus: Tilintarkastajat ovat tilintarkastustoimeksiannoissa rekisterinpitäjiä toimeksiannon suorittamisen yhteydessä hankkimiensa henkilötietojen osalta. Tämä johtuu tilintarkastajan itsenäisestä roolista ja siitä, että tilintarkastaja suorittaa toimeksiannon voimassa olevien lakien ja hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Tällöin tilintarkastaja päättää, mitä henkilötietoja tilintarkastustoimeksiannossa käsitellään ja kuinka käsittely tapahtuu. 

Muut lakiin tai asetukseen perustuvat tarkastustoimeksiannot kuin tilintarkastus: Nämä toimeksiannot ovat varsin samanlaisia kuin tilintarkastustoimeksiannot ja tilintarkastajilla on usein itsenäinen rooli päätettäessä, mitä toimenpiteitä tehdään ja mitä henkilötietoja on tarpeellista käsitellä. Tällaisissa toimeksiannoissa henkilötietoja käsittelevät tilintarkastajat ovat yleensä rekisterinpitäjiä toimeksiannon yhteydessä hankkimiensa henkilötietojen osalta.

Tilintarkastajan muut palvelut, joissa tilintarkastaja käsittelee henkilötietoja: Toimeksiannon sisältäessä itsenäistä harkintavaltaa henkilötietojen käsittelystä tilintarkastaja on pääsääntöisesti rekisterinpitäjä (ks. edellä rekisterinpitäjää koskeva kohta). Jos tilintarkastaja saa yksityiskohtaiset ohjeet siitä, mitä toimenpiteitä suoritetaan sekä mitä ja miten henkilötietoja käsitellään, eikä tilintarkastajalla ole tarvetta hankkia tietoja itsenäisesti (mukaan lukien henkilötiedot), tilintarkastaja voi olla henkilötietojen käsittelijä.

Tutustu tietosuojaohjeeseemme (pdf) >


Euroopan unionin tietosuoja-asetus on herättänyt kysymyksiä niin tilintarkastajissa kuin tarkastuskohteissa. Suomen Tilintarkastajat ry on tunnistanut tilintarkastajien ja tarkastuskohteiden tarpeen kansalliselle ohjeistukselle. Kotimaista soveltamiskäytäntöä tietosuoja-asetuksesta ei vielä ole, joten esitetyt tulkinnat voivat kehittyä ja muuttua ajan myötä. Tietosuoja-asetusta ja uutta kansallista tietosuojalakia sovelletaan 25.5.2018 alkaen.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Tilintarkastajien yhdistys

 

Suomen Tilintarkastajat ry

on tilintarkastajien edunvalvontajärjestö. Tehtävänämme on auttaa tilintarkastajien ammattikuntaa menestymään ja tuomaan lisäarvoa elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle.