Mitä henkilötiedot ovat ja käsittelevätkö tilintarkastajat henkilötietoja?

15.05.2018

Tietosuoja-asetus koskee henkilötietojen käsittelyä. Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Tyypillisiä henkilötietoja ovat henkilötunnus, nimi ja osoite, mutta myös kuvat ja evästeet (cookiet) luetaan henkilötietoihin, jos ne ovat yhdistettävissä tiettyihin luonnollisiin henkilöihin.

Henkilötietojen käsittely tarkoittaa esimerkiksi tietojen keräämistä, muokkaamista, jäsentämistä tai poistamista. Se kattaa henkilötietojen kaikentyyppisen käyttämisen, ja käsitteen tulkinta on laaja.

Tilintarkastajat käsittelevät esimerkiksi asiakashallintaansa ja palveluntarjoajiinsa liittyviä henkilötietoja sekä omia työntekijöitään koskevia henkilötietoja. Lisäksi tilintarkastajat käsittelevät toimeksiantojensa suorittamisen yhteydessä esimerkiksi asiakkaidensa työntekijöitä ja sopimuskumppaneita koskevia henkilötietoja. Henkilötietoja käsitellään toimeksiannoissa vaihtelevassa laajuudessa toimeksiannon luonteen mukaan, ja joissakin toimeksiannoissa ei mahdollisesti käsitellä lainkaan henkilötietoja.

Tutustu tietosuojaohjeeseemme (pdf) >


Euroopan unionin tietosuoja-asetus on herättänyt kysymyksiä niin tilintarkastajissa kuin tarkastuskohteissa. Suomen Tilintarkastajat ry on tunnistanut tilintarkastajien ja tarkastuskohteiden tarpeen kansalliselle ohjeistukselle. Kotimaista soveltamiskäytäntöä tietosuoja-asetuksesta ei vielä ole, joten esitetyt tulkinnat voivat kehittyä ja muuttua ajan myötä. Tietosuoja-asetusta ja uutta kansallista tietosuojalakia sovelletaan 25.5.2018 alkaen.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Tilintarkastajien yhdistys

 

Suomen Tilintarkastajat ry

on tilintarkastajien edunvalvontajärjestö. Tehtävänämme on auttaa tilintarkastajien ammattikuntaa menestymään ja tuomaan lisäarvoa elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle.