Tilintarkastusvelvollinen holding-yhtiö?

24.05.2017

Asiakasyrityksemme toimitusjohtajalla ja pääomistajalla on osakeyhtiö, jonka tehtävä on omistaa asiakasyrityksemme osakkeita. Omistusosuus on yli 50%. Varsinaista toiminnallista yhteyttä näillä yhtiöillä ei ole, mutta yhtiökokouksissa toimitusjohtaja edustaa osake-enemmistöä ja siten sijoitusyhtiö voi käyttää määräysvaltaa asiakasyhtiössä. Asiakasyhtiön liikevaihto on noin 3 milj. euroa ja henkilöstöä noin 20.

Onko tässä kyseessä holdingyhtiö, jolla on kirjanpitolain 1 luvun 8 §:ssä tarkoitettu huomattava vaikutusvalta toisen kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen johtamisessa?

Voiko jättää tilintarkastamatta, kun sijoitusyhtiöllä ei ole liikevaihtoa eikä henkilökuntaa?

Tilintarkastuslain 2:2 mukaan tilintarkastaja on aina valittava yhteisössä, jonka pääasiallisena toimialana ja arvopapereiden omistaminen ja hallinta ja jolla on KPL 1:8 tarkoitettu huomattava vaikutusvalta toisen kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen johtamisessa.

Kysymyksessä annettujen tietojen perusteella kyseessä on holding-yhtiö eli emoyhtiö pitäisi tilintarkastaa.

+ Jaa sivu | Facebook | Twitter | LinkedIn | Sähköposti
Tilintarkastajien yhdistys

 

Suomen Tilintarkastajat ry

on tilintarkastajien edunvalvontajärjestö. Tehtävänämme on auttaa tilintarkastajien ammattikuntaa menestymään ja tuomaan lisäarvoa elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle.