Pitääkö yhdistyksen vuosikertomuksesta lausua kertomuksessa?

31.05.2017

Toimin tarkastajana eräässä yhdistyksessä, joka laatii vuosittain vuosikertomuksen nimellä julkaistavan kertomuksen toiminnastaan. Vuosikertomus jaetaan jäsenille kokouskutsun mukana kuten tilinpäätöskin. Käsittääkseni niitä ei varsinaisesti sidota yhteen. Onko tämä vuosikertomus sellaista muuta informaatiota, josta tulisi lausua jotain kertomuksessa?

Yhdistysten laatimat epämuodolliset vuosikertomukset ja toimintakertomuksen nimellä kulkevat (ei kirjanpitolain mukaiset) epämuodolliset kuvaukset tilikauden toiminnasta eivät ole sellaista muuta informaatiota, josta tulisi ISA 720 mukaan lausua kertomuksessa. Standardin tarkoittama vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen ja sitä koskevan tilintarkastuskertomuksen tai on niiden yhteydessä. Vaikka yhdistyksen vuosikertomus jaetaan samassa yhteydessä tilinpäätöksen kanssa, ei sitä katsota standardin tarkoittamaksi muuksi informaatioksi.

Tilintarkastajan raportointi 2016 julkaisu:

”…suurin osa Suomessa suoritettavista lakisääteisistä tilintarkastuksista kohdistunevat seuraaviin:

  • yhteisö, joka ei ole yleisen edun kannalta merkittävä ja joka ei laadi toimintakertomusta eikä muutakaan vuosikertomusta
  • yhteisö, joka ei ole yleisen edun kannalta merkittävä ja joka laatii toimintakertomuksen, mutta ei muuta vuosikertomusta
  • yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö, joka laatii toimintakertomuksen ja vuosikertomuksen ja tilintarkastaja on saanut molemmat käyttöönsä tilintarkastuskertomuksen antamispäivänä
  • yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö, joka laatii toimintakertomuksen ja vuosikertomuksen ja tilintarkastaja on saanut toimintakertomuksen käyttöönsä mutta ei ole saanut lopullista vuosikertomusta käyttöönsä tilintarkastuskertomuksen antamispäivänä.”

Jos yhteisö laatii vuosikertomuksen tapaisen dokumentin (esimerkiksi yhdistyksen laatima toimintaa kuvaava kertomus), jota ei julkaista yhdessä tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen kanssa, suositellaan että dokumentti nimetään väärinkäsitysten välttämiseksi joksikin muuksi kuin toimintakertomukseksi.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Tilintarkastajien yhdistys

 

Suomen Tilintarkastajat ry

on tilintarkastajien edunvalvontajärjestö. Tehtävänämme on auttaa tilintarkastajien ammattikuntaa menestymään ja tuomaan lisäarvoa elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle.