Päävastuullisen tilintarkastajan rotaatio

01.06.2017

Suomen tilintarkastajien ohjeistuksessa viitataan siihen, että uusi EU:n tilintarkastusasetus ei olisi muuttanut aiempaa päävastuullisen seitsemän vuoden rotaatiovelvoitetta (koskee PIE yhtiöiden tilintarkastusta). Itse luulin talvella tässä olleen vain päivitysvirheen, mutta ilmeisesti edelleen erillinen päävastuullisen 7 vuoden rotaatio on voimassa lainsäädäntöä, kun tähän edelleen viitataan.

Tilintarkastuslain koko 5 luku, mukaan lukien 1 momentti, jossa ennen säädettiin 7 vuoden rotaatiosta, muuttui 12.8.2016/622. Ennen lakimuutosta juuri tässä tilintarkastuslain 5 luvussa määrättiin tämä vastuullisen 7 vuoden rotaatio. Minkä voimassaolevan säännöksen kautta tämä johtopäätös edelleen voimassa olevasta 7 vuoden rotaatiosta tulee?  

Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksesta säädetään nykyään EU:n tilintarkastusasetuksessa 537/2014, joka on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä. Kyseinen seitsemän vuoden rotaatiosäännös löytyy mainitun tilintarkastusasetuksen 17 artiklasta alakohdasta 7.

Aiemmin asia oli EU:n tasolla säädetty tilintarkastusdirektiivissä, joka puolestaan oli implementoitu kansallisesti voimaan kumotun tilintarkastuslain 5 luvussa.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Tilintarkastajien yhdistys

 

Suomen Tilintarkastajat ry

on tilintarkastajien edunvalvontajärjestö. Tehtävänämme on auttaa tilintarkastajien ammattikuntaa menestymään ja tuomaan lisäarvoa elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle.