Tilintarkastajan valitseminen

24.05.2017

Meillä on pieni urheiluseura, jossa on ollut useamman vuoden sama tilintarkastaja. Kyseinen tilintarkastaja joutui työmääränsä vuoksi luopumaan tehtävästään ja kevätkokouksessa oli heitetty vain uusi nimi, joka on kirjattu pöytäkirjaan (ei kirjattu rekisteriin, on vain tässä pöytäkirjassa). Tilintarkastuksen toimittaminen alkaa olla ajankohtaista ja nyt haluaisimme antaa vuoden 2016 tarkastettavaksi eri tilintarkastajalle. Onko meidän pakko kutsua ylimääräinen kokous koolle, jossa uusi tarkastaja valitaan?

Huolimatta siitä, että uutta tilintarkastajaa ei ole rekisteröity, ei uutta tilintarkastajaa voi vaihtaa johdon toimesta, vaan pitäisi järjestää uusi kokous.

On perustetun Oy:n ensimmäinen tilikausi ja tilinpäätös. Perustettaessa ei ole valittu tilintarkastajaa. Nyt ensimmäisessä tilinpäätöksessä raja-arvoista kuitenkin kaksi ylittyy. Onko tähän tilikauteen/tilinpäätökseen valittava tilintarkastaja ja tilintarkastus toimitettava vai voidaanko odottaa, meneekö seuraavalla tilikaudella myös rajat yli? Uudessa yhtiössähän ei noita perättäisiä tilikausia ole.

1) Aloittava yritys voi jättää tilintarkastajan valitsematta, jollei ole ilmeistä, ettei edellytyksiä tilintarkastajan valitsematta jättämiseen ole.

Yhtiötä perustettaessa on ilmeisestikin arvioitu, ettei tilintarkastajan valintavelvollisuus täyty (TTL 2:2.3).  Tilintarkastajaa ei tarvitse valita takautuvasti ensimmäiselle tilikaudelle.  

2) Vastoin odotuksia, tilintarkastusvelvollisuuden rajat kuitenkin ylittyivät jo ensimmäisellä tilikaudella. Tuleeko yhtiön valita tilintarkastaja toiselle tilikaudelle vai voiko se edelleen jättää tilintarkastajan valitsematta, koska sillä ei ole kuin yksi tilikausi takana (eikä siis kahden tilikauden tarkastelujaksoa)?

Tilintarkastuslaki ei ole tältä osin selkeä. Toisena vuonna kyseessä ei ole enää aloittavasta yrityksestä. Säännöksen tarkoituksena lienee ollut vapauttaa sellaiset kaikista pienimmät yritykset tilintarkastusvelvollisuudesta, joiden on myös oletettu pysyvän pieninä. Tilanteessa jossa tilintarkastusvelvollisuuden rajat ylittyvät kuitenkin jo ensimmäisenä vuotena ei ole perusteita sille, että tilintarkastaja voitaisiin jättää valitsematta toisena vuotena.

Tilitarkastajan valitsematta jättämiselle toiselle tilikaudelle ei ole perusteita eli valitaan tilintarkastaja.   

3) Koska tilintarkastusvelvollisuuden rajat ylittyivät jo ensimmäisellä tilikaudella ei ole perusteita sille miksi tilintarkastaja jätettäisiin valitsematta toiselle saati kolmannelle tilikaudelle. Yhtiölle ei ole tulossa kahta peräkkäistä tilikautta jolloin tilintarkastusvelvollisuuden rajat eivät täyty (TTL 2:2.2), koska ne ylittyivät jo ensimmäisellä tilikaudella.

Yleiskommenttina. Esim. oikeuskirjallisuudessa "Tilintarkastuslaki ja EU:n uudistunut tilintarkastussääntely – kommentaari" (Horsmanheimo – Kaisanlahti –  Steiner 2017) s. 42 mukaan tilintarkastaja on valittava, jos tapaus on epäselvä.    

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Tilintarkastajien yhdistys

 

Suomen Tilintarkastajat ry

on tilintarkastajien edunvalvontajärjestö. Tehtävänämme on auttaa tilintarkastajien ammattikuntaa menestymään ja tuomaan lisäarvoa elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle.